Partnerstwo publiczno-prywatne. Podmioty prywatne w realizacji zadań publicznych sektora wodno-kanalizacyjnego - Agnieszka Kopańska

Partnerstwo publiczno-prywatne. Podmioty prywatne w realizacji zadań publicznych sektora wodno-kanalizacyjnego

Agnieszka Kopańska

52,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-436-9
Data wydania 2008
Język: Polski
Liczba stron: 224
Rozmiar pliku: 3,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
52,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Dzięki temu, że prezentowane w książce problemy są podzielone na część dotycząca teorii i praktyki PPP oraz prezentująca analizę branży wodno-kana­lizacyjnej publikacja jest skierowana zarówno do osób pragnących pogłębić swoja wiedzę o partnerstwie, jak i tych, które zainteresowane sa w szcze­gólności problemami sektora wodno-kanalizacyjnego. Odbiorcami książki mogą być zarówno praktycy - przedstawiciele administracji rządowej i samo­rządowej oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, jak również studenci i pracownicy nauki.

Spis treści

 

Wprowadzenie 7

Rozdział l

Historyczna ewolucja finansowania inwestycji publicznych 9

1.1. Rewolucja przemysłowa a infrastruktura 9

1.2. Okres koncesji 10

1.3. Zwiększenie interwencjonizmu państwa 12

1.4. Zmiana polityki finansowania 14

1.5. Przegląd rozwoju infrastruktury na ziemiach polskich 16

1.6. Obecne tendencje 17

Rozdział 2

Partnerstwo publiczno-prywatne 21

2.1. Pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego 21

2.2. Cele, korzyści i zagrożenia wynikające z partnerstwa publiczno-prywatnego 23

2.3. Formy organizacyjno-prawne partnerstwa publiczno-prywatnego 24

Rozdział 3

Strony uczestniczące w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego 33

3.1. Struktura organizacyjna projektu PPP 33

3.2. Przygotowanie projektu 37

3.3. Struktura finansowania projektu PPP 38

3.4. Odpowiedzialność władz publicznych 42

Rozdział 4

Specyfika publicznych inwestycji infrastrukturalnych 49

4. l. Projekt inwestycyjny 50

4.2. Etapy realizacji projektu 50

4.3. Cel i determinanty projektu 51

4.4. Cechy projektów infrastrukturalnych 53

4.5. Efektywność projektów infrastrukturalnych 55

Rozdział 5

Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym 61

5.1. Rodzaje ryzyka inwestycyjnego 61

5.2. Identyfikacja i pomiar ryzyka 67

5.3. Alokacja ryzyka 68

Rozdział 6

Uwarunkowania polityczne i społeczne rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego 75

6.1. Podatność projektów infrastrukturalnych na działania społeczne i polityczne 75

6.2. Uwarunkowania społeczne 76

6.3. Uwarunkowania polityczne 80

6.4. Uwarunkowania administracyjne (biurokratyczne 82

Rozdział 7

Uwarunkowania prawne rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego 85

7.1. Identyfikacja przepisów prawa 85

7.2. Rodzaje umów w partnerstwie publiczno-prywatnym 88

7.3. Kontrakt koncesyjny 91

7.4. Umowa spółki inwestycyjnej 94

7.5. Umowy kredytowe 95

7.6. Kontrakty wykonawcze 96

7.7. Umowa eksploatacyjna 97

7.8. Umowy handlowe 97

Rozdział 8

Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju projektów partnerstwa publiczno-prywatnego 101

8.1. Wydajność projektu 101

8.2. Problemy prywatyzacji majątku publicznego 102

8.3. Rynkowa konkurencja 104

8.4. Dodatkowe preferencje 106

8.5. Koszt kapitału 107

8.6. Regulacje ekonomiczne 109

Rozdział 9

Zabezpieczenia projektów partnerstwa publiczno-prywatnego 115

9.1. Nadzór nad realizacją projektu 115

9.2. Zabezpieczenia finansowe 119

9.3. Ubezpieczenie projektu 122

Rozdział 10

Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego 125

10.1. Wielka Brytania 125

10.2. Irlandia 127

10.3. Niemcy, Francja, Włochy 128

10.4. Stany Zjednoczone 129

10.5. Japonia 130

10.6. Nowe kraje UE 131

10.7. Kraje rozwijające się 134

Rozdział 11

Partnerstwo publiczno-prywatne w regulacjach Unii Europejskiej 135

11.1. Cel wytycznych 136

11.2. Struktury PPP 136

11.3. Struktury prawne i regulacyjne 140

11.4. Finansowe i gospodarcze następstwa PPP 143

11.5. Integracja finansowania dotacyjnego 145

11.6. Koncepcja PPP, planowanie i wdrożenie 148

11.7. Proponowane zmiany legislacyjne 149

Rozdział 12

Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 153

12.1. Doświadczenia Polski w stosowaniu PPP 153

12.2. Bariery rozwoju projektów PPP 157

12.3. Uregulowania prawne 158

12.4. Zadania Krajowego Funduszu Drogowego 161

Rozdział 13

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym 165

13.1. Przedmiot umowy 165

13.2. Strony umowy 166

13.3. Przygotowanie transakcji PPP 166

13.4. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym 169

13.5. Warunki dodatkowe 170

Rozdział 14

Przykłady zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 181

14.1. Autostrada A-2 181

14.2. Saur Neptun Gdańsk Polska SA 186

14.3. Inne przykłady 189

Zakończenie 191

Pojęcia i ich definicje 193

Bibliografia 199

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »