Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy - Anna Falkowska

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy

Anna Falkowska

89,64 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-0855-7
Data wydania 2010
Język: Polski
Liczba stron: 376
Rozmiar pliku: 3,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
89,64 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

 • Umowa sprzedazy jest najczesciej zawierana umowa zarówno w obrocie konsumenckim, jak i gospodarczym. Wadliwosc przedmiotu sprzedazy rodzi nie tylko dotkliwe skutki ekonomiczne, lecz takze wiele problemów prawnych.
 • Prezentowana ksiazka jest monograficznym opracowaniem problematyki instytucji rekojmi z jednoczesnym wskazaniem jej historycznej ewolucji. Przedstawia bowiem całosc zagadnien zwiazanych z odpowiedzialnoscia sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy w prawie polskim od regulacji obowiazujacych w 1918 r. az do najnowszych rozwiazan stanowiacych implementacje dyrektywy Unii Europejskiej.
 • Atutem pracy jest uwzglednienie przez autorke bogatego dorobku doktryny (ponad 600 pozycji) i duzej liczby orzeczen sadowych i arbitrazowych wydanych w ostatnich 90 latach.
 • Adresaci:
  Publikacja adresowana jest głównie do praktyków prawa, przede wszystkim sedziów, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów prawniczych.

  Spis treści

  Wykaz skrótów 11
  Wstęp 17
  Rozdział I Przepisy obowiązujące w zakresie rękojmi na ziemiach polskich do 1934 r. 27
  1. Mozaika rozwiązań prawnych w zakresie prawa cywilnego na ziemiach polskich w 1918 r 27
  2. Kodeks Napoleona 31
  2.1. Ogólna charakterystyka Kodeksu Napoleona 31
  2.2. Ukształtowanie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi 34
  2.3. Odpowiedzialność za wady fizyczne 36
  3. Kodeks cywilny austriacki (ABGB) 45
  3.1. Ogólna charakterystyka ABGB 45
  3.2. Ukształtowanie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi 48
  3.3. Odpowiedzialność za wady fizyczne 49
  4. Kodeks cywilny niemiecki (BGB) 56
  4.1. Ogólna charakterystyka BGB 56
  4.2. Ukształtowanie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi 58
  4.3. Odpowiedzialność za wady fizyczne 60
  5. Zwód Praw Cesarstwa Rosyjskiego 67
  5.1. Ogólna charakterystyka Zwodu Praw Cesarstwa Rosyjskiego 67
  5.2. Ukształtowanie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi 71
  5.3. Odpowiedzialność za wady fizyczne 73
  6. Podsumowanie 76
  Rozdział II Przebieg prac nad przepisami o rękojmi w kodeksie zobowiązań 77
  1. Sekcja Prawa Cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej RP - skład, struktura organizacyjna oraz jej przekształcenia 77
  2. Źródła pomocnicze w pracach Komisji Kodyfikacyjnej 81
  2.1. Szwajcarski kodeks zobowiązań 82
  2.1.1. Ogólna charakterystyka szwajcarskiego kodeksu zobowiązań 82
  2.1.2. Ukształtowanie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi 83
  2.1.3. Odpowiedzialność za wady fizyczne 85
  2.2. Projekt francusko-włoski 93
  2.2.1. Ogólna charakterystyka projektu francusko-włoskiego 93
  2.2.2. Projekt francusko-włoski w pracach Komisji Kodyfikacyjnej 95
  2.2.3. Ukształtowanie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi 98
  2.2.4. Odpowiedzialność za wady fizyczne 99
  2.2.5. Umowna rękojmia za należytą sprawność 103
  3. Główne projekty kodeksu zobowiązań 105
  4. Podsumowanie 120
  Rozdział III Odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy w świetle kodeksu zobowiązań 122
  1. Systematyka przepisów o rękojmi 122
  2. Charakter odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi 124
  3. Zwolnienie sprzedawcy od obowiązku rękojmi 131
  4. Możliwość modyfikacji kodeksowego zakresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi w drodze umowy 133
  4.1. Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi 134
  4.2. Ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi 136
  5. Pojęcie wady fizycznej rzeczy 139
  5.1. Odpowiedzialność sprzedawcy nieruchomości za oznaczony obszar 140
  5.2. Sprzedaż według próbki lub wzoru 142
  6. Wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne 145
  7. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady jawne 146
  8. Uprawnienia nabywcy rzeczy dotkniętej wadą fizyczną 151
  8.1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 154
  8.2. Żądanie obniżenia ceny 160
  8.3. Żądanie dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilości rzeczy wolnych od wad 162
  9. Obowiązki i uprawnienia kupującego w wypadku ujawnienia wady fizycznej rzeczy nadesłanej mu z innej miejscowości 166
  9.1. Regulacja w obrocie powszechnym 166
  9.2. Regulacja w obrocie handlowym 168
  10. Uprawnienia z tytułu rękojmi a roszczenia odszkodowawcze kupującego 171
  11. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi 175
  11.1. Regulacja w obrocie powszechnym 175
  11.2. Regulacja w obrocie handlowym 178
  12. Terminy dochodzenia praw z tytułu rękojmi za wady fizyczne 183
  13. Podsumowanie 186
  Rozdział IV Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi w latach 1939-1964 188
  1. Okres II wojny światowej 188
  2. Regulacja odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi w obrocie powszechnym w latach 1944-1964 190
  2.1. Wpływ przemian ustrojowych po II wojnie światowej na funkcjonowanie kodeksu zobowiązań 190
  2.2. Orzecznictwo w zakresie rękojmi za wady fizyczne 196
  3. Regulacja odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi w obrocie uspołecznionym w latach 1944-1964 198
  3.1. Przepisy szczególne normujące odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi w obrocie uspołecznionym 198
  3.2. Modyfikacja odpowiedzialności za wady w obrocie uspołecznionym 205
  4. Przebieg prac nad przepisami o rękojmi w nowym kodeksie cywilnym 218
  5. Podsumowanie 230
  Rozdział V Odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy po 1965 r. 232
  1. Zmiany wprowadzone przez kodeks cywilny z 1964 r. 232
  1.1. Systematyka przepisów o rękojmi 232
  1.2. Pojęcie wady fizycznej 233
  1.3. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi 237
  1.4. Możliwość modyfikacji kodeksowego zakresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi w drodze umowy 239
  1.5. Wady fizyczne objęte odpowiedzialnością z tytułu rękojmi 241
  1.6. Uprawnienia nabywcy rzeczy dotkniętej wadą fizyczną 243
  1.7. Uprawnienia z tytułu rękojmi a roszczenia odszkodowawcze kupującego 257
  1.8. Akty staranności 261
  1.9. Obowiązki i uprawnienia kupującego w wypadku ujawnienia wady fizycznej rzeczy nadesłanej z innej miejscowości 265
  1.10. Terminy do dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi 266
  1.11. Wzajemny stosunek odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji 271
  2. Modyfikacja odpowiedzialności z tytułu rękojmi w obrocie uspołecznionym w latach 1965-1990 273
  2.1. Uwagi ogólne 273
  2.2. Pojęcie wady fizycznej i zakres odpowiedzialności sprzedawcy 275
  2.3. Akty staranności 278
  2.4. Uprawnienia z tytułu rękojmi 281
  2.5. Braki ilościowe 283
  2.6. Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze 284
  3. Rękojmia przy sprzedaży z udziałem konsumentów do 2003 r. 286
  4. Dwie wielkie nowelizacje kodeksu cywilnego - z 1990 r. i 1996 r. 295
  5. Kres rękojmi w stosunkach z konsumentami - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 302
  6. Podsumowanie 313 Zakończenie 316
  Bibliografia 333

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »