Ochrona ładu przestrzennego z perspektywy prawno-urbanistycznej - Maciej Jacek Nowak

Ochrona ładu przestrzennego z perspektywy prawno-urbanistycznej

Maciej Jacek Nowak

84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-328-5
Data wydania 1 września 2020
Język: Polski
Liczba stron: 231
Rozmiar pliku: 8,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
84,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W książce przedstawiono na czym polega ochrona i kształtowanie ładu prze­strzennego zarówno na podstawie przepisów prawnych, jak i z perspektywy urbanistyki i architektury.

W publikacji omówiono m.in.:

  • problemy związane z brakiem wiedzy, umiejętności i doświadczeń w plano­waniu przestrzennym;
  • rodzaje polityki przestrzennej (zwłaszcza na szczeblu lokalnym), ze szczegól­nym uwzględnieniem stosowania narzędzi tej polityki, a także sposoby uwzględniania kwestii ładu przestrzennego w aktach planistycznych;
  • możliwości ochrony ładu przestrzennego w przepisach środowiskowych, kulturowych oraz tzw. specustawach;
  • perspektywę prawną i urbanistyczną ochrony ładu przestrzennego;
  • problemy ochrony środowiska i przyrody – jako zagadnienia jednoznacznie związane z ładem przestrzennym.

Ponadto opracowanie zawiera wybrane tezy orzecznicze, poglądy doktryny, jak również doświadczenia środowisk urbanistycznych.

Adresaci:
Książka zainteresuje pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także adwokatów, radców prawnych i pracowników naukowych specjalizują­cych się w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Spis treści

1. Prof. dr hab. T. Markowski – Ramy teoretyczne ładu przestrzennego

Część prawna
2. Dr M. Gdesz „Ład przestrzenny z perspektywy orzecznictwa sądów administracyjnych”
3. M. Nowak „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego a ład przestrzenny”
4. Dr P. Sosnowski „Ochrona ładu przestrzennego przed 2003 r. Przyczynek do wykładni historycznej”

Część środowiskowa
5. Dr A. Nałęcz „Ład przestrzenny a zrównoważony rozwój”
6. Dr Anna Fogel „Środowiskowo - prawne uwarunkowania ochrony ładu przestrzennego – wymiar prawny”
7. Prof. B. Baran – Zgłobicka - perspektywa środowiskowa ochrony ładu przestrzennego).

Część urbanistyczna
8. P. Śleszyński „Kompetencje i wiedza niezbędne w pracy urbanisty”
9. T. Majda „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – przykłady dobrych praktyk”

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »