Pitaval krakowski - Opracowanie zbiorowe , praca zbiorowa

Pitaval krakowski

Opracowanie zbiorowe , praca zbiorowa

40,00 zł36,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB, MOBI

Wydawnictwo Universitas
ISBN 978-83-242-6527-5
Data wydania 1 marca 2021
Język: Polski
Liczba stron: 784
Rozmiar pliku: 63 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 784
Rozmiar pliku: 10 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 784
Rozmiar pliku: 4,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
40,00 zł36,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB, MOBI

Opis

Tytuł książki nie jest oryginalny. Pitaval to nie tylko nazwisko słynnego prawnika francuskiego, który w roku 1734 zapoczątkował w Paryżu serię słynnych wydawnictw pod tytułem Causes célčbres et intéressantes, obejmującą opisy głośnych procesów karnych. To także wywodząca się z czasów tego właśnie wydawcy potoczna nazwa zbioru opisów procesów karnych. Tytuł nie jest oryginalny jeszcze z innego powodu. W Polsce opublikowano już liczne pitavale pióra Stanisława Szenica, Wandy Falkowskiej, Kazimierza Larskiego, Barbary Seidler, Mieczysława Szerera, by wymienić tylko niektóre. Pitaval krakowski jest nawiązaniem do tej serii. Opisane zostały sprawy rozpatrzone tylko do 1939 r. Decydowała o tym konieczność zachowania dystansu czasowego. Są jednak – zdaniem autorów – pewne różnice dzielące tę książkę od innych pitavali. Chodzi przede wszystkim o dobór tematu. Zamierzeniem autorów było zebranie takich spraw sądowych, które w pewnym okresie były najgłośniejsze, które – choć czasem nie przedstawiały zagadek kryminalnych – świadczyły o ówczesnym układzie stosunków społecznych i stopniu rozwoju kultury społeczeństwa. Jest to zbiór spraw krakowskich, a więc tych, które rozegrały się w mieście Krakowie i które były rozpoznawane w zasadzie przez sądy krakowskie. W obręb pracy weszły tylko procesy kryminalne. Tak się już bowiem utarło, że pitavale to zbiory takich właśnie procesów. Opisywane procesy sądowe zostały przedstawione na tle środowiska krakowskiego, połączone z ówczesnymi wydarzeniami i ukazane w scenerii starego Krakowa. W związku z tym nieuniknione stało się niekiedy wyrażenie własnego poglądu krytycznego na dotychczasowy sposób interpretacji historycznej lub prawniczej opisywanych zdarzeń.

Spis treści

Przedmowa

KRONIKI KRYMINALNEJ KRAKOWA CZĘŚĆ I

Wprowadzenie (S. Salmonowicz)

Sprawa Andrzeja Wierzynka (S. Salmonowicz)

Proces przeciwko miastu (S. Waltoś)

Spór kanonika Czarnkowskiego z żakami (S. Salmonowicz)

Bartosz z Lusiny, złodziej pieczęci królewskich (S. Salmonowicz)

Ścięcie magistra Franciszka Wolskiego (S. Salmonowicz)

Samuel Zborowski (S. Salmonowicz)

Kraków – miasto tumultów (S. Salmonowicz)

Zabójstwo Heleny Straszowej (S. Waltoś)

Krew w kościele Mariackim (S. Waltoś)

Zajazd na klasztor (S. Salmonowicz)

„Zły” w Krakowie (S. Salmonowicz)

Przedziwne kata przygody (S. Waltoś)

KRONIKI KRYMINALNEJ KRAKOWA CZĘŚĆ II

Wprowadzenie (S. Salmonowicz, J. Szwaja)

O obrazę honoru generała Pawła Grabowskiego (S. Salmonowicz)

Sprawa Barbary Ubryk (S. Salmonowicz)

Tajemnica domu „Pod Rakiem” (J. Szwaja)

Zamordowanie profesora Ludwika Zejsznera (J. Szwaja)

Tragedia małżeńska (J. Szwaja)

Melpomena w opałach (S. Salmonowicz)

Procesy Janiny Borowskiej (S. Waltoś)

Zbrodnia obok odwachu (S. Salmonowicz)

Strzały i rykoszety (S. Waltoś)

I telepatię w śledztwie stosowano... (S. Waltoś)

Dramat „pięknej Zośki” (S. Waltoś)

Powrót po śmierć (S. Waltoś)

Maliszowie (S. Waltoś)

Prawdziwe brylanty fałszywej hrabiny (J. Szwaja)

Były sędzia oskarża (J. Szwaja)

Indeks nazwisk