Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz - Hanna Filipczyk

Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz

Hanna Filipczyk

127,20 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-9721-6
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 428
Rozmiar pliku: 3,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
127,20 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Hanna Filipczyk doktor nauk prawnych; doradca podatkowy specjalizujący się w sprawach spornych; członek Komisji Kody? kacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego i Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce; prawnik lingwista w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej; autorka dwóch monogra? i i kilkudziesięciu artykułów o tematyce podatkowej; obecnie współpracuje ze spółką doradztwa podatkowego Enodo Advisors.

? Komentarz stanowi aktualne i merytorycznie kompletne omówienie treści ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
? W książce zawarto m.in.:
informacje na temat problemów interpretacyjnych, wynikających z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wraz z ich rozwiązaniami;
omówienie zmian w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.;
omówienie treści dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, w tym jej struktury i mechanizmu opodatkowania podatkiem kapitałowym;
informacje na temat obszarów niezgodności polskiej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dyrektywą;
obszerny przegląd orzecznictwa organów interpretacyjnych i sądów administracyjnych oraz poglądów doktryny.
? Publikacja przeznaczona jest dla sędziów sądów administracyjnych orzekających w sprawach podatkowych, urzędników organów podatkowych, doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów specjalizujących
się w sprawach podatkowych.

Spis treści

Wykaz skrótów 7
Wstęp 11
Rozdział 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych - zagadnienia wstępne 13
Rozdział 2. Dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału 22
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 57 Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania 59 Rozdział 2. Obowiązek podatkowy 217 Rozdział 3. Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku 243 Rozdział 4. Zwolnienia od podatku 292 Rozdział 5. Zapłata, pobór i zwrot podatku 348 Rozdział 6. Właściwość organów podatkowych 376 Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe 390
Dyrektywa Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotycząca podatków pośrednich od gromadzenia kapitału 395
Bibliografia 411
Indeks 417
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »