Oznaczenia naturalnych wód mineralnych wód źródlanych i wód stołowych. Studium z prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego - Edyta Całka

Oznaczenia naturalnych wód mineralnych wód źródlanych i wód stołowych. Studium z prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego

Edyta Całka

169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN 978-83-8158-511-8
Data wydania 2019
Język: Polski
Liczba stron: 330
Rozmiar pliku: 3,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
169,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Oznaczenia naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych. Studium z prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego zawiera wnikliwą analizę dotyczącą ujęcia wód mineralnych, źródlanych i stołowych zarówno na gruncie prawa polskiego, jak i Unii Europejskiej. Publikacja ma charakter unikatowy ze względu na interdyscyplinarne połączenie prawa Unii Europejskiej, prawa własności przemysłowej, ale także hydrogeologii i prawa żywnościowego.

Autorka kompleksowo i w sposób wyczerpujący opisuje m.in. takie zagadnienia jak:

  • dyrektywa 2009/54/WE jako podstawowe źródło prawa UE w dziedzinie naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych;
  • naturalne wody mineralne, wody źródlane i wody stołowe;
  • oznakowanie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych;
  • oznaczenia geograficzne naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych.

Autorka prezentuje także wzory oznakowania wód.

Monografia Edyty Całki stanowi pierwsze w literaturze polskiej, a najprawdopodobniej także w piśmiennictwie europejskim, całościowe przedstawienie sytuacji prawnej naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych. Autorka przeprowadza klasyfikację naturalnych wód podziemnych stosownie do regulacji prawa unijnego i prawa polskiego. Przedmiotem analizy prawnej jest całokształt pierwotnego i pochodnego prawa Unii Europejskiej dotyczącego tych produktów. Podstawowym punktem odniesienia analizy jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/54/WE w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych oraz transponujące ją przepisy prawa polskiego.

Z punktu widzenia interesów konsumenta istotne znaczenie mają informacje dotyczące rodzaju i właściwości wód w opakowaniach jednostkowych. Cel ten jest realizowany poprzez prawny obowiązek etykietowania wód. Wśród informacji podawanych na etykietach wód kluczową rolę pełnią geograficzne oznaczenia pochodzenia. Autorka, odwołując się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, definiuje źródło pochodzenia wody i łączy informacje o tym źródle z funkcją realizowaną przez geograficzne oznaczenia pochodzenia. Odmienne rozumienie miejsca pochodzenia geograficznego wody oraz produktów rolnych i środków spożywczych prowadzi do wniosku o odrębnościach dotyczących oznaczeń geograficznych tych produktów.

Autorka poddaje krytycznej analizie implementację dyrektywy 2009/54/WE do prawa polskiego. Jej krytyka dotyczy także krajowej praktyki etykietowania naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych.
Ustalenia zawarte w książce Edyty Całki powinny być brane pod uwagę w toku prac legislacyjnych w dziedzinie wód i przy stosowaniu przepisów prawa unijnego.

prof. dr hab. Ryszard Skubisz

Publikacja adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych prawem własności przemysłowej, w szczególności: sędziów, radców prawnych, adwokatów, rzeczników patentowych, pracowników Urzędu Patentowego, a także licznych producentów wód reprezentujących polski przemysł rozlewniczy.

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »