Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz - Stanisław Bogucki

Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz

Stanisław Bogucki

144,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8246-383-5
Data wydania 1 sierpnia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 817
Rozmiar pliku: 2,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
144,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W komentarzu analizie poddano regulacje ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, której przepisy nadal sprawiają liczne trudności interpretacyjne.

Przedstawione zostały rozwiązania ustawodawcze, które mają na celu zarówno ograniczenie możliwości optymalizacji podatkowych przez podatników, jak i uszczelnienie systemu podatkowego, a w konsekwencji zwiększenie wpływów do budżetu.

Autorzy, oprócz podstawowych informacji związanych z wykładnią przepisów ustawy, jej zakresem podmiotowym i przedmiotowym, skupiają się m.in. na takich kwestiach jak:
• opodatkowanie umowy częściowego zniesienia współwłasności,
• doprecyzowanie przesłanek powstania obowiązku podatkowego przy umowie zamiany,
• uchylenie wyłączenia od opodatkowania umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym,
• opodatkowanie umowy pożyczki odnawialnej (rewolwingowej),
• ograniczenie zakresu zwolnienia z tytułu nabycia własności gruntów stanowiących gospodarstwo rolne,
• wprowadzenie zwrotu podatku w przypadku niezarejestrowania spółki lub zarejestrowania wysokości kapitału zakładowego spółki kapitałowej w kwocie niższej niż określona w umowie spółki,
• stawki podatku od umowy pożyczki i depozytu nieprawidłowego,
• ograniczenie kwoty zwolnionej od podatku w przypadku pożyczek zawartych między osobami obcymi (tj. innymi niż zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn) do wysokości 1000 zł.

W publikacji zwrócono również uwagę na obowiązujące od 18.04.2020 r. zwolnienie na podstawie przepisów ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Ponadto omówiono dodany z dniem 1.07.2020 r. art. 9 pkt 1a, ustanawiający zwolnienie od PCC umów sprzedaży i zamiany walut wirtualnych.

Uwzględniono także dotychczasowe zmagania ustawodawcy w zakresie problematyki opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaży i zamiany walut wirtualnych.

Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, a także pracowników administracyjnych.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp | str. 15

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 19

Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania | str. 21
Art. 1. [Zakres opodatkowania] | str. 21
Art. 1a. [Definicje] | str. 190
Art. 2. [Wyłączenia przedmiotowe z opodatkowania] | str. 236

Rozdział 2. Obowiązek podatkowy | str. 292
Art. 3. [Powstanie obowiązku podatkowego] | str. 292
Art. 4. [Ciężar obowiązku podatkowego] | str. 318
Art. 5. [Obowiązek zapłaty podatku] | str. 328

Rozdział 3. Podstawa opodatkowaniaoraz wysokość podatku | str. 338
Art. 6. [Podstawa opodatkowania] | str. 338
Art. 7. [Stawki podatku] | str. 425

Rozdział 4. Zwolnienia od podatku | str. 455
Art. 8. [Zwolnienia podmiotowe] | str. 455
Art. 9. [Zwolnienia przedmiotowe] | str. 476

Rozdział 5. Zapłata, pobór i zwrot podatku | str. 607
Art. 10. [Zapłata podatku. Płatnicy] | str. 607
Art. 11. [Zwrot podatku] | str. 638

Rozdział 6. Właściwość organów podatkowych | str. 688
Art. 12. [Właściwość miejscowa organów podatkowych] | str. 688
Art. 13. [Właściwość miejscowa organów podatkowych– transakcje dotyczące rzeczy i praw za granicą] | str. 705
Art. 13a. [Właściwość rzeczowa organów] | str. 709

Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 718
Art. 14. [Czynności dokonane przed wejściem w życieustawy] | str. 718
Art. 15. [Opłata w zakresie czynności cywilnoprawnych] | str. 727
Art. 16. [Wejście w życie ustawy] | str. 732

Suplement | str. 737

Bibliografia | str. 753

Wykaz orzecznictwa | str. 783

Indeks rzeczowy | str. 803

Autorzy | str. 815

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »