Ochrona sygnalistów. Regulacje dotyczące osób zgłaszających nieprawidłowości - Beata Baran

Ochrona sygnalistów. Regulacje dotyczące osób zgłaszających nieprawidłowości

Beata Baran

118,00 zł100,30 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-866-2
Data wydania styczeń 2021
Język: Polski
Liczba stron: 329
Rozmiar pliku: 3,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
118,00 zł100,30 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka zawiera zbiór najważniejszych zagadnień związanych z ochroną sygnalistów dla osób zajmujących się tą problematyką w praktyce zawodowej. Publikacja odnosi się do najnowszych regulacji prawnych ujętych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów). Przedstawiono w niej analizę węzłowych problemów prawnych w zakresie whistleblowing’u, ze szczególnym uwzględnieniem compliance, prawa spółek handlowych, prawa pracy, prawa karnego, ochrony danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa, prawa finansowego oraz prawa lotniczego. Publikacja odnosi się również do charakterystyki prawnej zgłaszania nieprawidłowości w systemach prawnych Francji, Szwajcarii, Słowacji, a także USA. Zaprezentowano w niej także kontekst historyczny opisywanych zagadnień.

Adresaci:

Opracowanie przeznaczone jest dla prawników praktyków, specjalistów z zakresu compliance, managerów działów zarządzania zasobami ludzkimi oraz wszystkich zainteresowanych tematyką whistleblowing’u. Publikacja kierowana jest także do przedstawicieli nauk prawnych oraz nauk o zarządzaniu.

Spis treści

Wykaz skrótów........................ 9

Wstęp.............. 11

Część I

PRAWO OBOWIĄZUJĄCE

Beata Baran

Środki ochrony sygnalistów na podstawie dyrektywy 2019/1937

(tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów)............................ 15

Łukasz Łaguna

Status prawny sygnalisty na gruncie dyrektywy 2019/1937 ......................... 25

Anna Kantor-Kilian

Organizacja modelu kanałów sygnalizowania nieprawidłowości w świetle

dyrektywy 2019/1937 35

Jacek Duda

Wyłączenie odpowiedzialności karnej sygnalisty. Rozważania

w kontekście obowiązku implementacji dyrektywy w sprawie ochrony osób

zgłaszających naruszenia prawa Unii47

Paweł Czarnecki, Aleksandra Kluczewska

Ochrona procesowa i pozaprocesowa sygnalisty w postępowaniu karnym.... 65

Krystyna Ziółkowska

Whistleblowing jako przejaw dbałości o dobro zakładu pracy ............... 79

Jakub Murszewski

Czy zgłaszanie nieprawidłowości będzie nowym obowiązkiem

pracowniczym?........................... 91

6 Spis treści

Krzysztof Wygoda, Dariusz Wasiak

Poufność informacji o sygnaliście jako ultima ratio systemu compliance...... 103

Kamila Naumowicz, Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska

Obowiązek informacyjny administratora danych osobowych wobec

sygnalisty – kilka uwag......................... 113

Łukasz Hnatkowski

Ochrona sygnalisty na tle regulacji w zakresie przeciwdziałania praniu

pieniędzy.............................. 127

Łukasz Mroczyński-Szmaj

Ochrona sygnalisty na rynku kapitałowym. Perspektywa wybranych spółek

giełdowych.............................................. 141

Aneta Krasuń

Sygnalista w prawie lotniczym................... 173

Bogumił Brzeziński, Agnieszka Franczak

Sytuacja prawna sygnalistów podatkowych na przykładzie rozwiązań

amerykański..................... 185

Adam Rommel

Ochrona sygnalistów we francuskim systemie prawnym ............... 197

Piotr Kłosowski

Status osób ujawniających nieprawidłowości w Republice Słowackiej

z perspektywy przepisów nowej ustawy z 1.03.2019 r.................. 205

Michał Aliński

Ochrona sygnalistów na gruncie prawa szwajcarskiego............ 215

Część II

PRAWO DAWNE

Izabela Lewandowska-Malec

Sposoby sygnalizowania nieprawidłowości w Rzeczypospolitej Obojga

Narodów.......................... 229

Michał Ożóg

Sygnalizacja naruszeń prawa a zasada praworządności w dziejach prawa

polskiego – zarys problematyki....................... 241

Spis treści 7

Tomasz Kocurek

Działalność sygnalistów jako przejaw społeczeństwa obywatelskiego

w szerszym kontekście historycznoprawnym............................ 261

Jan Sobiech

Zasada qui tam na gruncie brytyjskiego ustawodawstwa antyalkoholowego

w XVIII w. ........................... 271

Jakob Maziarz

Między sygnalistą a donosicielem – regulacja dotycząca informatorów

w Austrii na przełomie XIX i XX wieku........ 281

Damian Szczepaniak

Klauzule niekaralności związane z przestępstwami urzędniczymi w prawie

II Rzeczypospolitej na tle regulacji polskich powojennych kodeksów

karnych......... 291

Jakub Pokoj

Wywiadowcy i donosiciele urzędów walki z lichwą w międzywojennej

Polsce.................................... 309

Zuzanna Góral

Afera Watergate i jej znaczenie historyczne dla rozwoju ochrony

sygnalistów.. 319

Wykaz Autorów 327

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »