Optymalizacja zatrudnienia, wynagrodzeń i struktur organizacyjnych - Jarosław Witold Marciniak

Optymalizacja zatrudnienia, wynagrodzeń i struktur organizacyjnych

Jarosław Witold Marciniak

84,51 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8107-065-2
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 248
Rozmiar pliku: 1,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 248
Rozmiar pliku: 2,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
84,51 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, PDF

Opis

Warunki współczesnej gospodarki i wprowadzane na dużą skalę zmiany w organizacjach wymagają profesjonalnych przedsięwzięć w obszarze HR, przede wszystkim racjonalizacji poziomu zatrudnienia oraz dostosowania potencjału zatrudnionych do nowych wymagań dotyczących zadań i stanowisk.

Publikacja dostarcza kompleksowej wiedzy na temat stosowanych w praktyce zarządzania rozwiązań prowadzących do racjonalizacji zatrudnienia w firmie i do wzrostu jej efektywności. Omówiono w niej szczegółowo takie zagadnienia, jak:
znaczenie optymalizacji zatrudnienia w zarządzaniu firmą,
przeprowadzanie analizy zatrudnienia oraz organizacji pracy i struktury firmy,
zadania kadry kierowniczej w procesie optymalizacji zatrudnienia,
sposób analizy przerostów i niedoborów zatrudnienia oraz luki kompetencyjnej,
działania uzupełniające w procesie optymalizacji zatrudnienia (przesunięcia wewnętrzne, telepraca, zadaniowy czas pracy, outsourcing),
redukcja zatrudnienia (polityka i zasady zwolnień, odpowiednia komunikacja),
outplacement, czyli zwolnienia monitorowane.

Zawarte w książce narzędzia ułatwiające przeprowadzenie procesu racjonalizacji zatrudnienia procedury postępowania, formularze, ankiety pozwolą na przygotowanie i przeprowadzenie tego procesu w sposób sprawny, a także na zminimalizowanie negatywnych skutków zwolnień pracowników.

Pierwsze wydanie tej publikacji ukazało się w 2009 roku pod tytułem Optymalizacja zatrudnienia. Zwolnienia, outsourcing, outplacement. W obecnej edycji tekst został uaktualniony, a także znacznie rozszerzony dodano dwa rozdziały poświęcone działaniom niezbędnym przy optymalizacji zatrudnienia (zarządzanie wiekiem pracowników, talentami i ryzykiem personalnym) oraz racjonalizacji systemu wynagrodzeń.

Spis treści

O autorze 7
Wstęp 9
Rozdział 1. Optymalizacja i restrukturyzacja - definicja, zakres i cele 11 Kluczowe pojęcia - optymalizacja i restrukturyzacja 11 Cele optymalizacji w firmie 12 Zmiana jako kluczowy czynnik optymalizacji 13 Czym jest przerost zatrudnienia w organizacji 17 Zjawisko chomikowania pracy 18 Zmiany a otoczenie rynkowe i specyfika zasobów organizacji - pozyskiwanie informacji 20 Demografia jako punkt wyjścia 26 Zmiany a strategia 29
Rozdział 2. Czynniki, które muszą być brane pod uwagę przy optymalizacji 37 Znaczenie puli kapitału intelektualnego (zasobów wiedzy) w utrzymaniu potencjału wiedzy organizacji 37 Restrukturyzacja a ryzyko personalne 43
Rozdział 3. Rozpoczęcie procesu optymalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie 53 Analiza zatrudnienia, organizacji pracy i struktury firmy jako punkt wyjścia optymalizacji zatrudnienia 53 Plan funkcji w firmie 56 Stanowiska - od funkcji do kompetencji 59 Doskonalenie struktury organizacyjnej 79 Rodzaje struktur organizacyjnych 82
Rozdział 4. Zadania kadry kierowniczej w procesie optymalizacji zatrudnienia 91 Tradycyjny kierownik a restrukturyzacja 91 Podejście procesowe szansą dla kierowników 92 Menedżer - osoba, która inicjuje zmiany i odpowiada za nie 93 Kierownicy średniego i niższego szczebla w procesie restrukturyzacji 97 Relacje kierownik - pracownicy w procesie restrukturyzacji 99 Pomoc działu personalnego dla kierowników różnych szczebli w procesie restrukturyzacji 101
Rozdział 5. Restrukturyzacja - narzędzia i procedura 104 Zestawienie obecnej struktury zatrudnienia z potrzebami - analiza przerostów zatrudnienia, niedoborów w zatrudnieniu oraz luki kompetencyjnej 104 Procedura analizy pracy 105 Określenie celów działań racjonalizacyjnych 113 Określenie koniecznych zmian ilościowych oraz jakościowych w zatrudnieniu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych 115
Rozdział 6. Racjonalizacja systemów wynagradzania 121 Efektywność wynagrodzeń 121 Przegląd sytuacji związanej z wynagrodzeniami 122 Racjonalizacja systemu płac zasadniczych 124 Racjonalizacja systemu premii i nagród 128 Stworzenie racjonalnych zasad podwyżek (awansu płacowego) 136
Rozdział 7. Racjonalizacja - działania uzupełniające 143 Przesunięcia wewnętrzne - mobilność pozioma pracowników 143 Telepraca - niewykorzystany potencjał oszczędności 149 Formuła zadaniowa - zadaniowy czas pracy 168 Outsourcing i inne formy przenoszenia wybranych funkcji na zewnątrz firmy 173 Podsumowanie: charakterystyka wybranych działań optymalizacyjnych w zakresie form zatrudnienia 184
Rozdział 8. Redukcja zatrudnienia 194 Konieczne zmiany w podejściu do redukcji 194 Polityka zwolnień - odpowiedzialne podejście pracodawcy 198 Odpowiednia komunikacja 200 Podsumowanie: przygotowywanie zwolnień - kompletna procedura postępowania 202 Zasady zwolnień - wytyczne do rozmów ze zwalnianymi pracownikami 204
Rozdział 9. Outplacement, czyli zwolnienia monitorowane 210 Historia, definicja, istota i formy outplacementu 210 Outplacement indywidualny 216 Czy zwolnienia monitorowane opłacają się pracodawcy? 218
Załącznik 1. Korzyści ze zrealizowanego programu zwolnień monitorowanych - przykład Mleczarni Turek Sp. z o.o. 221
Załącznik 2. Procedura outplacementu - przykład dobrej praktyki 225
Indeks 243
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »