Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej - Michał Ziółkowski

Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej

Michał Ziółkowski

110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8246-901-1
Data wydania 1 stycznia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 516
Rozmiar pliku: 3,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja stanowi studium z zakresu prawa konstytucyjnego. Autor przedstawił zakresowo alternatywną względem utrwalonej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i doktrynie prawa interpretację przepisu konstytucyjnego o odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej. Interpretacja ta, choć nawiązuje do wieloletniej debaty akademickiej, opiera się na autonomicznym odczytaniu pojęć konstytucyjnych.


Książka szeroko wykorzystuje dorobek i koncepcja charakterystyczne dla nauki prawa konstytucyjnego (np. autonomii pojęć konstytucyjnych; konstytucjonalizacji; pojęć zastanych; granic i ograniczeń wolności; bezpośredniego stosowania Konstytucji).

Autor dokonał analizy, systematyzacji oraz krytyki ewolucji orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego gwarancji wynagrodzenia szkód poszkodowanym przez władzę publiczną.


Publikacja zainteresuje konstytucjonalistów, cywilistów i administratywistów zajmujących się odpowiedzialnością odszkodowawczą. Będzie stanowiła też cenną lekturę dla sędziów i asystentów sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, radców Prokuratorii Generalnej, ekspertów Biura Analiz Sejmowych i Rządowego Centrum Legislacji, studentów studiów prawniczych.

Ponadto może być przydatna w pracy adwokatom i radcom prawnym zajmującym się odpowiedzialnością odszkodowawczą

Spis treści

WSTĘP

Rozdział I
Odpowiedzialność odszkodowawcza – instytucja konstytucyjna
1.Wprowadzenie
2.Odpowiedzialność prawna (perspektywa dogmatyczna)
3.Odpowiedzialność prawna (perspektywa konstytucyjna)
4.Odpowiedzialność odszkodowawcza (perspektywa dogmatyczna)
5.Odpowiedzialność odszkodowawcza (perspektywa konstytucyjna)
6.Podstawy konstytucyjne
7.Konstytucyjny przepis podstawowy i przepisy modyfikujące
8.Funkcje

Rozdział II
Konstytucjonalizacja odpowiedzialności odszkodowawczej
1.Wprowadzenie
2.Pojęcie konstytucjonalizacji
3.Przedmiot i zakres konstytucjonalizacji
4.Konstytucjonalizacja pojęcia ustawowego
5.Skutki konstytucjonalizacji: koncepcja optymalizacyjna
6.Skutki konstytucjonalizacji: koncepcja redukcyjna
7.Krytyka koncepcji redukcyjnej

Rozdział III
Prawo podmiotowe
1.Wprowadzenie
2.Swoistość
3.Struktura
4.Podmiotowość konstytucyjna
5.Uzasadnienie

Rozdział IV
Konstytucyjne pojęcie szkody
1.Wprowadzenie
2.Konstytucyjne pojęcia zastane
3.Autonomiczne pojęcie konstytucyjne
4.Autonomiczne pojęcie w ujęciu słabym
5.Krytyka autonomicznego charakteru pojęcia szkody
6.Szkoda jako autonomiczne pojęcie konstytucyjne w ujęciu mocnym
7.Szkoda jako fakt i pojęcie konwencjonalne
8.Szkoda jako następstwo naruszenia norm prawnych
9.Szkoda niezależna od woli poszkodowanego
10.Szkoda niekorzystna obiektywnie
11.Jedność szkody?
12.Szkoda majątkowa i niemajątkowa

Rozdział V
Konstytucyjne pojęcie działania niezgodnego z prawem
1.Wprowadzenie
2.Zachowanie (działanie i zaniechanie)
3.Zachowanie (czynność lub czyn)
4.Zachowanie jako naruszenie konstytucyjnych praw podmiotowych
5.Zachowanie jako prosta czynność organu władzy publicznej
6.Niezgodność z prawem (bezprawność)
7.Obiektywny charakter niezgodności z prawem
8.Wymóg prejudycjalnego stwierdzenia niezgodności z prawem
9.Niestopniowalny charakter niezgodności z prawem

Rozdział VI
Szkodzący i poszkodowany
1.Wstęp
2.Konstytucyjne pojęcie organu władzy publicznej
3.Terminologia konstytucyjna
4.Władztwo publiczne
5.Wyodrębnienie organizacyjne
6.Konstytucyjne pojęcie poszkodowanego

Rozdział VII
Konstytucyjne pojęcie wynagrodzenia
1.Wstęp
2.Autonomiczne pojęcie konstytucyjne
3.Sposób wynagrodzenia szkody majątkowej
4.Uprawnienie poszkodowanego do wyboru sposobu wynagrodzenia?
5.Zakres wynagrodzenia szkody majątkowej
6.Zakres wynagrodzenia szkody niemajątkowej

Rozdział VIII
Granice i ograniczenia
1. Wprowadzenie
2. Pojęcie granicy konstytucyjnego prawa podmiotowego
3. Granice konstytucyjnego prawa do wynagrodzenia szkody
4. Pojęcie ograniczenia konstytucyjnego prawa podmiotowego
5. Ograniczenia konstytucyjnego prawa do wynagrodzenia szkody
6. Pojęcie naruszenia konstytucyjnego prawa podmiotowego
7. Naruszenie konstytucyjnego prawa do wynagrodzenia szkody
8. Pojęcie zmiany konstytucyjnego prawa podmiotowego
9. Zmiana konstytucyjnego prawa do wynagrodzenia szkody

Rozdział IX
Horyzontalny skutek v bezpośrednie stosowanie
1. Wprowadzenie
2. Pojęcie horyzontalnego skutku Konstytucji
4. Krytyka horyzontalnego skutku art. 77 ust. 1 Konstytucji
5. Pojęcie bezpośredniego stosowania Konstytucji
6. Bezpośrednie stosowanie art. 77 ust. 1 Konstytucji

KONKLUZJE

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »