Oceny pracownicze w służbie cywilnej - Leszek Syguła

Oceny pracownicze w służbie cywilnej

Leszek Syguła

53,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-426-0
Data wydania 2015
Język: Polski
Liczba stron: 124
Rozmiar pliku: 4,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
53,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Po raz drugi autorzy podejmują temat ocen pracowniczych w służbie cywilnej, tym razem w związku ze zmianą przepisów dotyczących procesów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.
Książka w formie poradnika ma wspierać przełożonych i pracowników w procesie oceniania. Część dotycząca procedury jest dedykowana członkom korpusu służby cywilnej. Odbiorcą części „Oceny w praktyce" mogą być Czytelnicy chcący pogłębić wiedzę z zakresu oceniania pracowników, bez względu na rodzaj i miejsce pracy (administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości, biznes).


Zmiana przepisów była inspiracją do tego, aby przygotować poradnik dla przełożonych i pracowników, jak skorzystać w sposób świadomy z możliwości, jakie daje ocena pracownicza. Poradnik składa się z dwóch części. Trzy pierwsze rozdziały dedykowane są tym wszystkim, którzy chcą poznać zmienioną procedurę i prawidłowo wypełnić arkusze. Druga część książki (Rozdział IV) jest kierowana do przełożonych i pracowników, którzy chcieliby się profesjonalnie przygotować do oceny pracowniczej. Do przeczytania całej książki zachęcam tych, którzy chcą przyjrzeć się ocenom zarówno od strony formalnej, jak i praktycznej.
Iwona Sługocka

Spis treści

Do czytelników - Iwona Sługocka 7

Wprowadzenie - Leszek Syguła 9

Rozdział 1
Pierwsza ocena w służbie cywilnej - Leszek Syguła 13
Wstęp 13
1.1. Czynności poprzedzające pierwszą ocenę 16
1.2. Proces pierwszej oceny w służbie cywilnej 24
1.3. Czynności po zakończeniu pierwszej oceny 28
1.4. Implikacje pierwszej oceny 28

Rozdział 2
Ocena okresowa - Leszek Syguła 31
Wstęp 31
2.1. Czynności poprzedzające ocenę okresową 34
2.2. Proces oceny okresowej 39
2.3. Czynności po zakończeniu oceny okresowej 46
2.4. Implikacje oceny okresowej 46

Rozdział 3
Indywidualny program rozwoju zawodowego - Leszek Syguła 47
Wstęp 47
3.1. Proces indywidualnego rozwoju zawodowego 48
3.2. Narzędzia możliwe do wykorzystania w programie indywidualnego programu rozwoju zawodowego 49

Rozdział 4
Oceny w praktyce - Iwona Sługocka 51
4.1. Temat ocen pracowniczych powraca 51
4.2. Zespół w obliczu zmiany 52
4.3. Kompetentne czy wykwalifikowane kadry 54
4.4. Kilka słów o potrzebach 57
4.5. Po co te oceny? Może jednak ocen nie będzie 58
4.6. Czas na ocenę i rozmowę oceniającą 59
4.7. Na czym polega informacja zwrotna 60
4.8. Rozwój zawodowy w urzędzie 66
4.9. Rozmowa na temat rozwoju zawodowego 67

Spis tabel 72
Spis rysunków 73

Załączniki
Załącznik 1
Kompendium dla oceniających - Iwona Sługocka 75

Załącznik 2
Wykaz aktów prawnych regulujących pierwszą ocenę i ocenę okresową członków korpusu służby cywilnej 83

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1111 ze zm.) - wyciąg 83

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1144) 91

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1143) 101

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »