Ochrona i edukacja konsumentów na rynku kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych - Anna Maria Knehans-Olejnik

Ochrona i edukacja konsumentów na rynku kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych

Anna Maria Knehans-Olejnik

49,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-427-7
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 172
Rozmiar pliku: 4,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
49,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W dzisiejszych czasach konsument jest przedmiotem zainteresowania nie tylko producentów oraz sprzedawców dóbr i usług konsumpcyjnych, ale także instytucji bankowych, parabankowych, które kuszą bogatą ofertą kredytów lub pożyczek.

Zdiagnozowanie stanu ochrony i edukacji konsumentów na rynku kredytów hipotecznych oraz konsumpcyjnych, poziomu wiedzy i istniejącej ochrony prawnej było głównym celem badawczym Autorki niniejszej publikacji. W przejrzysty sposób zaprezentowała ona wyniki swoich dociekań badawczych, wskazując we wnioskach m.in. na zbyt niski poziom ubankowienia Polaków, konieczność wzmożenia działań edukacyjnych, które skutkować będą wzrostem kompetencji konsumentów nie tylko na rynku krajowym, ale także transgranicznym.

Publikacja ta jest kompendium wiedzy, którą powinien posiadać współcześnie każdy konsument, bowiem stając się uczestnikiem rynku usług bankowych, biorcą kredytów, pożyczek czy korzystając z produktów bankowych powinien być partnerem instytucji bankowych, a nie słabszym podmiotem rynku.

Książka jest adresowana do szerokiego grona Czytelników, zarówno do osób zainteresowanych problematyką ochrony i edukacji konsumentów, współczesnym konsumentem jako podmiotem badań, a także do instytucji i organizacji kształtujących politykę bankową, konsumencką oraz pracowników naukowych, studentów uczelni ekonomicznych i pozaekonomicznych.

Spis treści

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Konsument jako podmiot rynku usług bankowych 11
1.1. Konsument jako podmiot badań 11
1.2. Zmiana w sytuacji ekonomicznej polskich konsumentów według typów społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych 17
1.3. Sytuacja mieszkaniowa Polaków w latach 2004-2013 20
1.4. Zmiany zachodzące w wyposażeniu gospodarstw domowych 29

Rozdział 2
Konsument na rynku kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych i jego prawa 33
2.1. Ubankowienie polskich konsumentów 33
2.2. Korzystanie z usług depozytowych i transferowych 38
2.3. Korzystanie gospodarstw domowych z kredytu konsumpcyjnego i hipotecznego 43

Rozdział 3
Polityka konsumencka 51
3.1. Założenia polityki konsumenckiej na lata 2014-2020 na tle strategii polityki konsumenckiej realizowanej w latach 2007-2013 51
3.2. Prawa konsumentów 61
3.3. Dyrektywa o kredycie konsumenckim jako element realizowanej polityki konsumenckiej 76

Rozdział 4
Zachowania konsumentów na rynku usług kredytowych w świetle wyników badań 83
4.1. Charakterystyka badania 83
4.2. Korzystanie przez konsumentów z produktów bankowych 85
4.3. Cele zaciągania kredytów i znajomość warunków umowy 97
4.4. Obszary naruszania praw konsumentów a reakcje konsumentów 109
4.5. Spontaniczna i wspomagana znajomość instytucji i organizacji konsumenckich 114

Rozdział 5
Znaczenie działań edukacyjnych w kreowaniu odpowiedzialnego konsumenta 119
5.1. Zarządzanie finansami gospodarstwa domowego a zagrożone zobowiązania 119
5.2. Rola edukacji finansowej w racjonalizowaniu zachowań konsumentów 130
5.3. Znaczenie edukacji konsumenckiej w przeciwdziałaniu niewypłacalności konsumentów 137

Podsumowanie 147
Bibliografia 153
Spis tabel 167
Spis map, wykresów 171

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »