Podmiotowość prawnomiędzynarodowa. Jej współczesne aspekty - Ewelina Cała-Wacinkiewicz

Podmiotowość prawnomiędzynarodowa. Jej współczesne aspekty

Ewelina Cała-Wacinkiewicz

189,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN 978-83-8235-235-1
Data wydania 1 stycznia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 360
Rozmiar pliku: 2,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
189,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Monografia jest efektem pracy grupy praktyków i teoretyków zajmujących się prawem międzynarodowym i stanowi formę powrotu do problematyki tzw. klasycznego prawa międzynarodowego i jednego z podstawowych zagadnień, jakim jest podmiotowość prawa międzynarodowego.

Podmiotowość państw, niekwestionowane miejsce organizacji międzyrządowych w społeczności międzynarodowej, to kwestie nieustająco pozostające w sferze rozważań. Jednakże wzrastająca rola międzynarodowych organizacji pozarządowych, pozycja jednostki zwłaszcza w sferze ochrony praw człowieka czy odpowiedzialności za zbrodnie międzynarodowe, a także rola osób prawnych, w tym na przykład międzynarodowych korporacji, także militarnych czy o charakterze ochroniarskim, prowokują do stawiania szeregu pytań o dzisiejszy kształt podmiotowości czy też o sam krąg podmiotów.

Oddajemy więc Czytelnikom efekt prac Grupy Polskiej ILA – kolejną 6. już monografię w cyklu. Mamy nadzieję, że i tym razem monografia wzbudzi zainteresowanie tak badaczy, jak i adeptów nauki prawa międzynarodowego.