Podatek od spadków i darowizn. Komentarz - Stanisław Bogucki

Podatek od spadków i darowizn. Komentarz

Stanisław Bogucki

160,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8246-776-5
Data wydania 1 marca 2021
Język: Polski
Liczba stron: 489
Rozmiar pliku: 3,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
160,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W komentarzu poddano analizie regulacje ustawy o podatku od spadków i darowizn, której przepisy nadal sprawiają liczne trudności interpretacyjne.

Autorzy przedstawiają konkretne rozwiązania ustawodawcze oraz dostrzegają, że połowa zdarzeń powodujących powstanie obowiązku w podatku od spadków i darowizn nie ma jakiegokolwiek związku ze spadkobraniem czy darowizną. Istnieje zatem rozbieżność pomiędzy zakresem opodatkowania a tytułem omawianej ustawy, dlatego bardziej właściwe byłoby nazywanie jej podatkiem od nieodpłatnego nabycia praw majątkowych.

W publikacji, oprócz podstawowych informacji związanych z wykładnią przepisów ustawy, jej zakresem podmiotowym i przedmiotowym, omówiono takie kwestie jak:

• wprowadzenie europejskiego poświadczenia spadkowego,

• rozszerzenie zakresu pojęcia „zstępnych” i kręgu osób zwolnionych od podatku od spadków i darowizn,

• objęcie opodatkowaniem nieodpłatne nabycie własności rzeczy wspólnej (wspólnego prawa majątkowego) albo jej części przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność,

• ograniczenie zakresu zwolnienia od podatku nabycia własności nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub jego część,

• doprecyzowanie warunku ulgi mieszkaniowej polegającej na zamieszkiwaniu przez 5 lat,

• zwolnienie od podatku nabycie przez repatrianta budynku albo lokalu mieszkalnego,

zwolnienie od podatku nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego przedsiębiorstwa osoby fizycznej – niezależnie od stopnia pokrewieństwa.

Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, a także pracowników administracji.

Spis treści

Wykaz skrótów ....................................................................................................... 7
Wstęp ...................................................................................................................... 13
USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn ................ 21
Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania .................................................................. 23
Art. 1. [Zakres opodatkowania] ................................................................... 23
Art. 1a. [Rozszerzenie stosowania przepisów o nieodpłatnym zniesieniu współwłasności] ................. 127
Art. 2. [Rzeczy i prawa majątkowe za granicą] ............................................. 132
Art. 3. [Wyłączenia przedmiotowe z opodatkowania] ................................. 150
Art. 4. [Zwolnienia przedmiotowe] .............................................................. 171
Art. 4a. [Zwolnienia podmiotowe] ................................................................. 210
Art. 4b. [Zwolnienie od podatku nabycia przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub udziału w nim w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego] .............................. 228
Rozdział 2. Obowiązek podatkowy ........................................................................ 238
Art. 5. [Podmiot opodatkowania] ................................................................ 238
Art. 6. [Chwila powstania obowiązku podatkowego] .................................. 242
Rozdział 3. Podstawa opodatkowania .................................................................. 269
Art. 7. [Podstawa opodatkowania] .............................................................. 269
Art. 8. [Wartość rzeczy i praw majątkowych] ............................................... 300
Art. 9. [Kwoty wolne od podatku] ............................................................... 330
Art. 10. (uchylony). ........................................................................................ 334
Art. 11. [Wygaśnięcie zobowiązania] ............................................................. 334
Art. 12. [Świadczenia powtarzające się] ......................................................... 337
Art. 13. [Wartość świadczeń powtarzających się] .......................................... 341
Rozdział 4. Wysokość podatku ............................................................................... 347
Art. 14. [Grupy podatkowe] ........................................................................... 347
Art. 15. [Stawki podatku] .............................................................................. 364
Art. 16. [Ulga mieszkaniowa] ......................................................................... 369
Art. 17. [Wzrost cen] ...................................................................................... 399
Rozdział 4a. Zeznania podatkowe ......................................................................... 402
Art. 17a. [Obowiązek złożenia zeznania podatkowego] .................................. 402
Rozdział 5. Płatnicy ................................................................................................. 413
Art. 18. [Płatnicy podatku] ............................................................................. 413
Art. 19. [Obowiązki dłużników spadkodawcy] ............................................... 426
Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe .......................................................... 434
Art. 20. [Przepis derogacyjny] ........................................................................ 434
Art. 21. [Wejście w życie ustawy] ................................................................... 437
Bibliografia ............................................................................................................. 445
Wykaz orzecznictwa .............................................................................................. 461
Indeks rzeczowy ..................................................................................................... 477
Autorzy ................................................................................................................... 485

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »