Podatek od niektórych instytucji finansowych. Komentarz - Stanisław Bogucki

Podatek od niektórych instytucji finansowych. Komentarz

Stanisław Bogucki

144,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN
Data wydania 1 stycznia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 232
Rozmiar pliku: 943,9 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 232
Rozmiar pliku: 534,7 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
144,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Komentarz zawiera objaśnienia do przepisów ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy) oraz przepisów wykonawczych.

Ciężar tego podatku ponoszą instytucje finansowe, takie jak: banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, instytucje pożyczkowe udzielające kredytów konsumenckich, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji, a także oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych oraz oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji.

W publikacji omówiono najnowsze zmiany dotyczące m.in.:

• możliwości obniżenia podstawy opodatkowania o wartość aktywów w postaci nabytych obligacji emitowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny lub podmiot zarządzający aktywami oraz kredytów lub pożyczek udzielonych przez podatnika Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu lub podmiotowi zarządzającemu aktywami;

• nowego wzoru deklaracji w sprawie podatku od niektórych instytucji finansowych (FIN-1) wraz z objaśnieniem sposobu jej wypełniania oraz terminu i miejsca składania.


Komentarz jest przeznaczony dla praktyków: adwokatów, radców prawnych, sędziów, doradców podatkowych, a także ekonomistów i księgowych, zainteresuje również menegerów banków i instytucji ubezpieczeniowych oraz pracowników naukowych zajmujących się tą dziedziną prawa podatkowego.

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »