Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych - Michał Bukowski

Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych

Michał Bukowski

29,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN 978-83-233-8403-8
Data wydania 15 czerwca 2011
Język: Polski
Liczba stron: 149
Rozmiar pliku: 1,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
29,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Co jest kryterium decydującym o rezultacie wyborów samorządowych: opcja czy osoba? Dylemat zawarty w tytule książki pojawia się przy okazji wielu zjawisk towarzyszących wyborom lokalnym. Wybory to przecież nie tylko sam akt wrzucenia głosu do urny - to wielomiesięczny proces będący wypadkową zachowania licznych podmiotów. Autorzy strukturyzują ten proces zgodnie z modelem swoistej matrycy samorządowej, na którą składają się trzy zasadnicze obszary analizy: po pierwsze, rozwiązania instytucjonalne, w ramach których wybory są realizowane; po drugie, publiczność, występująca w roli wyborców; i wreszcie, po trzecie, media, odgrywające ważną rolę w komunikowaniu towarzyszącym wyborom.

Wspólna prezentacja wyników badań w jednym tomie pozwoliła autorom na wieloaspektową analizę zjawisk towarzyszących wyborom samorządowym, umożliwiła podjęcie próby odpowiedzi na pytania dotyczące czynników wpływu na preferencje wyborcze oraz odwołanie się, w wielu miejscach publikacji, do wyników badań z roku 2006.


Książka wpisuje się w nurt badań polskich politologów, socjologów i medioznawców dotyczących funkcjonowania lokalnych scen politycznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem problemu zróżnicowania zachowań aktorów politycznych w skali mikro i makro oraz wpływu mediów, w tym również Internetu, na funkcjonowanie lokalnych aren. Podjęty przez autorów problem badawczy dotyczący odpowiedzi na pytanie, na ile na zachowania wyborców wpływa ich ocena kandydującej osoby, a na ile stosunek do ugrupowania, które ona reprezentuje, pozostaje cały czas aktualny. Publikacja stanowi istotny wkład do badań nad lokalnym życiem politycznym w Polsce i wyborami samorządowymi.
Z recenzji dr. hab. Dariusza Skrzypińskiego

Spis treści

Wstęp      

1.    Matryca samorządowa       
1.1. Rozwiązania instytucjonalne       
1.2. Publiczność       
1.3. Media       

2.    Zachowania wyborcze       
2.1. Wybory sejmiku       
2.2. Wybory prezydentów i burmistrzów       
2.3. Wnioski z badań       

3.    Perswazja zamiast informacji? Ewolucja roli mediów drukowanych w małopolskich wyborach samorządowych       
3.1. Założenia badawcze       
3.2. Dobór próby       
3.3. Ramy czasowe badań       
3.4. Przebieg badań       
3.5. Wnioski z badań       

4.    Rola witryn www w małopolskich wyborach samorządowych       
4.1. Rola Internetu w wyborach – stan badań       
4.2. Potencjał Internetu na szczeblu samorządowym       
4.3. Uwagi metodologiczne       
4.4. Prowadzenie kampanii on-line przez kandydatów       
4.5. Witryny WWW kandydatów a wynik wyborów       
4.6. Charakterystyka internetowych witryn kandydatów       
4.7. Wnioski z badań       

Podsumowanie       

Literatura

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »