Po pierwsze Chrystus. W kierunku postliberalnego katolicyzmu - Robert Barron

Po pierwsze Chrystus. W kierunku postliberalnego katolicyzmu

Robert Barron

39,90 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF, MOBI

Wydawnictwo
ISBN 978-83-66665-18-7
Data wydania 14 kwietnia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 409
Rozmiar pliku: 2,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 409
Rozmiar pliku: 3,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 409
Rozmiar pliku: 6,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
39,90 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF, MOBI

Opis

Chrześcijanie od dawna próbują przełamać przepaść między chrześcijaństwem a świeckim liberalizmem za pomocą filozofowania i teologizacji. W książce Po pierwsze Chrystus biskup Robert Barron pokazuje, że odpowiedź na tę debatę – i sposób, aby iść naprzód – leży w Jezusie. Barron wykracza poza zwykłe liberalne, konserwatywne lub protestancko-katolickie podziały z postliberalnym katolicyzmem, który zwraca uwagę z powrotem na Jezusa, jak ujawniono w narracji Nowego Testamentu. Klasyczny katolicki postliberalizm Barrona zainteresuje szerokie grono odbiorców, w tym nie tylko społeczność akademicką, ale także mówców i czytelników zainteresowanych podjęciem dialogu między katolicyzmem a postliberalizmem.

O autorze:

Robert Barron - rzymskokatolicki amerykański duchowny, biskup pomocniczy archidiecezji Los Angeles. Jest uznanym teologiem, mówcą i autorem wielu książek. Założył katolicką wspólnotę Word on Fire, która wykorzystując narzędzia nowych mediów, dociera do milionów ludzi, aby przyciągnąć ich do wiary katolickiej. Pełnił funkcję rektora Mundelein Seminary University of St. Mary of the Lake od 2012 do 2015 roku. 21 lipca 2015 roku papież Franciszek mianował biskupa Barrona na biskupa pomocniczego archidiecezji Los Angeles. Święcenia biskupie przyjął 8 września 2015 roku.


Dla chrześcijan ważne jest, aby zrozumieć implikacje tezy Barrona: „Z jednej strony nowożytność i dekadenckie chrześcijaństwo są wrogami, z drugiej jednak łączy je głęboka więź, która pozwala im przeglądać się w sobie nawzajem”. Wychodząc poza „dekadenckie chrześcijaństwo”, które pobłądziło, szukając punktów wyjścia w epistemologicznych i metafizycznych ślepych zaułkach charakterystycznych dla nowożytności, Barron umiejętnie łączy motywy tomistyczne i Balthasarowskie w solidną krótką summę, która traktuje o Jezusie Chrystusie, Trójcy, porządku stworzenia i etyce chrześcijańskiej. Czytelnicy poszukujący duchowej i intelektualnej odnowy znajdą w tej bardzo potrzebnej książce inspirację.
Matthew Levering, Mundelein Seminary


W tej rozszerzonej medytacji nad postacią Chrystusa Barron odważnie opowiada się za katolicyzmem, który ponownie rozważa kontrowersje między współczesną i postmodernistyczną myślą przez takie klasyczne sformułowania teologiczne, jak spór między Akwinatą a Dunsem Szkotem o naturze Boga. Książka z szeroką perspektywą, osadzona na doświadczeniu znakomitego mówcy, jest ważnym wkładem w dyskusję, którą Kościół musi przeprowadzić.
Richard A. Rosengarten, University of Chicago

Summa
Nazwa serii nawiązuje do tytułu dwóch wielkich dzieł świętego Tomasza z Akwinu, który koncentrował się na tym, że chrześcijaństwo nie podważa wartości poznania intelektualnego. Proponujemy czytelnikowi publikacje, których autorzy nie boją się rzeczowej dyskusji prowadzącej do wykazania prawdziwości chrześcijaństwa. Mamy nadzieję, że będzie to doskonała lektura i nieocenione źródło wiedzy dla tych, którzy szukają argumentów na rzecz chrześcijaństwa oraz wszystkich wątpiących, a nawet niewierzących. Ci ostatni znajdą okazję, by wypróbować swoją niewiarę.

Spis treści

Przedmowa // 7
Wstęp // 11

Część 1
CHRYSTOLOGIA IKONICZNA // 25

 1. Jezus jako symbol // 27
 2. Jezus historii // 41
 3. Doktryna i opowieść // 56

Część 2
NARRACJE // 79

 1. Gromadzący // 82
 2. Wojownik // 104
 3. Król // 125

Część 3
EPISTEMICZNE PIERWSZEŃSTWO JEZUSA CHRYSTUSA // 151

 1. Świadectwo Pisma // 153
 2. Nowożytny fundamentalizm epistemologiczny // 157
 3. Teologia naturalna // 167
 4. Natura umysłu Chrystusa // 176

Część 4
NIERYWALIZUJĄCA TRANSCENDENCJA I WSPÓŁBYTUJĄCY BÓG // 219

 1. Święty Tomasz i św. Jakub // 221
 2. Różnica // 236
 3. Bóg jako Dawca i Miłośnik // 267
 4. Święty Augustyn, św. Tomasz z Akwinu i Trójca Święta // 285

Część 5
UKAZANIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ FORMY:
ETYKA PRAKTYKOWANA PRZEZ ŚWIĘTYCH // 297

 1. Deontologia iproporcjonalizm// 299
 2. Przełom // 315
 3. Edyta Stein // 322
 4. Teresa zLisieux// 320
 5. KatarzynaDrexel// 361
 6. Matka Teresa z Kalkuty // 375
  Konkluzja. Chwila, która nadaje znaczenie // 390

Bibliografia // 392
Indeks osobowy // 397
Indeks rzeczowy // 401