Policja 1/2019 - Praca zbiorowa

Policja 1/2019

Praca zbiorowa

21,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN 1640-9280
Data wydania 2019
Język: Polski
Liczba stron: 64
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
21,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

OKIEM PRAWNIKA / IN THE LAWYER’S EYES
Mieczysław Goettel, Właściwość organów w sprawach o eksmisję z lokali mieszkalnych znajdujących się w dyspozycji organów Policji / COMPETENCE OF THE POLICE AUTHORITIES IN EVICTION CASES WITH RESPECT TO RESIDENTIAL UNITS AT THE DISPOSAL OF THE POLICE


MATERIAŁY / MATERIALS
Artur Pytel, Problematyka rejestrowania oraz rozpowszechniania wizerunku i głosu wyborców oraz członków obwodowych komisji wyborczych — postulat de lege ferenda / PROBLEMS OF REGISTERING AND DISTRIBUTING THE IMAGE AND VOICE OF VOTERS AND MEMBERS OF THE ELECTORAL COMMISSIONS - POSTULATE DE LEGE FERENDA


Z DOŚWIADCZEŃ JEDNOSTEK POLICYJNYCH / FROM EXPERIENCES OF POLICE UNITS
Norbert Andraszak, Przywództwo sytuacyjne a dysfunkcje w pracy zespołowej pracowników Policji / THE SITUATIONAL LEADERSHIP VS. TEAM WORK DYSFUNCTIONS IN THE POLISH POLICE

Patrycja Jursza, Funkcjonowanie numeru alarmowego 112 w świetle przekazania połączeń z numeru 997 / FUNCTIONING OF THE EMERGENCY NUMBER 112 IN THE LIGHT OF CALL TRANSMISSIONS FROM NUMBER 997

Rafał Meler, Oddziaływanie zdarzeń traumatycznych na postawę funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie / THE IMPACT OF TRAUMATIC EVENTS ON THE ATTITUDE OF OFFICERS FROM THE POLICE PREVENTION BRANCH IN OLSZTYN

POLICJA A SPOŁECZEŃSTWO / POLICE AND SOCIETY
Andrzej Kawecki, Uspołecznienie działań polskiej Policji / SOCIALIZING THE ACTIVITIES OF THE POLISH POLICE

RAPORT Z BADAŃ / RESEARCH REPORT
Mariusz Pracz, Dobór do służby w Policji. Wybrane zagadnienia / SELECTION FOR SERVICE IN THE POLICE. SELECTED ISSUES

Monika Mocianko-Pawlak, Aktywizacja społeczności lokalnych przez Policję na rzecz poprawy bezpieczeństwa / STIMULATING LOCAL SOCIETIES TO ACTIVITY BY THE POLICE AND FOR THE IMPROVEMENT OF SECURITY

BIBLIOTEKA WSPOL / LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO
Urszula Grzegorczyk, Praca zespołowa - wybór publikacji dostępnych w zbiorach Biblioteki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / TEAMWORK - SELECTION OF PUBLICATIONS AVAILABLE IN THE COLLECTIONS OF THE LIBRARY OF THE POLICE ACADEMY IN SZCZYTNO


FOTOKRONIKA / PHOTO CHRONICLE

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »