Optymalizacja w logistyce, tom 2. Modelowanie przepływów w kanałach dystrybucji - Radosław Jadczak

Optymalizacja w logistyce, tom 2. Modelowanie przepływów w kanałach dystrybucji

Radosław Jadczak

24,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-166-6
Data wydania 2020
Język: Polski
Liczba stron: 287
Rozmiar pliku: 5,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
24,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W pracy Optymalizacja w logistyce. Modelowanie logistycznych procesów decyzyjnych (Iwona Konarzewska, Maciej Jewczak, Adam Kucharski, red. nauk. Iwona Konarzewska, Łódź 2020) przedstawiono podstawowe sposoby modelowania zagadnień logistycznych za pomocą wzorów programowania liniowego, przydziału oraz innych metod z zakresu badań operacyjnych. Omówiono także zagadnienia związane z planowaniem sieciowym, zarządzaniem projektami, modelowaniem zagadnień masowej obsługi i prognozowaniem popytu.

Książka Optymalizacja w logistyce. Modelowanie przepływów w kanałach dystrybucji kontynuuje postawione zadanie poszukiwania optymalnych rozwiązań w problemach logistycznych. Adresowana jest zarówno do logistyków, rozwiązujących w praktyce problemy zasygnalizowane w pracy w licznych przykładach, jak i do studentów logistyki, zarządzania oraz informatyki, pragnących poznać tajniki metod optymalizacyjnych stosowanych w zagadnieniach logistycznych.

Autorzy wzięli pod uwagę: zadania lokalizacji centrów dystrybucyjnych, szeroko rozumiane problemy transportowe i algorytmy ich rozwiązywania, problemy układania tras oraz optymalizacji w sieciach transportowych (w tym wyznaczania maksymalnego, a także najtańszego przepływu w sieci). Omówione zostały również sposoby klasyfikacji i analizy zapotrzebowania na produkty, a także modele wspomagające tworzenie strategii uzupełniania zapasów (wielkość dostawy, ustalanie momentu wykonania zamówienia). W publikacji przedstawiono algorytmy harmonogramowania zadań produkcyjnych i modelowania przepływów produkcyjnych oraz, w sposób syntetyczny, podstawowe metody modelowania symulacyjnego – metodę dynamiki systemów, symulacji zdarzeń dyskretnych, modelowania wieloagentowego.

Bardzo szeroko prezentowane algorytmy rozwiązań poszczególnych zagadnień budzą podziw i zdumienie. Ten fakt wykracza bardzo daleko poza standardy podręcznikowe i czyni z publikacji poważną monografię w zakresie optymalizacji. Tematyka poszczególnych rozdziałów jest bardzo mocno osadzona w problemach logistycznych zarówno tych tradycyjnych, jak zagadnienia transportowe, ale i tych najnowszych, jak przepływ informacji i zarządzanie w zakresie szeregowania zadań informatycznych.

Z recenzji prof. dr. hab. Józefa Stawickiego

Spis treści

Wprowadzenie 9

Rozdział I. Problem lokalizacji centrów logistycznych 11

1. Przegląd metod rozwiązania problemu lokalizacji 11

2. Rozwiązanie problemu lokalizacji na podstawie położenia punktów sieci dystrybucji – metoda środka ciężkości 12

2.1. Wyznaczanie lokalizacji za pomocą metryki prostokątnej 18

2.2. Wyznaczanie lokalizacji za pomocą metryki euklidesowej 22

3. Rozwiązanie problemu lokalizacji na podstawie metod optymalizacji wielokryterialnej 28

Rozdział II. Zagadnienie transportowe 39

1. Klasyczne zagadnienie transportowe (KZT) 40

1.1. Modelowanie i rozwiązanie klasycznego problemu transportowego 41

1.2. Wybrane metody konstrukcji początkowego dopuszczalnego rozwiązania bazowego 44

1.2.1. Metoda kąta północno-zachodniego 46

1.2.2. Metoda minimalnego elementu macierzy kosztów 47

1.2.3. Metoda aproksymacyjna Vogela (VAM) 48

1.3 Optymalizacja problemu transportowego – zmodyfikowana metoda przydziałów (MODI) 50

2. Zagadnienie transportowe z ograniczoną przepustowością tras 55

3. Zagadnienie transportowe z kryterium czasu 61

4. Zagadnienie transportowe z punktami przeładunkowymi – wieloetapowe 66

5. Problem minimalizacji pustych przebiegów 71

Rozdział III. Układanie tras pojazdów 77

1. Układanie trasy jednego pojazdu (problem komiwojażera) 77

1.1. Matematyczne sformułowanie problemu decyzyjnego 78

1.2. Metody układania tras jednego pojazdu 83

1.2.1. Algorytmy konstrukcyjne 83

1.2.2. Algorytmy lokalnej optymalizacji (lokalnego przeszukiwania) 89

2. Układanie tras wielu pojazdów (problem wielu komiwojażerów) 93

2.1. Matematyczne sformułowanie problemu decyzyjnego 94

2.2. Metody układania tras wielu pojazdów 95

2.2.1. Algorytmy konstrukcyjne 95

2.2.2. Algorytmy dekompozycyjne 101

Rozdział IV. Optymalizacja w sieciach transportowych 107

1. Elementy teorii grafów 108

2. Wyznaczanie dróg w sieciach dostaw 115

3. Konstrukcja połączeń między węzłami sieci dostaw 126

4. Przepływy w sieciach dostaw 137

4.1. Problem maksymalnego przepływu w sieci 139

4.2. Problem najtańszego przepływu w sieci 149

Rozdział V. Zarządzanie zapasami 155

1. Zapasy i ich rola w logistyce 155

1.1. Definicje i miejsca tworzenia zapasów 156

1.2. Przyczyny gromadzenia i rodzaje zapasów 157

1.3. Koszty zapasów 161

2. Analiza zapotrzebowania na produkt 165

2.1. Analiza zapotrzebowania na wiele produktów 166

2.2. Analiza zapotrzebowania na jeden produkt 171

3. Uzupełnianie zapasów 175

3.1. Wielkość dostawy 177

3.1.1. Ekonomiczna wielkość zamówienia 178

3.1.2. Wielkość zamówienia przy zmianie cen jednostkowych 181

3.1.3. Wielkość zamówienia wielu produktów od jednego dostawcy 182

3.2. Metody wyznaczania momentu zamówienia 184

3.2.1. Model „dwóch skrzynek” 186

3.2.2. Model poziomu informacyjnego 187

3.2.3. Model przeglądu okresowego 190

3.2.4. Modyfikacje modeli zarządzania zapasami 193

Rozdział VI. Algorytmy szeregowania zleceń 199

1. Problem szeregowania zleceń i rola szeregowania w systemach logistycznych 200

2. Środowisko maszynowe 206

2.1. Przypadek pojedynczej maszyny 206

2.2. Przypadek maszyn równoległych 208

2.3. Systemy typu flow shops, job shops i open shops 208

3. Modelowanie i rozwiązywanie problemów szeregowania zleceń w praktyce 209

3.1. Algorytm Conwaya 211

3.2. Algorytm Gonzalesa–Sahniego 214

3.3. Algorytm Johnsona dla dwóch maszyn 218

3.4. Algorytm Johnsona dla trzech maszyn 220

3.5. Algorytm Palmera 221

4. Podsumowanie, wnioski 224

Rozdział VII. Modelowanie przepływów produkcyjnych 227

1. Modelowanie produkcji 227

2. Drzewo produktu 228

3. Tworzenie listy materiałowej produktu – postępowanie iteracyjne 230

4. Graf Gozinto 232

5. Wyznaczanie zapotrzebowania na półprodukty i surowce 235

6. Analiza czasu wykonywania wyrobów 238

7. Optymalizacja produkcji 240

7.1. Maksymalizacja wykorzystania czasu pracy 240

7.2. Maksymalizacja zysku 242

Rozdział VIII. Wprowadzenie do metod symulacyjnych 243

1. Podstawowe pojęcia i klasyfikacja modeli symulacyjnych 243

2. Zalety i wady symulacji 245

3. Podstawowe metody modelowania symulacyjnego 246

4. Etapy symulacji 249

5. Wprowadzenie do metod Monte Carlo 252

6. Wprowadzenie do symulacji zdarzeń dyskretnych 258

7. Uwagi na temat planowania eksperymentów i metod redukcji wariancji 263

Bibliografia 265

Dodatek. Transformacja odwrotna do dystrybuanty dla wybranych ciągłych rozkładów prawdopodobieństwa 271

1. Rozkład trójkątny 271

2. Rozkład Pareta (a, b) 272

3. Rozkład wykładniczy 274

4. Rozkład Erlanga (k, λ) 275

5. Rozkład logistyczny (µ, s) 276

Spis tabel 279

Spis rysunków 283

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »