Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją - Jerzy Kowalczyk

Odpowiedzialność społeczna i przeciwdziałanie korupcji w zarządzaniu organizacją

Jerzy Kowalczyk

58,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-431-4
Data wydania 2009
Język: Polski
Liczba stron: 180
Rozmiar pliku: 4,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
58,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Odpowiedzialność społeczna, przeciwdziałanie korupcji oraz etyka działania firmy są coraz bardziej dostrzegane i doceniane przez menedżerów w kra­jach europejskich, jako znaczące elementy nowoczesnego zarządzania, które zapewnią firmie przewagę na rynku - stając się coraz bardziej znaczący­mi wyróznikami w ocenie firmy na rynku.

Ten kierunek doskonalenia zarządzania znajduje jeszcze zbyt słabe odbicie w organizajach polskich, w stosunku do potencjalnych potrzeb, dyktowa­nych wielkością zjawiska korupcji i brakiem odpowiedzialności społecznej, które w wymiarze politycznym, gospodarczym i społecznym kraju nabierają często kształtu patologii.

W książce przedstawiono pewne praktyczne aspekty rozwiązań, które mogą mieć znaczący wpływ na zmniejszenie w organizacjach prawdopodobień­stwa wystąapienia zagrożeń korupcyjnych oraz wzrost odpowiedzialności społecznej. rozwiązania te zostały już z powodzeniem wdrożone w kilkuna­stu organizacjach polskich, w tym w ministerstwach i szpitalach.

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1
Etyka zawodowa
1.1. Uwarunkowania etyki działania organizacji
1.2. Pracownik a etyka organizacji
1.3. Kodeks etyki - aspekty ogólne
1.4. Kodeks etyki zawodowej - przykłady
1.4.1. Etyka działania urzędu (urzędnika)
1.4.2. Kodeks etyczny inżyniera FEANI
1.4.3. Etyka działania biznesu

Rozdział 2
Procesowe zarządzanie organizacją
2.1. Ogólne aspekty procesowego zarządzania organizacją
2.2. Uwagi z praktyki procesowego zarządzania

Rozdział 3
System przeciwdzia!ania zagrożeniom korupcyjnym
3.1. Wprowadzenie
3.2. Uwarunkowania korupcji w kraju
3.3. Podstawowe terminy i wymagania prawne
3.4. Założenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.
3.5. Wymagania szczegółowe systemu
3.6. Rozwinięcie wymagań szczegółowych systemu
3.7. Cel i korzyści z wdrożenia systemu
3.8. Analiza ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych
3.9. Inne rozwiązania w obszarze przeciwdziałania korupcji

Rozdział 4
Wdrażanie systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym
4.1. Uwarunkowania wdrożenia systemu
4.2. Diagnoza stanu organizacji
4.3. Określenie programu wdrażania i polityki antykorupcyjnej
4.4. Opracowanie dokumentacji systemu
4.4.1. Wprowadzenie
4.4.2. Specyfikacja zagrożeń korupcyjnych w procesach
4.4.3. Określenie działań zapobiegawczych
4.4.4. Opracowanie i wdrożenie dokumentacji systemu
4.4.5. Wdrożenie dokumentów systemu oraz doskonalenie systemu
4.4.6. Syntetyczny program wdrożenia systemu

Rozdział 5
Odpowiedzialność społeczna organizacji
5.1. Odpowiedzialność społeczna biznesu
5.2. Norma SA 8000 o odpowiedzialności społecznej
5.3. Szczegółowe wymagania normy SA 8000
5.4. Norma SA 8000 w zintegrowanym systemie zarządzania organizacją
5.5. Wdrożenie systemu według normy SA 8000
5.5.1. Diagnoza stanu organizacji
5.5.2. Polityka
5.5.3. Opracowanie dokumentacji systemu
5.5.4. Wdrożenie dokumentacji oraz doskonalenie systemu

Podsumowanie
Bibliografia

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »