Podstawy Języka Polskiego: Od Wprowadzenia do Analizy Literackiej -

Podstawy Języka Polskiego: Od Wprowadzenia do Analizy Literackiej

29,99 zł26,99 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Wydawnictwo Ridero
ISBN 978-83-8369-811-3
Data wydania 1 maja 2024
Język: Polski
Liczba stron: 353
Rozmiar pliku: 1,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
29,99 zł26,99 zł

Dostępne formaty plików: EPUB

Opis

Książka to wprowadzenie do języka polskiego, obejmujące jego główne aspekty. Przedstawia fundamenty języka, prezentując podstawy fonetyki, fonologii, morfologii i składni. Omawia słowotwórstwo, leksykologię, semantykę oraz stylistykę, ukazując bogactwo i różnorodność języka. Nie brakuje też rozdziałów poświęconych komunikacji werbalnej oraz literaturze polskiej, przedstawia również analizę tekstu literackiego na przykładzie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Książka stworzona przy pomocy AI