Pisma w sprawach nieprocesowych na przykładach i wzorach - Jakub Puszkarski

Pisma w sprawach nieprocesowych na przykładach i wzorach

Jakub Puszkarski

99,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN 978-83-8235-352-5
Data wydania 2021
Język: Polski
Liczba stron: 221
Rozmiar pliku: 2,3 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
99,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Szczegółowe omówienie problematyki konstruowania pism w postępowaniu nieprocesowym.

Celem publikacji jest usystematyzowanie podstawowych kwestii dotyczących konstruowania pism inicjujących postępowanie w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym.

Opracowanie szczegółowo omawia teoretyczne aspekty postępowania nieprocesowego w sprawach cywilnych, rodzinnych, spadkowych, z zakresu prawa rzeczowego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz egzekucyjnego.

W treści publikacji odwołano się do orzecznictwa i literatury przedmiotu oraz uwzględniono różnice pomiędzy dwoma trybami postępowania – procesowym i nieprocesowym.

Poza teoretycznym omówieniem, opracowanie zawiera praktyczną część przedstawiającą sposoby formułowania pism i wniosków dowodowych w postępowaniu nieprocesowym. Publikacja zawiera ponadto wzory pism z omówieniem, opracowane na podstawie orzeczeń sądów powszechnych.

Pozycja polecana jest w szczególności aplikantom zarówno adwokackim, jak i radcowskim. Opracowanie będzie również pomocne dla studentów w trakcie nauki do sprawdzianów, a także w codziennej pracy w kancelarii.