Odpowiedzialność karna za dzieciobójstwo w prawie polskim - Agnieszka Księżopolska-Breś

Odpowiedzialność karna za dzieciobójstwo w prawie polskim

Agnieszka Księżopolska-Breś

80,16 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-2867-8
Data wydania 2010
Język: Polski
Liczba stron: 268
Rozmiar pliku: 5,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
80,16 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Monografia stanowi analizę dogmatyczną oraz omówienie wyników badań empirycznych dotyczących dzieciobójstwa. Badania te autorka przeprowadziła w 2008 r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Analizie poddano akta sądowe i prokuratorskie z terenu całego kraju z lat 2002-2006 z zakresu przestępstwa z art. 149 k.k. Praca składa się z siedmiu rozdziałów obejmujących rozważania na temat kształtowania się odpowiedzialności karnej za dzieciobójstwo, charakterystykę znamion, wymiaru kary, zbiegu przepisów i przestępstw, a także medyczne, psychiatryczne i psychologiczne aspekty dzieciobójstwa. Zawiera omówienie wspomnianych powyżej wyników badań empirycznych oraz modelowe ujęcie rozwiązań prawnych dotyczących dzieciobójstwa w 24 krajach europejskich. Praca skierowana jest zarówno do teoretyków prawa, studentów, jak i praktyków.

Spis treści

Wykaz skrótów 7
Wstęp 9
Rozdział I Kształtowanie się odpowiedzialności karnej za dzieciobójstwo 11
1.1. Geneza i ewolucja odpowiedzialności za dzieciobójstwo w prawie karnym powszechnym 11 1.2. Geneza i ewolucja odpowiedzialności za dzieciobójstwo w polskim prawie karnym 16
Rozdział II Przestępstwo dzieciobójstwa na tle porównawczym - próba ujęcia modelowego 28
Rozdział III Ustawowe znamiona przestępstwa dzieciobójstwa 51
3.1. Ustawowe znamiona czynu - uwagi ogólne 51 3.2. Przedmiot ochrony 53 3.3. Strona przedmiotowa 72 3.4. Podmiot 105 3.5. Strona podmiotowa 114
Rozdział IV Wymiar kary 123
4.1. Ustawowy wymiar kary 123 4.2. Sędziowski wymiar kary 130
Rozdział V Zbieg przepisów i zbieg przestępstw 139
5.1. Pojęcie czynu 139 5.2. Zbieg przepisów ustawy 140 5.3. Zbieg przestępstw 143
Rozdział VI Medyczne, psychiatryczne i psychologiczne aspekty dzieciobójstwa 150
6.1. Medyczne aspekty dzieciobójstwa 150 6.1.1. Rozwój płodu 150 6.1.2. Poród 153 6.1.3. Poród o przebiegu patologicznym 154 6.1.4. Zadania biegłego patomorfologa w sprawie o dzieciobójstwo 157 6.1.5. Przyczyny zgonu dziecka 163 6.1.6. Sekcja zwłok w przypadku dzieciobójstwa 165 6.1.7. Sterylizacja - za i przeciw 166 6.2. Działanie pod wpływem przebiegu porodu a kwestia motywacji w kontekście psychiatrycznym 172 6.3. Psychologiczne aspekty przestępstwa dzieciobójstwa 191 6.3.1. Rola biegłego psychologa w sprawie o dzieciobójstwo 191 6.3.2. Niepoczytalność, poczytalność ograniczona a znamię "pod wpływem przebiegu porodu" 193 6.3.3. Osobowość i jej zaburzenia 199 6.3.4. Upośledzenie umysłowe 202 6.3.5. Motywacja i proces podejmowania decyzji 204
Rozdział VII Wyniki badań akt prokuratorskich i sądowych w sprawach o przestępstwo z art. 149 k.k. - lata 2002-2006 210
7.1. Dane statystyczne oraz zestawienie wyników badań z lat ubiegłych 210 7.2. Wyniki badań z lat 2002-2006 z terenu całego kraju 218 7.2.1. Etap postępowania przygotowawczego 220 7.2.2. Etap postępowania jurysdykcyjnego 223 7.2.3. Dane dotyczące skazanych 227 7.2.4. Dziecko 238 7.2.5. Rozważania teoretyczne na kanwie badanych spraw 242 7.3. Porównanie wyników badań z lat ubiegłych z wynikami badań przeprowadzonych na potrzeby niniejszej pracy 250
Uwagi końcowe 253
Bibliografia 257
Orzeczenia 267
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »