Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa - Joanna Błach

Oddziaływanie globalnego kryzysu finansowego. Perspektywa przedsiębiorstwa

Joanna Błach

61,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-430-7
Data wydania 2012
Język: Polski
Liczba stron: 245
Rozmiar pliku: 0 B
Zabezpieczenie: Znak wodny
61,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Powtarzające się kryzysy finansowe są nieodłączną cechą współczesnej gospodarki. Książka w kompleksowy sposób podejmuje zagadnienie wpływu kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki, wskazując potencjalne warianty oceny tego zjawiska.

W pierwszej części pracy, ujmującej analizowany problem z perspektywy makroekonomicznej, przedstawiono:

- przyczyny i skutki kryzysów finansowych w ujęciu teoretycznym,

- analizę przebiegu globalnego kryzysu finansowego,

- kanały transmisji kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki.

Druga część pracy, podejmująca problem z perspektywy mikroekonomicznej, prezentuje:

- propozycję modelowych kierunków analizy transmisji kryzysu finansowego na sytuację finansową przedsiębiorstwa,

- analizę symptomów i skutków oddziaływania kryzysu finansowego z uwzględnieniem podstawowych obszarów decyzji finansowych przedsiębiorstwa,

- możliwości zastosowania analizy wskaźnikowej w ocenie wpływu kryzysu finansowego na kondycję finansową przedsiębiorstwa.

W trzeciej części pracy przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych zgodnie z zaproponowanym modelem analitycznym.

Ze względu na swoje walory książka stanowi cenne źródło informacji na temat oddziaływania kryzysu finansowego na sferę realną gospodarki dla:

- naukowców badających zagadnienie kryzysu finansowego oraz zajmujących się oceną sytuacji podmiotów gospodarczych w okresie kryzysu,

- menedżerów zarządzających finansami przedsiębiorstw, którzy zmuszeni są podejmować decyzje finansowe w okresie zawirowań na rynkach finansowych,

- studentów kierunków ekonomicznych zainteresowanych problematyką kryzysów finansowych oraz analizą finansową przedsiębiorstw.

Spis treści

Wstęp 7

CZĘŚĆ I

GLOBALNY KRYZYS FINANSOWY POCZĄTKU XXI WIEKU PERSPEKTYWA MAKROEKONOMICZNA 9

Rozdział 1

Zjawiska kryzysowe na rynku finansowym - Blandyna Puszer 11

1.1. Kryzys finansowy - podstawowe zagadnienia 11

1.2. Typologia kryzysów finansowych 17

Rozdział 2

Globalny kryzys finansowy - przyczyny, przebieg, skutki - Blandyna Puszer 25

2.1. Przyczyny i symptomy globalnego kryzysu finansowego

2.2. Przebieg globalnego kryzysu finansowego 36

2.3. Skutki globalnego kryzysu dla rynków finansowych 42

Rozdział 3

Problem zarażania kryzysem finansowym oraz kanały jego transmisji do sfery realnej w aspekcie globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego - studium teoretyczno-empiryczne - Krystyna Mitręga-Niestrój 49

3.1. Problem zarażania kryzysem finansowym oraz kanały transmisji kryzysu finansowego do sfery realnej 49

3.2. Kryzysy finansowe a zaburzenia w sferze realnej - krótki rys historyczny 54

3.3. Monetarne podejście do transmisji szoków finansowych - kanał stopy procentowej 57

3.4. Kanał transmisji kryzysu związany z działaniem akceleratora finansowego 59

3.5. Kanały transmisji związane z działalnością kredytową banków 62

3.6. Oddziaływanie kanału majątkowego, kanału oczekiwań oraz handlu zagranicznego 64

CZĘŚĆ II

KRYZYS FINANSOWY A PRZEDSIĘBIORSTWO - PERSPEKTYWA MIKROEKONOMICZNA 69

Rozdział 4

Oddziaływanie kryzysu finansowego na przedsiębiorstwo - propozycje analizy w ujęciu modelowym - Joanna Błach, Monika Wieczorek-Kosmala 71

4.1. Cel działania przedsiębiorstwa z perspektywy finansowej a zjawiska kryzysowe 71

4.2. Mechanizm transmisji kryzysu finansowego oparty na modelu przedsiębiorstwa w otoczeniu 78

4.3. Mechanizm transmisji kryzysu finansowego oparty na inwestycyjnym modelu przedsiębiorstwa 84

4.4. Mechanizm transmisji kryzysu finansowego oparty na modelu księgowym przedsiębiorstwa 92

Rozdział 5

Możliwości identyfikacji kierunków transmisji kryzysu finansowego na przedsiębiorstwo. Rozwinięcie modelu księgowego - analiza wskaźnikowa a ry­zyko przedsiębiorstwa - Joanna Błach, Monika Wieczorek-Kosmala 97

5.1. Znaczenie danych finansowych w identyfikacji symptomów i skutków oddziaływania kryzysu finansowego na przedsiębiorstwo 97

5.2. Wskaźniki analityczne a identyfikacja skali oddziaływania kryzysu w przedsiębiorstwie - problem oceny ryzyka 106

Rozdział 6

Oddziaływanie kryzysu finansowego a ryzyko operacyjne przedsiębiorstwa - Monika Wieczorek-Kosmala 115

6.1. Istota ryzyka operacyjnego w działalności przedsiębiorstwa jako podmiotu sfery realnej 115

6.2. Identyfikacja czynników ryzyka operacyjnego wrażliwych na oddziaływanie kryzysu finansowego 118

6.3. Ocena wpływu ryzyka operacyjnego z perspektywy zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 121

Rozdział 7

Oddziaływanie kryzysu finansowego a ryzyko finansowe przedsiębiorstwa: problem zadłużenia - Joanna Błach 129

7.1. Istota ryzyka finansowego i zadłużenia w działalności przedsiębiorstwa jako podmiotu sfery realnej 129

7.2. Identyfikacja czynników ryzyka zadłużenia wrażliwych na oddziaływanie kryzysu finansowego 133

7.3. Ocena wpływu ryzyka zadłużenia z perspektywy zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 143

Rozdział 8

Oddziaływanie kryzysu finansowego a ryzyko finansowe przedsiębiorstwa: problem wypłacalności i płynności finansowej - Maria Gorczyńska 151

8.1. Ryzyko wypłacalności a ryzyko płynności finansowej przedsiębiorstwa 151

8.2. Identyfikacja czynników ryzyka wypłacalności i płynności wrażliwych na oddziaływanie kryzysu finansowego 154

8.3. Ocena ryzyka wypłacalności i płynności finansowej z perspektywy zmian sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 159

CZĘŚĆ III

APLIKACJA MODELOWYCH KIERUNKÓW ANALIZY NA PRZYKŁADZIE ŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 169

Rozdział 9

Zarys metodologii badań empirycznych - Joanna Błach, Monika Wieczorek-Kosmala, Krystyna Znaniecka 171

9.1. Cel i zakres badań 171

9.2. Dobór cech diagnostycznych 172

Rozdział 10

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce i województwie śląskim w latach 2005-2010 - Krystyna Mitręga-Niestrój, Blandyna Puszer 177

10.1. Główne trendy w polskiej gospodarce w latach 2005-2010 177

10.2. Sytuacja makroekonomiczna w województwie śląskim w latach 2005-2010 na tle kraju 184

Rozdział 11

Ocena zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw w aspekcie ryzyka operacyjnego - moduł oceny efektywności - Monika Wieczorek-Kosmala 193

11.1. Identyfikacja szczegółowych cech diagnostycznych 193

11.2. Wyniki badań i dyskusja 194

Rozdział 12

Ocena zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw w aspekcie ryzyka finansowego - moduł oceny zadłużenia - Joanna Błach 203

12.1. Identyfikacja szczegółowych cech diagnostycznych 203

12.2. Wyniki badań i dyskusja 204

Rozdział 13

Ocena zmian sytuacji finansowej śląskich przedsiębiorstw w aspekcie ryzyka finansowego - moduł oceny wypłacalności - Maria Gorczyńska, Krysty­na Znaniecka 215

13.1. Identyfikacja szczegółowych cech diagnostycznych 215

13.2. Wyniki badań i dyskusja 216

Rozdział 14

Ocena zmian sytuacji finansowych śląskich przedsiębiorstw w aspekcie ryzyka finansowego - moduł oceny płynności finansowej - Maria Gorczyńska 221

14.1. Identyfikacja szczegółowych cech diagnostycznych 221

14.2. Wyniki badań i dyskusja 222

Bibliografia 229

Spis rysunków 240

Spis tabel 243

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »