Podatki w branży FMCG i e-commerce - Sławomir Łuczak

Podatki w branży FMCG i e-commerce

Sławomir Łuczak

84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-716-0
Data wydania 1 listopada 2020
Język: Polski
Liczba stron: 153
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja omawia kwestie podatkowe związane z szeroko pojętym sektorem FMCG (Fast Moving Consumer Goods), oferującym głównie produkty szybkozbywalne, zaspokajające podstawowe potrzeby konsumenta takie jak żywność, napoje, kosmetyki i środki czystości. Ze względu na dynamikę tej branży oraz jej powszechność i różnorodność, w polskim prawie trudno o proste i jednoznaczne regulacje, które pozbawiłyby przedsiębiorców wątpliwości dotyczących zasad opodatkowania w sektorze FMCG.

W książce przedstawiono m.in. kwestie dotyczące:

  • opodatkowania handlu FMCG na gruncie VAT,
  • opodatkowania handlu e-commerce,
  • opodatkowania akcji promocyjnych,
  • obciążeń fiskalnych w branży FMCG.

Autorzy analizują, m.in. zmiany wynikające z wprowadzenia:

  • opłaty cukrowej,
  • opłaty od napojów alkoholowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml – tzw. małpek,
  • nowej matrycy stawek VAT,
  • wiążących informacji stawkowych (WIS),
  • kas rejestrujących on-line,
  • e-paragonów.

W opracowaniu zawarto również omówienie praktycznych problemów z ich właściwym przyporządkowaniem na przykładzie case study, z uwzględnieniem rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i polskich sądów administracyjnych.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla specjalistów zajmującym się prawem podatkowym (doradców podatkowych, biegłych rewidentów, księgowych, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji skarbowej) oraz przedsiębiorców działających w sektorze FMCG.

Spis treści

Wykaz skrótów .................................................................................. 9
Wstęp ................................................................................................... 11
Rozdział I. Opodatkowanie handlu FMCG na gruncie podatku od towarów i usług .......................... 15
1. Stawki VAT ................................................................................ 15
1.1. Regulacje w prawie polskim ............................................ 15
1.2. Regulacje w prawie unijnym ............................................ 16
1.3. Przyporządkowanie właściwej stawki VAT ................... 17
2. Podatek VAT a Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług ....... 20
2.1. Uwagi ogólne ...................................................................... 20
2.2. Dostawa towarów a świadczenie usług .......................... 23
2.3. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ................................... 25
2.4. Podejście sądów administracyjnych i organów podatkowych ............................................. 28
2.4.1. Orzecznictwo sądów administracyjnych ........................................... 28
2.4.2. Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów .................................. 31
2.5. Case study ........................................................................... 34
3. Nowa matryca VAT .................................................................. 38
3.1. PKWiU a nomenklatura scalona..................................... 38
3.2. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) ............................ 41
4. Kasy rejestrujące online oraz e-paragony ............................. 43
4.1. Kasy rejestrujące online .................................................... 43
4.2. E-paragony ......................................................................... 46
Rozdział II. Opodatkowanie handlu e-commerce ........................................... 47
1. Uwagi ogólne ............................................................................. 47
2. Opodatkowanie e-sklepu prowadzonego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej ............................................. 50
3. Opodatkowanie e-sklepu prowadzonego w formie spółki komandytowej, spółki jawnej, spółki cywilnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej ..................... 52
3.1. Dopuszczalne formy opodatkowania ............................. 52
3.2. Opodatkowanie według skali .......................................... 53
3.3. Opodatkowanie liniowe ................................................... 54
3.4. Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych .......................................................... 55
3.5. Opodatkowanie według karty podatkowej ................... 57
3.6. Wybór i zmiana formy opodatkowania ......................... 59
4. Rozliczanie sprzedaży w Polsce na gruncie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług ........................ 61
4.1. Sprzedaż towaru a rozpoznanie przychodu................... 61
4.2. Sprzedaż towaru a rozpoznanie kosztów uzyskania przychodu ..................................................... 64
4.3. Sprzedaż towaru a rozpoznanie VAT należnego .......... 65
4.3.1. Zasada ogólna .......................................................... 65
4.3.2. Metoda kasowa ........................................................ 68
4.4. Zwrot towaru a rozpoznanie przychodu i VAT należnego ................................................................. 69
4.5. Nieodebranie zamówienia a rozpoznanie przychodu i VAT należnego ................................................ 71
5. Sprzedaż wysyłkowa w świetle ustawy o podatku od towarów i usług ............................................... 72
5.1. Uwagi ogólne ...................................................................... 72
5.2. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju ........................ 73
5.2.1. Definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju ...................................................... 73
5.2.2. Przesłanki warunkujące wystąpienie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju ............................. 74
5.2.3. Miejsce świadczenia – zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej ............................................ 76
5.2.4. Sprzedaż wysyłkowa do dwóch lub więcej państw członkowskich ........................................... 81
5.3. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju ..................... 82
5.4. Wyłączenia od sprzedaży wysyłkowej ............................ 82
5.5. Dokumentacja sprzedaży wysyłkowej ............................ 83
5.5.1. Faktury ..................................................................... 83
5.5.2. Inne dokumenty dokumentujące sprzedaż wysyłkową ................................................................ 84
5.5.3. Brak dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju ................................................... 85
5.5.4. Kasa rejestrująca ..................................................... 86
6. Opodatkowanie dropshippingu ............................................. 88
6.1. Uwagi ogólne ...................................................................... 88
6.2. Sprzedaż we własnym imieniu ........................................ 88
6.2.1. Podatek dochodowy ............................................... 89
6.2.2. Podatek od towarów i usług .................................. 89
6.3. Pośrednictwo sprzedaży ................................................... 93
6.3.1. Podatek dochodowy ............................................... 93
6.3.2. Podatek od towarów i usług .................................. 95
6.4. Dokumentowanie sprzedaży w ramach dropshippingu ...................................................... 99
6.4.1. Dokumentowanie transakcji przy sprzedaży we własnym imieniu ............................................... 99
6.4.2. Dokumentowanie transakcji przy pośrednictwie w sprzedaży ................................... 100
6.4.3. Dokumentowanie transakcji przy użyciu kasy rejestrującej ................................................. 101
Rozdział III. Akcje promocyjne ............................................................................. 103
1. Opodatkowanie rabatów i usług wzajemnych ..................... 103
1.1. Uwagi ogólne ...................................................................... 103
1.2. Rabaty sprzedażowe i posprzedażowe (retro-rabaty) ................. 105
1.2.1. Rabat sprzedażowy ................................................. 105
1.2.2. Rabat posprzedażowy ............................................ 106
1.2.3. Korekta zbiorcza...................................................... 108
1.3. Rabat a wynagrodzenie za usługę ................................... 110
1.3.1. Uwagi ogólne ........................................................... 110
1.3.2. Zobowiązania kupującego wynagradzane rabatem ............................................................. 112
1.3.3. Rabaty pośrednie .................................................... 114
1.4. Rabaty pracownicze .......................................................... 117
Rozdział IV. Obciążenia fiskalne w branży FMCG ........................................... 121
1. Uwagi ogólne ............................................................................. 121
2. Opłata za reklamę napojów alkoholowych ........................... 121
2.1. Uwagi ogólne ...................................................................... 121
2.2. Pojęcie reklamy i promocji napojów alkoholowych ..... 122
2.3. Wysokość opłaty ................................................................ 125
2.4. Czynności niepodlegające opłacie .................................. 127
2.5. Brak uiszczenia opłaty ...................................................... 128
3. Opłata recyklingowa ................................................................ 129
4. Opłata cukrowa ......................................................................... 132
5. Opłata od napojów alkoholowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml – tzw. małpek ............................. 134
6. Podatek od sprzedaży detalicznej .......................................... 136
Bibliografia......................................................................................... 141
Wykaz orzeczeń sądów .................................................................... 143
Wykaz pism urzędowych ................................................................. 145
O Autorach ......................................................................................... 149

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »