Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku - Iwonna Michalska

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku

Iwonna Michalska

23,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-7969-915-5
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 353
Rozmiar pliku: 3,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
23,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W publikacji zaprezentowano wyniki badań dotyczących aktywności zarówno profesjonalnych firm edytorskich, jak i bardziej lub mniej znanych redakcji periodyków, instytucji oraz stowarzyszeń społecznych, które oddziaływały na czytelników w XX i początkach XXI w. Autorzy poruszają tematykę propagowania nowych idei wychowawczych w okresie międzywojennym, oświaty Polaków na obczyźnie w pierwszej połowie XX w., socjalistycznej rzeczywistości wychowawczej w czasach Polski Ludowej, a także upowszechniania dorobku naukowego pedagogiki i jej praktycznych osiągnięć w III RP. Ich poszukiwania historyczno-pedagogiczne zmierzają do ukazania dorobku działalności wydawniczej na rzecz rozwoju oświaty, edukacji i kultury.

Spis treści

Wstęp 7

Część pierwsza. Propagowanie nowych idei wychowawczych w okresie międzywojennym 11

Krzysztof Jakubiak – Periodyki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i ich wkład w kształtowanie oraz upowszechnianie ideologii wychowawczej sanacji w latach 1929–1939 13

Joanna Sosnowska – Wydawcy polskich czasopism pedagogicznych adresowanych do wychowawczyń przedszkoli i ich rola w popularyzowaniu idei wychowania przedszkolnego w II Rzeczypospolitej 31

Elżbieta Magiera – Działalność polskich oficyn wydawniczych w zakresie propagowania oszczędzania wśród dzieci i młodzieży w okresie międzywojennym 57

Edyta Wolter – Upowszechnianie wiedzy przyrodniczej, idei ochrony przyrody na łamach „Młodego Przyrodnika. Czasopisma dla młodzieży” wydawanego nakładem Drukarni i Księgarni Świętego Wojciecha 73

Część druga. Pomoc w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia w latach 1918–1939 87

Monika Sulejewicz-Nowicka – Warszawskie oficyny wydawnicze na rzecz edukacji szkolnej w okresie dwudziestolecia międzywojennego 89

Kinga Szymczak – Wydawnictwo „Książnica – Atlas” i jego działalność na rzecz oświaty 103

Teresa Gumuła – Wspieranie nauczycieli w pracy pedagogicznej przez wydawnictwo „Książnica – Atlas” (na przykładzie serii „Współpraca domu i szkoły w dziele wychowania młodzieży”) 117

Wiesława Leżańska – Podręczniki Cecylii Niewiadomskiej do nauki języka polskiego wydawane nakładem Oficyny Wydawniczej Gebethner i Wolff 131

Piotr Gołdyn – Działalność wydawnicza Polskiego Towarzystwa Eugenicznego na rzecz oświaty i wychowania 143

Grzegorz Michalski – Katolicki Związek Wychowawczy w Wilnie jako wydawca czasopisma „Ku Szczytom” (1937–1939) 155

Iwonna Michalska – Łódzki koncern wydawniczy „Republika” i jego oferta dla młodego pokolenia 167

Elżbieta Chojnowska – Wydawcy czasopism łomżyńskich okresu międzywojennego wobec problemów oświatowo-wychowawczych 177

Część trzecia. W trosce o oświatę Polaków na obczyźnie w pierwszej połowie XX wieku 189

Adam Winiarz – Działalność wydawnicza Polaków na Dalekim Wschodzie w pierwszej połowie XX wieku 191

Stefania Walasek – Wydawnictwa podręczników i książek dla dzieci i młodzieży na Bliskim Wschodzie w latach II wojny światowej 215

Część czwarta. Oblicza kreowania socjalistycznej rzeczywistości wychowawczej w czasach Polski Ludowej 227

Joanna Król – Działalność wydawnicza „Czytelnika” i RSW „Prasa” na rzecz pracy instrukcyjnej aktywu Związku Młodzieży Polskiej (1948–1957) 229

Romuald Grzybowski – Towarzystwo Szkoły Świeckiej – lider komunistycznego ruchu laickiego z lat 60. XX wieku i wydawca czasopisma „Wychowanie” 247

Justyna Gulczyńska – Instytut Programów Szkolnych jako „koordynator” edukacyjnej polityki programowo-wydawniczej w latach 70. i 80. XX wieku w Polsce 261

Urszula Kowalewska, Irena Łabiszewska – „Iskry” (1952–1992) – oficyna wydawnicza kreująca upodobania czytelnicze młodzieży 277

Część piąta. Upowszechnianie dorobku naukowego pedagogiki i jej praktycznych osiągnięć – od PRL-u do III RP 289

Dorota Grabowska-Pieńkosz – Czasopisma pedagogiczne w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 291

Joanna Falkowska – „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika” jako przykład działalności wydawnictwa uniwersyteckiego na rzecz nauk o wychowaniu 301

Irena Szewczyk-Kowalewska, Michał Kowalewski – Udział pracowników Uniwersytetu Łódzkiego w działalności publikacyjnej Archidiecezjalnego Wydawnictwa Łódzkiego 311

Nella Stolińska-Pobralska – Janina Bajszczak-Maciaszkowa – redaktorka upowszechniająca dorobek pedagogiki opiekuńczej 327

 

Ewa Obała – Wydawnictwa współczesnego ruchu absolwenckiego (na przykładzie „Asnykowca”) 343

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »