Pierwsza ocena i ocena okresowa członków korpusu służby cywilnej. Indywidualny program rozwoju zawodowego - Leszek Syguła

Pierwsza ocena i ocena okresowa członków korpusu służby cywilnej. Indywidualny program rozwoju zawodowego

Leszek Syguła

43,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-440-6
Data wydania 2010
Język: Polski
Liczba stron: 119
Rozmiar pliku: 0 B
Zabezpieczenie: Znak wodny
43,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Jest to pierwsza na rynku pozycja wydawnicza, dotycząca sposobu przeprowadzania ocen okresowych i pierwszej oceny w służbie cywilnej oraz in­dywidualnego programu rozwoju zawodowego.

W książce omówiono nie tylko aspekty prawne dokonywania ocen, ale również opisano zagadnienia związane z samym procesem przeprowadzania ocen. Oddzielny rozdział poświęcono zagadnieniom komunikacyjno-psychologicznym w zakresie przeprowadzania rozmów, które stanowią integralną część procesu oceniania.

Książka zawiera także wyciąg przepisów regulujących oceny okresowe i pierwsz ą ocenę w służbie cywilnej oraz tzw. „ściągę", czyli skrót informacji niezbędnych dla osób biorących udział w procesie oceniania.

Autorzy książki realizowali w 2009 roku projekt szkoleniowy dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów „Nowy system służby cywilnej".

Spis treści

Wprowadzenie 7

Rozdział 1

Pierwsza ocena w służbie cywilnej 11

Wstęp 13

Czynności poprzedzające pierwszą ocenę 15

Proces pierwszej oceny w służbie cywilnej 21

Czynności po zakończeniu pierwszej oceny 25

Implikacje pierwszej oceny 25

Rozdział 2

Ocena okresowa 27

Wstęp 29

Czynności poprzedzające ocenę okresową 32

Proces oceny okresowej 35

Czynności po zakończeniu oceny okresowej 41

Implikacje oceny okresowej 42

Rozdział 3

Indywidualny program rozwoju zawodowego 43

Wstęp 45

Proces indywidualnego rozwoju zawodowego 45

Narzędzia możliwe do wykorzystania w programie indywidualnego programu rozwoju zawodowego 46

Rozdział 4

Praktyczne aspekty przeprowadzania ocen członków korpusu służby cywilnej w ujęciu komunikacyjnym 49

Wstęp 51

Etapy procesu pierwszej oceny i oceny okresowej w ujęciu komunikacyjnym 52

Rozmowa bezpośredniego przełożonego i członka korpusu służby cywilnej, jako element pierwszej oceny i oceny okresowej w służbie cywilnej 55

Praktyczne wskazówki dla uczestników rozmowy 61

Załącznik 1

Kompendium dla oceniających 65

Załącznik 2

Wykaz aktów prawnych regulujących pierwszą ocenę i ocenę okresową członków korpusu służby cywilnej 73

A. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.) ? wyciąg 75

B. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 15 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 94, poz. 772) 82

Załącznik 1

Formularz sprawozdania dotyczącego zadań realizowanych przez ocenianego w trakcie przepracowanego okresu 86

Załącznik 2

Elementy oceny postawy ocenianego, jego zaangażowania i relacji ze współpracownikami oraz przykłady zachowań skutecznych i nieskutecznych 88

Załącznik 3

Arkusz pierwszej oceny w służbie cywilnej 90

C. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 8 maja 2009 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej (Dz.U. Nr 74, poz. 633) 94

Załącznik 1

Wykaz kryteriów obowiązkowych i kryteriów do wyboru, służących do dokonania oceny członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego na stanowisku pracy niebędącym wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej ani stanowiskiem kierownika urzędu, które jest stanowiskiem w służbie cywilnej 99

Arkusz A

Ocena okresowa członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego na stanowisku pracy niebędącym wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej ani stanowiskiem kierownika urzędu, które jest stanowiskiem pracy w służbie cywilnej 103

Załącznik 3

Wykaz kryteriów obowiązkowych i kryteriów, które mogą być wybrane, służących do dokonania oceny członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego na stanowisku pracy będącym wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej albo stanowiskiem kierownika urzędu, które jest stanowiskiem pracy w służbie cywilnej 109

Arkusz B

Ocena okresowa członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego na wyższym stanowisku w służbie cywilnej albo na stanowisku kierownika urzędu, które jest stanowiskiem pracy w służbie cywilnej 113

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »