Plan ogólny miasta, gminy. Poradnik -

Plan ogólny miasta, gminy. Poradnik

135,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8358-735-6
Data wydania 10 maja 2024
Język: Polski
Liczba stron: 256
Rozmiar pliku: 2,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 256
Rozmiar pliku: 1002,3 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
135,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Publikacja zawiera omówienie planu ogólnego gminy ‒ nowego aktu planowania przestrzennego, którego sporządzenie do końca 2025 r. nakazuje nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plan ogólny miasta lub gminy wiejskiej będzie kluczowym aktem planistycznym określającym długookresowe potrzeby i możliwości kształtowania zagospodarowania przestrzennego, w tym realizacji zabudowy, na obszarze całego miasta lub całej gminy wiejskiej, powinien być zatem sporządzony w sposób wyjątkowo odpowiedzialny i uwzględniający wszystkie aspekty rozwoju tych gmin.

W książce podane są praktyczne wskazówki ze wszystkich dziedzin, które powinny być integralną częścią takiego kompleksowego planu: demografii, ekonomii, ekologii, dziedzictwa kulturowego, mieszkalnictwa, zagospodarowania przestrzennego, komunikacji i infrastruktury technicznej. Dzięki temu będzie ona stanowić nieocenioną pomoc dla tych, którzy po raz pierwszy będą musieli zmierzyć się z wyzwaniem wdrożenia nowego systemu.

Poradnik przeznaczony jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, urbanistów zajmujących się planowaniem przestrzennym, interesariuszy ‒ podmiotów prywatnych, w szczególności osób prowadzących działalność w zakresie budowlanym, które będą uczestniczyć w procesach tworzenia planów ogólnych, może być także przydatny jako literatura uzupełniająca studentom kierunków gospodarka przestrzenna lub urbanistyka i architektura.

Spis treści

Wykaz skrótów  | str. 7

Wstęp  | str. 9

Rozdział 1

Istota i podstawy prawne planu ogólnego miasta  | str.   15

1.1. Plan ogólny w systemie zarządzania strategicznego  | str.   15

1.2. Interesariusze  | str.   21

1.3. Podstawy prawne  | str.   26

Rozdział 2

Czynniki rozwoju miasta  | str.   38

2.1. Demografia  | str.   38

2.2. Gospodarka  | str.   46

Rozdział 3

Uwarunkowania rozwoju miasta  | str.   65

3.1. Kontekst regionalny  | str.   65

3.2. Strategia rozwoju  | str.   70

3.3. Środowisko  | str.   90

3.4. Dziedzictwo kulturowe  | str.  122

3.5. Istniejące zagospodarowanie (uwarunkowania wynikające z jego cech i parametrów)  | str.  131

Rozdział 4

Kształtowanie rozwoju przestrzennego miasta  | str.  152

4.1. Polityka przestrzenna  | str.  152

4.2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna  | str.  156

4.3. Funkcje egzogeniczne  | str.  161

4.4. Funkcje endogeniczne  | str.  166

4.5. Mieszkalnictwo  | str.  169

4.6. Komunikacja  | str.  177

4.7. Inżynieria miejska  | str.  192

4.8. Krajobraz miejski  | str.  208

4.9. Warunki zagospodarowywania terenów  | str.  210

Rozdział 5

Procedura planistyczna  | str.  234

5.1. Partycypacja społeczna  | str.  234

5.2. Procedura formalna  | str.  239

Posłowie  | str.  243

Autorzy  | str.  249