Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej - Marlena Sakowska-Baryła

Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej

Marlena Sakowska-Baryła

42,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-435-0
Data wydania październik 2020
Język: Polski
Liczba stron: 160
Rozmiar pliku: 2,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
42,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W publikacji omówiono problemy pracy zdalnej, które istotnie rzutują na system ochrony danych osobowych w poszczególnych organizacjach. Autorka koncentruje się na zagadnieniach praktycznych i omawia przepisy ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa prawnego, technicznego i organizacyjnego, a także rozliczalności przetwarzania zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Poradnik zawiera liczne wskazówki i rekomendacje dotyczące procedur oraz rozwiązań organizacyjnych, jakie należy wprowadzić w związku z pracą zdalną ze szczególnym uwzględnieniem:

  • zasad prowadzenia korespondencji mailowej i wideokonferencji,
  • standardów wykorzystywania sprzętu służbowego,
  • zmian w dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w rejestrze czynności przetwarzania.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców, osób odpowiedzialnych za organizację pracy w sektorze publicznym, pracowników działów kadr i menedżerów przygotowujących polecenia pracy zdalnej i ją nadzorujących. Zainteresuje również inspektorów ochrony danych oraz prawników zajmujących się tym zagadnieniem.

Spis treści

Wykaz skrótów | str. 9
Wprowadzenie | str. 11


Rozdział 1
Praca zdalna | str. 15

1.1.Praca zdalna - instytucja na potrzeby pandemii | str. 15
1.2.Ja k rozumieć pojęcie pracy zdalnej | str. 20
1.3.Objęcie pracą zdalną osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych | str. 22


Rozdział 2
Polecenie pracy zdalnej - na co zwrócić uwagę w kontekście ochrony danych osobowych | str. 25


2.1.Polecenie pracy zdalnej | str. 25
2.2.Forma polecenia pracy zdalnej | str. 26
2.3.Polecenie pracy zdalnej i inwentaryzacja przetwarzania danych osobowych przez pracowników wykonujących pracę zdalną | str. 27


Rozdział 3
Procedury pracy zdalnej | str. 33

3.1.Cele dokumentowania pracy zdalnej | str. 33
3.2.Procedury pracy zdalnej w kontekście ochrony danych osobowych | str. 36
3.3.Zakres dokumentacji i adekwatne rozwiązania organizacyjne | str. 38
3.4.Praca zdalna w działaniu inspektora ochrony danych (IOD) | str. 39


Rozdział 4
Środowisko pracy zdalnej | str. 41

4.1.Organizacja miejsca pracy | str. 41
4.2.Jak rozumieć pojęcie środowiska pracy zdalnej | str. 42
4.3.Środowisko pracy zdalnej a ochrona danych osobowych | str. 45
4.4.Procedury dotyczące organizacji środowiska pracy | str. 49
4.5.Bezpieczne i higieniczne warunki pracy zdalnej | str. 52


Rozdział 5
Sprzęt służący do wykonywania pracy zdalnej | str. 53

5.1.Przepisy dotyczące sprzętu wykorzystywanego do pracy zdalnej | str. 53
5.2.Rozliczalność przy wykorzystywaniu sprzętu w kontekście ochrony danych osobowych | str. 55
5.3.Procedury dotyczące wykorzystywanego sprzętu | str. 58
5.4.Czyja sieć | str. 60


Rozdział 6
Kontrola nad pracownikiem wykonującym pracę zdalną | str. 66

6.1.Podstawy kontroli sprawowanej nad pracownikiem wykonującym pracę zdalną | str. 66
6.2.Monitoring poczty elektronicznej pracownika oraz inne formy monitoringu przy pracy zdalnej | str. 69
6.3.Ochrona danych osobowych w przypadku kontroli sprawowanej nad pracownikiem wykonującym pracę zdalną | str. 73


Rozdział 7
Jak przeszkolić pracowników wykonujących pracę zdalną | str. 76

7. 1.Istotne obszary szkoleniowe w przypadku pracy zdalnej | str. 76
7.2.Pomocna regulacja - dobre rozwiązania w przepisach o telepracy | str. 77
7.3.W jaki sposób zapewnić pracownikom przeszkolenie do pracy zdalnej | str. 80
77.4.Szkolenie personelu a zapewnienie rozliczalności zgodnie z RODO | str. 82


Rozdział 8
Procedury kryzysowe w przypadku pracy zdalnej | str. 84


8.1.Kryzys i sytuacja kryzysowa | str. 84
8.2.Podstawy wdrażania procedur kryzysowych | str. 88
8.3.Procedury kryzysowe - instrument zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania | str. 90
8.4.Treść procedur kryzysowych | str. 92


Rozdział 9
Korespondencja mailowa - istotny element pracy zdalnej | str. 93


9.1.Procedury dotyczące prowadzenia korespondencji mailowej | str. 93
9.2.Procedury poczty elektronicznej | str. 96
9.3.Bezpieczne korzystanie z poczty elektronicznej | str. 98


Rozdział 10
Ochrona danych osobowych w przypadku wideokonferencji | str. 103


10.1.Wideokonferencja | str. 103
10.2.Zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych przy wideokonferencji | str. 107
10.3.Zakres danych przetwarzanych przy wideokonferencji | str. 112
10.4.Utrwalanie przebiegu wideokonferencji | str. 115
10.5.Status prawny klienta oraz dostawcy usługi wideo­konferencyjnej | str. 119
10.6.Bezpieczeństwo przetwarzania | str. 122
10.7.Niepożądane naruszenia przebiegu wideokonferencji | str. 123
10.8.Zalecenia Prezesa UODO | str. 124
10.9.Poradnik Ministerstwa Cyfryzacji | str. 126


Rozdział 11
Wpływ pracy zdalnej na treść rejestru czynności przetwarzania | str. 128


11.1.Rejestrowanie czynności przetwarzania | str. 128
11.2.Dlaczego wprowadzenie pracy zdalnej w organizacji powoduje konieczność analizy rejestrów | str. 131
11.3.Praca zdalna w kontekście dokumentacyjnym – rejestry | str. 134
11.4.W jakim zakresie rejestry czynności przetwarzania wymagają aktualizacji | str. 136

Rozdział 12
Ocena ryzyka | str. 143

12.1.Podstawy prawne analizy ryzyka w przypadku pracy zdalnej | str. 143
12.2.Kiedy i jak oceniać ryzyko | str. 147

Bibliografia | str. 151

Spis linków | str. 157

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »