Pisarstwo Karola Wojtyły - Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych - Opracowanie zbiorowe

Pisarstwo Karola Wojtyły - Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych

Opracowanie zbiorowe

74,00 zł

Dostępne formaty plików: MOBI

Wydawnictwo PIW - Państwowy Instytut Wydawniczy
ISBN
Data wydania 2019
Język: Polski
Liczba stron: 890
Rozmiar pliku: 7,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
74,00 zł

Dostępne formaty plików: MOBI

Opis

Recepcja literackiej spuścizny Karola Wojtyły – Jana Pawła II to jedno z najważniejszych zjawisk polskiej kultury, w dodatku to zjawisko dynamiczne, a jego przemiany ujawniły się na przełomie tysiącleci – twierdzi Profesor Krzysztof Dybciak. Opracowana przez niego monumentalna antologia Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II w oczach krytyków i uczonych, obejmuje 58 najważniejszych publikacji krytycznych, historycznoliterackich i językoznawczych poświęconych twórczości świętego Papieża. Dzięki temu możemy zobaczyć jej Autora jako artystę słowa uprawiającego wszystkie rodzaje literackie.

W antologii znalazły się wszystkie najważniejsze z punktu dziejów recepcji analizy i komentarze pisarstwa Karola Wojtyły. Swoje eseje i referaty poświęcili jej nie tylko czołowi krytycy i historycy literatury: Tomasz Burek, Jan Błoński, Zygmunt Kubiak, Stefan Sawicki; teatrolodzy: Jan Ciechowicz, Jacek Popiel i Bolesław Taborski; filozofowie i teolodzy: papież-emeryt Benedykt XVI, arcybiskupi Marek Jędraszewski i Józef Życiński, księża Janusz Pasierb, Jan Sochoń, ale też wybitni pisarze: Czesław Miłosz, Jarosław Iwaszkiewicz i ksiądz Jan Twardowski.

Tą zbiorową książką PIW pragnie uczcić 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Wierzymy, że przyczyni się ona do lepszego poznania dzieł literackich Ojca Świętego Jana Pawła II i stanie się ważnym wydarzeniem obchodów roku 2020, który został przez Sejm RP ogłoszony Rokiem Jana Pawła II.

 

To pierwsza książka, która zbiera głosy kultury polskiej na temat aktywności artystycznej Karola Wojtyły. - Niedziela, nr 50/2019

Jak zauważył ks. Sochoń, „teksty poetyckie Wojtyły bardzo się trudno czyta, to nie jest poezja angażująca od razu nas samych. Trzeba wielkiego trudu i wysiłku. Ale są w niej skarby literackie. (..) Do tej poezji trzeba pokory czytelniczej, żeby starać się wejść w ten podskórny świat, jaki ta poezja niesie”. - wPolityce.pl

Antologia twórczości literackiej polskiego Papieża zawiera 58 publikacji krytycznych, historycznoliterackich i językoznawczych. Karol Wojtyła był artystą, który tworzył we wszystkich rodzajach literackich. - Poleca Teologia Polityczna

Homilia było określeniem używanym prawie wyłącznie w kręgach duchowieństwa. W języku standardowym znane było tylko „kazanie”. Na olimpiadzie polonistycznej szkół średnich uczniowie dostali zestaw obcych słów. Mieli objaśnić ich znaczenie oraz właściwie zastosować te formy w zdaniach. Z poprawiającym prace kolegą stwierdziliśmy, że mieszali „adaptację” z „adopcją”, „recesją” z „recepcją”, mylnie interpretowali też wiele innych wyrazów. Za to znaczenie homilii znali wszyscy uczestnicy olimpiady. A w zdaniach łączyli je z Janem Pawłem II. I to jest językowy znak czasu. Jest to znak czasu naszego. Polskiego. - Jan Miodek, Rzeczpospolita, nr 269/2019

Z okazji obchodów roku Jana Pawła II zaczynającego się od stycznia 2020 roku, jak najbardziej stosowne dla wydawnictwa literackiego jest pokazanie Karola Wojtyły jako twórcy. - Radio Warszawa, 9 grudnia 2019

Karol Wojtyła był wybitnym pisarzem, o czym przekonuje ta antologia, która jest dowodem z recepcji jego twórczości. - Blogpress, 13/12/2019

Spis treści

KRZYSZTOF DYBCIAK, Wprowadzenie

POEZJA

ELEUTER [JAROSŁAW IWASZKIEWICZ], Jan Paweł II

ZYGMUNT KUBIAK, Kamień i bezmiar. O poezji Andrzeja Jawienia – Karola Wojtyły

JERZY ANDRZEJEWSKI, Gra z cieniem

MAREK SKWARNICKI, Karol Wojtyła Poezje i dramaty. Słowo wstępne

KS. JANUSZ S. PASIERB, Poezja uniwersaliów

ARTUR SANDAUER, Ot i kłopot

JAN OKOŃ, Życiowy profil poety (o drodze twórczej Karola Wojtyły)

TADEUSZ NOWAK, Wiersze moralnego ładu

JAROSŁAW MACIEJEWSKI, Karol Wojtyła i Jan Paweł II wobec literatury

JAN BŁOŃSKI, Poezja nawrócenia

WIESŁAW PAWEŁ SZYMAŃSKI, Zakorzenienie [fragmenty]

TOMASZ BUREK, „A wszystko jest dziełem Łaski”

Tamta wizja

AGATA PRZYBYLSKA, Źródła mistyki Poezji i dramatów

ABP JÓZEF ŻYCIŃSKI, Ewangeliczne przesłanie nadziei

KS. JERZY SZYMIK, Przekroczyć próg zdumienia

KS. JAN SOCHOŃ, Natura – kultura – widzenie. Jana Pawła II poszukiwanie początku

BP MAREK JĘDRASZEWSKI, „Przemijanie ma sens”. Antropologia Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II

MACIEJ URBANOWSKI, „Widma lepszych świtań”: Renesansowy psałterz Karola Wojtyły a poezja pokolenia wojennego

GRAŻYNA HALKIEWICZ-SOJAK, Rapsod i rapsodyczność w dykcji poetyckiej i refleksji Cypriana Norwida i Karola Wojtyły

WOJCIECH KUDYBA, Matka. Eschatologiczna ikona Kościoła

WITOLD SADOWSKI, Czy Wojtyła pisał wiersze kotlarczykiem?

ZOFIA ZARĘBIANKA, Medytacja znaczeń. O specyfice dykcji poetyckiej Karola Wojtyły

STANISŁAW DZIEDZIC, Pieśń nie przebrzmiała. Juwenilia Karola Wojtyły

MARTA BURGHARDT, Historia tekstów młodzieńczych poezji Karola Wojtyły

ANNA KOZŁOWSKA, Wobec tradycji literackiej: Poezja z ducha Norwida

ZBIGNIEW CHOJNOWSKI, Geopoetyka chrześcijańska (zarys pojęcia na podstawie poezji Karola Wojtyły)

DRAMAT

TADEUSZ KUDLIŃSKI, Glosy teatromana do młodzieńczej biografii Jana Pawła II

BOLESŁAW TABORSKI, Karol Wojtyła – poeta dramaturg

MARTA FIK, Próba przeniknięcia człowieka

TADEUSZ NYCZEK, Teatr jaki jest: malarz kwestarzem

JAN CIECHOWICZ, Światopogląd teatralny Karola Wojtyły

KS. JÓZEF TISCHNER, Promieniowanie twórczej wzajemności

STEFAN SAWICKI, Trylogia dramatyczna Karola Wojtyły

ZBIGNIEW WŁADYSŁAW SOLSKI, Ukryta struktura ostatniego dramatu Karola Wojtyły

WOJCIECH KACZMAREK, Przeniknąć człowieka. Osoba i słowo w dramaturgii Karola Wojtyły

DOROTA HECK, Pojęcie sprawiedliwości w Bracie naszego Boga a liberalna teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa

JACEK POPIEL, Karol Wojtyła i Mieczysław Kotlarczyk. Historia artystycznej przyjaźni

DARIUSZ KOSIŃSKI, Performer. Jan Paweł II i polski teatr przemiany

ANNA KOŁODZIEJSKA, Inscenizacje dramatów Karola Wojtyły

ANNA KOŁODZIEJSKA, Rozmowa z reżyserem Krzysztofem Zanussim

PROZA

JACEK ŁUKASIEWICZ, Homilie polskie

JAN MIODEK, Osobliwości stylu Jana Pawła II

MICHAŁ MASŁOWSKI, Mickiewiczowski Gestus Karola Wojtyły

CZESŁAW MIŁOSZ, List i jego odbiorcy

O autonomii polskiej literatury [fragment początkowy]

„Warszawa środkiem ustali się świata” [fragment końcowy]

WŁADYSŁAW STRÓŻEWSKI, Twórczość i piękno

RENATA ROGOZIŃSKA, Słowa nie na dzisiejszą miarę

KAZIMIERZ MACIĄG, „A cóż mam powiedzieć o sobie ja...”

BOGDAN WALCZAK, Jan Paweł II – odnowiciel mowy polskiej

STANISŁAW MIKOŁAJCZAK, Językoznawcy o wpływie Jana Pawła II na język polski

MAŁGORZATA NOWAK, O gatunku, języku i stylu notatek osobistych Karola Wojtyły – Jana Pawła II

ANASTAZJA SEUL, Literatura polska w wypowiedziach Jana Pawła II. Zakończenie

ANDRZEJ STOFF, Osoba i czyn Karola Wojtyły jako inspiracja do refleksji teoretycznoliterackiej

MICHAŁ SOKULSKI, Echa mesjanizmów: sarmackiego i romantycznego w wizji polskich dziejów Karola Wojtyły (Jeremiasz) – Jana Pawła II (homilie z pielgrzymek do ojczyzny)

PAWEŁ ROJEK, Liturgia dziejów. Jan Paweł II i polski mesjanizm [fragmenty]

ANEKS

ROCCO BUTTIGLIONE, Twórczość poetycka Karola Wojtyły

KARD. JOSEPH RATZINGER, Komentarz teologiczny do Tryptyku rzymskiego

 

NOTA O AUTORZE ANTOLOGII

NOTA WYDAWNICZA

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »