Piecza naprzemienna a władza rodzicielska rodziców żyjących w rozłączeniu - Katarzyna Kamińska

Piecza naprzemienna a władza rodzicielska rodziców żyjących w rozłączeniu

Katarzyna Kamińska

110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8286-873-9
Data wydania 1 stycznia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 571
Rozmiar pliku: 3,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka prezentuje kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących pieczy naprzemiennej w polskiej nauce prawa. Instytucja ta jest bardzo ważna z punktu widzenia praktyki prawa, ma wymiar krajowy i międzynarodowy.

Autorka dokonała inwentaryzacji rozwiązań przewidzianych w zagranicznych porządkach prawnych, przeanalizowała ich podstawowe założenia, zasady stosowania oraz występujące podobieństwa i różnice, a następnie zweryfikowała polskie regulacje i praktykę orzeczniczą w tym zakresie. Przedstawiła ponadto doświadczenia amerykańskie dotyczące pieczy naprzemiennej, a także wyniki badań australijskich oraz rozwój prawa krajów europejskich w tym przedmiocie. Szczególnie interesujące dla czytelników będzie omówienie relacji pieczy naprzemiennej z kontaktami z dzieckiem oraz realizacją obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dziecka.

Szczegółowa analiza prawna została poparta bogatym orzecznictwem, stanowiskami doktryny, organizacji międzynarodowych i pozarządowych oraz danymi statystycznymi. W rozważaniach odwołano się do poglądów prezentowanych przez polskich i zagranicznych przedstawicieli nauki oraz praktyków: sędziów, mediatorów, lekarzy, psychologów, socjologów, pedagogów, wreszcie samych zainteresowanych – dzieci i ich rodziców.

Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników instytucji wspierających rodzinę, mediatorów oraz pracowników naukowych zajmujących się omawianą tematyką.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 15

Rozdział I

Geneza i kształtowanie się wspólnej władzy rodzicielskiej | str. 23

 1. Geneza rozwoju władzy rodzicielskiej w odniesieniu do matki oraz ojca dziecka | str. 23
 2. Zasady sprawowania władzy rodzicielskiej w amerykańskim prawie rodzinnym | str. 42
 3. Rozumienie zasady dobra dziecka w kontekście władzy rodzicielskiej | str. 67
 4. Amerykańska terminologia dotycząca władzy rodzicielskiej i pieczy naprzemiennej | str. 95

Rozdział II

Rozwój pieczy naprzemiennej w amerykańskim systemie prawnym | str. 114

 1. Wspólne wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców żyjących w rozłączeniu | str. 114
 2. Cechy i rodzaje pieczy naprzemiennej | str. 147
 3. Regulacje pieczy naprzemiennej w poszczególnych
  stanach | str. 165

Rozdział III

Funkcjonowanie pieczy naprzemiennej w zagranicznych systemach prawnych | str. 196

 1. Piecza naprzemienna na poziomie europejskim i międzynarodowym | str. 196
 2. Rozwój prawa krajów europejskich w zakresie pieczy naprzemiennej | str. 211

2.1. Uwagi ogólne | str. 211

2.2. Belgia, Francja, Holandia, Szwecja | str. 214

2.3. Dania, Czechy, Włochy, Szwajcaria | str. 232

2.4. Wielka Brytania, Niemcy, Rumunia | str. 240

 1. Doświadczenia australijskie i kanadyjskie związane z pieczą naprzemienną | str. 256
 2. Alternatywne metody rozwiązywania sporów
  rodzicielskich | str. 269

Rozdział IV

Piecza naprzemienna w polskim prawie rodzinnym | str. 290

 1. Normatywne przesłanki orzekania o pieczy
  naprzemiennej | str. 290
 2. Plan wychowawczy a orzeczenie pieczy naprzemiennej | str. 325
 3. Pojęcie i charakter prawny pieczy naprzemiennej | str. 339
 4. Piecza naprzemienna a inne rodzaje stosunków między rodzicami a dziećmi | str. 353

4.1. Uwagi ogólne | str. 353

4.2. Kontakty z dzieckiem | str. 354

4.3. Obowiązek alimentacyjny | str. 365

4.4. Miejsce zamieszkania i miejsce pobytu dziecka | str. 370

 1. Piecza naprzemienna w Polsce – czy istnieje potrzeba zmian legislacyjnych? | str. 377

Rozdział V

Warunki stosowania pieczy naprzemiennej | str. 409

 1. Ryzyka związane z pieczą naprzemienną | str. 409
 2. Korzyści wynikające z pieczy naprzemiennej | str. 433
 3. Pozanormatywne przesłanki wpływające na orzekanie o pieczy naprzemiennej | str. 461

3.1. Uwagi ogólne | str. 461

3.2. Wiek dziecka | str. 461

3.3. Wzajemne nastawienie rodziców | str. 469

3.4. Odległość między domami rodziców | str. 482

3.5. Warunki mieszkaniowe każdego z rodziców | str. 489

3.6. Społeczno-demograficzna charakterystyka rodziców | str. 490

3.7. Problemy w rodzinie | str. 495

 1. Równoważność rodzicielska (wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda) | str. 498

Podsumowanie | str. 513

Wykaz aktów prawnych | str. 537

Bibliografia | str. 543

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »