Odpowiedzialność karna w Polsce za czyny zabronione popełnione za granicą - Bartłomiej Filek

Odpowiedzialność karna w Polsce za czyny zabronione popełnione za granicą

Bartłomiej Filek

127,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8328-304-3
Data wydania 1 stycznia 2022
Język: Polski
Liczba stron: 409
Rozmiar pliku: 2,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
Język: Polski
Liczba stron: 408
Rozmiar pliku: 737,0 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
127,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF, EPUB

Opis

Książka przedstawia wiele aspektów praktycznych dotyczących odpowiedzialności karnej w Polsce za przestępstwa i wykroczenia za granicą. Znaczenie odpowiedzialności karnej za czyny popełnione za granicą znacznie wzrosło w ostatnim czasie. Przyczyną tego są w szczególności przeobrażenia, które nastąpiły po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej i związane są m.in. ze swobodą przepływu osób.
W publikacji czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
– czy przed polskim wymiarem sprawiedliwości można ponosić odpowiedzialność karną za przestępstwo popełnione w kosmosie;
– czy polskie przepisy prawa karnego mogą mieć zastosowanie wobec sprawcy, mającego obywatelstwo argentyńskie i włoskie, popełniającego przestępstwo na szkodę obywatela Brazylii na pokładzie samolotu linii australijskich przelatującego w chwili popełnienia przestępstwa nad terytorium Japonii.

Publikacja będzie bardzo pomocna w pracy prokuratorów, sędziów, adwokatów i radców prawnych zajmujących się prowadzeniem spraw z zakresu odpowiedzialności karnej za czyny przestępstwa popełnione za granicą. Zainteresuje również pracowników naukowych.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział I

Miejsce popełnienia czynu zabronionego w kontekście zasad odpowiedzialności karnej za czyny zabronione popełnione za granicą  | str. 17

 1. Zagadnienia wstępne związane z problematyką miejsca popełnienia czynu zabronionego | str. 17
 2. Koncepcja (teoria) miejsca popełnienia czynu zabronionego w polskich przepisach materialnego prawa karnego i prawa wykroczeń | str. 22

Rozdział II

Czyn zabroniony popełniony za granicą | str. 59

 1. Zagadnienia ogólne | str. 59
 2. Przesłanki negatywne dla uznania czynu zabronionego za popełniony za granicą | str. 80

2.1. Czyn zabroniony popełniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | str. 80

2.2. Czyn zabroniony popełniony na polskim statku wodnym albo na polskim statku powietrznym | str. 95

Rozdział III

Zasady odpowiedzialności karnej w Polsce za czyn zabroniony jako przestępstwo popełnione za granicą w zależności od obywatelstwa sprawcy | str. 123

 1. Znaczenie obywatelstwa sprawcy czynu zabronionego w przypadku odpowiedzialności karnej w Polsce za czyn zabroniony jako przestępstwo popełnione za granicą | str. 123
 2. Status obywatelski sprawcy czynu zabronionego | str. 125
 3. Odpowiedzialność karna obywatela polskiego za czyn zabroniony jako przestępstwo popełnione za granicą | str. 151

3.1. Zasada odpowiedzialności karnej obywatela polskiego za czyn zabroniony jako przestępstwo popełnione za granicą w Kodeksie karnym z 1997 r. | str. 151

3.1.1. Uwagi ogólne | str. 151

3.1.2. Ratio legis zasady obywatelstwa  | str. 155

3.1.3. Zakres przedmiotowy zasady obywatelstwa  | str. 158

3.1.4. Nazewnictwo zasady | str. 169

 1. Odpowiedzialność karna cudzoziemca za czyn zabroniony jako przestępstwo popełnione za granicą | str. 173

4.1. Uwagi ogólne odnośnie do zasad odpowiedzialności karnej cudzoziemca za czyn zabroniony jako przestępstwo popełnione za granicą w Kodeksie karnym z 1997 r. | str. 173

4.2. Zasada ochronna ograniczona w Kodeksie karnym z 1997 r. | str. 174

4.2.1. Ratio legis zasady ochronnej ograniczonej | str. 174

4.2.2. Zakres przedmiotowy zasady ochronnej ograniczonej | str. 176

4.2.3. Nazewnictwo zasady | str. 191

4.3. Zasada subsydiarna w Kodeksie karnym z 1997 r. | str. 193

4.3.1. Ratio legis zasady subsydiarnej | str. 193

4.3.2. Zakres przedmiotowy zasady subsydiarnej | str. 197

4.3.3. Nazewnictwo zasady | str. 207

 1. Warunek podwójnej przestępności czynu | str. 209
 2. Wyjątki od warunku podwójnej przestępności czynu zabronionego | str. 238

6.1. Uwagi ogólne  | str. 238

6.2. Czyn zabroniony popełniony przez polskiego funkcjonariusza publicznego  | str. 239

6.3. Czyn zabroniony popełniony w przestrzeni kosmicznej albo w innym miejscu niepolegającym żadnej władzy państwowej  | str. 243

Rozdział IV

Zasady odpowiedzialności karnej w Polsce za czyn zabroniony jako przestępstwo popełnione za granicą niezależnie od obywatelstwa sprawcy | str. 245

 1. Zagadnienia ogólne | str. 245
 2. Zasada ochronna nieograniczona | str. 245

2.1. Ratio legis zasady ochronnej nieograniczonej | str. 245

2.2. Zakres przedmiotowy zasady ochronnej nieograniczonej | str. 247

2.3. Nazewnictwo zasady | str. 280

 1. Zasada uniwersalna | str. 282

3.1. Zasada uniwersalna w Kodeksie karnym z 1997 r.  | str. 282

3.1.1. Ratio legis zasady uniwersalnej | str. 282

3.1.2. Zakres przedmiotowy zasady uniwersalnej | str. 291

3.2. Nazewnictwo zasady | str. 323

Rozdział V

Wybrane zagadnienia materialnoprawne związane z zastosowaniem zasad odpowiedzialności karnej w Polsce za czyny zabronione popełnione za granicą | str. 327

 1. Problematyka stosowania przez polskie organy wymiaru sprawiedliwości przepisów prawa obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego za granicą | str. 327
 2. Problematyka wewnętrznego zbiegu zasad odpowiedzialności karnej w Polsce za czyn zabroniony popełniony za granicą | str. 341

Rozdział VI

Zasady odpowiedzialności karnej sensu largo w Polsce
za czyn zabroniony jako wykroczenie popełnione za granicą  | str. 355

Rozdział VII

Wnioski końcowe i postulaty de lege ferenda | str. 367

 1. Wnioski końcowe i postulaty delege ferenda odnoszące się do zasad odpowiedzialności karnej za czyny zabronione jako przestępstwa popełnione za granicą | str. 367
 2. Wnioski końcowe i postulaty delege ferenda odnoszące się do zasad odpowiedzialności karnej sensu largo
  za czyny zabronione jako wykroczenia popełnione
  za granicą | str. 381

Literatura  | str. 387

Orzecznictwo | str. 401

Źródła prawa  | str. 403

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »