Organizacyjne wyzwania wobec zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi -

Organizacyjne wyzwania wobec zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi

89,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB, MOBI

Wydawnictwo edu-Libri
ISBN 978-83-66395-42-8
Data wydania 15 maja 2024
Język: Polski
Liczba stron: 162
Rozmiar pliku: 1,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 0
Rozmiar pliku: 1,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 0
Rozmiar pliku: 5,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
89,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB, MOBI

Opis

Celem opracowania jest przedstawienie wybranych organizacyjnych aspektów, potraktowanych jako wyzwania wymagające dodatkowego wysiłku w celu wdrożenia do praktyki przedsiębiorstw zasad złożonej, interdyscyplinarnej koncepcji zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi, zakładającej współistnienie i traktowanie na równi trzech wymiarów – społecznego, ekologicznego i ekonomicznego. W opracowaniu obok zaprezentowania istoty koncepcji, funkcji oraz znaczenia zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi dla przedsiębiorstwa i pracowników omówiono takie organizacyjne aspekty jak transformację zarządzania przedsiębiorstwem na model zrównoważony, możliwe do zastosowania w ramach zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi mierniki controllingu personalnego, a także kwestię zrównoważonego przywództwa, środowiska pracy oraz zatrudnialności, podkreślono znaczenie kompetencji zorientowanych na zrównoważoną działalność przedsiębiorstwa i metod ich rozwoju, omówiono koncepcję równowagi praca-życie oraz innowacyjne produkty wspierające zdrowie psychiczne i dobrostan pracowników start-upów.

Spis treści

Wstęp (Małgorzata Tyrańska)

Rozdział 1. Strategie zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem (Mariusz Sołtysik)   
1.1.    Istota zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem   
1.2.    Strategie zarządzania przedsiębiorstwem   
1.2.1.    Rozwinięta interpretacja pojęcia strategii   
1.2.2.    Projektowanie strategii zarządzania   
1.3.    Transformacja zarządzania przedsiębiorstwem na model zrównoważony   
1.3.1.    Zrównoważona przedsiębiorczość   
1.3.2.    Zrównoważona produkcja   
1.3.3.    Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi


Rozdział 2. Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi jako element zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem (Małgorzata Tyrańska)   
2.1.    Istota zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi   
2.2.    Wymiary koncepcji zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi   
2.3. Znaczenie koncepcji zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi dla przedsiębiorstwa i pracowników


Rozdział 3. Funkcje kadrowe i mierniki controllingu personalnego w ramach zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi (Robert Szydło, Piotr Zając)   
3.1.    Istota funkcji zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi   
3.2.     Mierniki ilościowe controllingu personalnego w ramach zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi   
3.3.     Mierniki jakościowe controllingu personalnego w ramach zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi


Rozdział 4. Zrównoważone przywództwo (Ireneusz Rynduch)   
4.1.    Istota i ewolucja przywództwa   
4.2.    Cechy zrównoważonego przywództwa   
4.3.    Metody oceny zrównoważonego przywództwa


Rozdział 5. Zrównoważone środowisko pracy (Urszula Bukowska)   
5.1.    Istota środowiska pracy w kontekście tworzenia wartości   
5.2. Zdrowie i dobrostan pracowników, a medycyna pracy i medycyna stylu życia   
5.3. Innowacje społeczne a zrównoważone środowisko pracy


Rozdział 6. Zrównoważona zatrudnialność (Sylwia Wiśniewska)   
6.1.    Istota zatrudnialności   
6.2.    Wybrane modele zatrudnialności   
6.3.    Koncepcja zrównoważonej zatrudnialności


Rozdział 7. Zrównoważony rozwój kompetencji pracowników (Małgorzata Tyrańska, Robert Szydło)   
7.1.    Istota zrównoważonego rozwoju kompetencji pracowników   
7.2.    Kompetencje zorientowane na zrównoważoną działalność przedsiębiorstwa   
7.3.    Metody i narzędzia rozwoju kompetencji pracowników zorientowanych na zrównoważoną działalność przedsiębiorstwa


Rozdział 8. Życie zawodowe i pozazawodowe jako wyzwanie organizacyjne (Robert Szydło)   
8.1.    Istota zrównoważonego podejścia do życia zawodowego i pozazawodowego   
8.1.1.    Historia podejścia do pracy   
8.1.2.    Założenia koncepcji work-life balance   
8.1.3.    Pozostałe koncepcje podejścia zrównoważonego   
8.2.    Potrzeby pracownika w kontekście pracy i poza pracą   
8.2.1.    Stadia życia rodzinnego   
8.2.2.    Koncepcje rozwoju człowieka   
8.2.3.    Stadia kariery zawodowej   
8.3.    Korzyści organizacyjne ze zrównoważonego podejścia do życia zawodowego i pozazawodowego   
8.3.1.    Korzyści wynikające z podejścia zrównoważonego   
8.3.2.    Przykłady działań wspierających podejście zrównoważone


Rozdział 9. Innowacyjne produkty technologiczne i start-upy wspierające zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi (Konrad Szczukiewicz)   
9.1.    Istota rozwoju technologii w zrównoważonym zarządzaniu zasobami ludzkimi – HR Tech oraz start-upy   
9.2.  Przegląd innowacyjnych produktów wspierających zdrowie psychiczne i dobrostan pracowników   
9.3. Start-upy i ich innowacyjne produkty wspierające zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi


Bibliografia   
Spis tabel   
Spis rysunków   
Indeks