Odrodzona Rzeczpospolita na rynkach zamorskich. Handel polsko-arabski w latach 1918-1939 - Konrad Banaś

Odrodzona Rzeczpospolita na rynkach zamorskich. Handel polsko-arabski w latach 1918-1939

Konrad Banaś

22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8142-294-9
Data wydania 2019
Język: Polski
Liczba stron: 401
Rozmiar pliku: 7,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
22,45 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

 

Publikacja dotyczy wymiany handlowej Polski z państwami Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu w okresie międzywojennym. Na tle ogólnej sytuacji odrodzonej Rzeczypospolitej oraz ewolucji relacji handlowych z zagranicą przedstawiono nowy układ geopolityczny w świecie arabskim uwarunkowany stopniem niezależności i potencjałem poszczególnych krajów. Ukazano sytuację polityczną i gospodarkę państw regionu, a także eksport i import między Polską a danym krajem w latach 20. i 30., co pozwoliło na wskazanie dynamiki obrotów handlowych. Podkreślono też rolę transportu i targów w rozwijaniu współpracy handlowej.

Książka jest adresowana do historyków orientalistów oraz miłośników Orientu i historii Polski międzywojennej.

„To pierwsze w literaturze polskiej tak całościowe i unikalne opracowanie zagadnienia relacji handlowych Polski z regionem Bliskiego Wschodu w okresie międzywojennym. [...] Publikacja będzie stałą pozycją w polskich badaniach nad Orientem i historią Polski w okresie międzywojennym.”

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Jerzego Zdanowskiego

W serii powołanej dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz utrwalenia w polskiej świadomości zbiorowej wiedzy historycznej o genezie i przebiegu odbudowy państwa polskiego ukażą się monografie, biografie i źródła, dla których tematyczną klamrą będzie idea polskiej niepodległości oraz walki o jej urzeczywistnienie i kształt z uwzględnieniem zagadnień polskich i międzynarodowych; politycznych, społecznych i ekonomicznych; walki orężnej i działań dyplomatycznych; wreszcie przedsięwzięć na polu kultury.

W serii ukazały się:

Przemysław Waingertner, Konspiracja trzech pokoleń. Związek Młodzieży Polskiej „Zet” i ruch zetowy (1886-1996), wyd. 1 i wyd. 2

Łódzcy bohaterowie 1918 roku, pod redakcją Witolda Jarno i Przemysława Waingertnera

Jędrzej Moraczewski, Wspomnienia. Ludzie, czasy i zdarzenia. Część pierwsza: Młodość i praca inżynierska. Tom 1: Lata nauki 1870-1896, opracowanie, wstęp i komentarz Ilona Florczak

Joanna Sosnowska, Z dziejów opieki społecznej w Polsce międzywojennej. Półkolonie letnie w Łodzi

Niepodległa. Rozważania prawno-ustrojowe w 100. rocznicę odrodzenia suwerennego państwa polskiego, pod redakcją Aldony Domańskiej i Anny Michalak

Witold Jamo, Garnizon Wojska Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1918-1939

Wkrótce ukaże się:

Małgorzata Łapa, Polska polityka handlu zagranicznego w latach 1918-1939

Spis treści

 

Wstęp 11

Tło handlu polskiego z krajami arabskimi 27

Ewolucja polskiego handlu zagranicznego w okresie dwudziestolecia międzywojennego 27

Rynki arabskie w polskim handlu zagranicznym 37

Afryka Północna 53

Egipt 55

Gospodarka państwa 56

Handel zagraniczny i taryfa celna 59

Polski eksport do Egiptu 60

Polski import z Egiptu 88

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych oraz mieszane izby handlowe 96

Transport 99

Targi i wystawy 101

Uwarunkowania i bilans wymiany 103

Algieria 107

Gospodarka kraju 107

Handel zagraniczny i taryfa celna 110

Polski eksport do Algierii 111

Polski import z Algierii 129

Transport 133

Targi i wystawy 134

Uwarunkowania i bilans wymiany 135

Maroko 139

Gospodarka kraju 139

Handel zagraniczny i taryfa celna 143

Polski eksport do Maroka 145

Polski import z Maroka 164

Transport 166

Targi i wystawy 167

Uwarunkowania i bilans wymiany 170

Maroko Hiszpańskie 173

Międzynarodowa Strefa Tangeru 175

Tunezja 177

Gospodarka państwa 177

Handel zagraniczny i taryfa celna 179

Polski eksport do Tunezji 181

Polski import z Tunezji 190

Transport 192

Uwarunkowania i bilans wymiany 192

Sudan 195

Gospodarka kraju 195

Handel zagraniczny i taryfa celna 197

Handel polsko-sudański 197

Transport oraz uwarunkowania handlu 200

Libia 203

Gospodarka kraju 203

Handel zagraniczny i taryfa celna 207

Handel polsko-libijski 208

Mauretania 213

Gospodarka kraju 213

Próby nawiązania wymiany handlowej 216

Azja Zachodnia 219

Palestyna i Transjordania 221

Gospodarka kraju 222

Handel zagraniczny i taryfa celna 225

Polski eksport do Palestyny 227

Eksport sprzętu wojskowego 248

Handel z Arabami i Transjordanią 250

Polski import z Palestyny 251

Clearing polsko-palestyński 258

Mieszane izby handlowe 260

Transport 263

Targi i wystawy 267

Bankowość 274

Uwarunkowania i bilans wymiany 276

Syria i Liban 283

Gospodarka kraju 284

Handel zagraniczny i taryfa celna 285

Polski eksport do Syrii i Libanu 286

Polski import z Syrii i Libanu 302

Transport 304

Targi i wystawy 304

Uwarunkowania i bilans wymiany 306

Irak 313

Gospodarka kraju 313

Handel zagraniczny i taryfa celna 316

Handel polsko-iracki 317

Prawne regulacje wzajemnej wymiany 326

Transport 328

Uwarunkowania i bilans wymiany 329

Arabia Saudyjska 333

Gospodarka państwa 333

Handel zagraniczny i taryfa celna 334

Handel polsko-saudyjski 335

Eksport sprzętu wojskowego 339

Jemen 349

Gospodarka państwa i handel zagraniczny 349

Handel polsko-jemeński 350

Próby eksportu sprzętu wojskowego 351

Pozostałe kraje arabskie 353

Protektorat Adeński 353

Bahrajn 355

Sułtanat Omanu i Oman Traktatowy 356

Kuwejt 357

Zakończenie 359

Wykaz skrótów 363

Wykaz tabel 365

Wykaz ilustracji 369

Bibliografia 373

Indeks osób 385

Indeks nazw geograficznych, firm i instytucji 391

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »