Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe - Cezary Kulesza

Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe

Cezary Kulesza

42,68 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Difin
ISBN 978-83-7930-188-1
Data wydania grudzień 2012
Język: Polski
Liczba stron: 295
Rozmiar pliku: 3,2 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
42,68 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W publikacji omówiono karnomaterialne i procesowe aspekty obrony w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe. Autor wykorzystał w niej nie tylko własny dorobek naukowy, ale i wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego i adwokata jako obrońcy m.in. w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych. Do podstawowych dylematów obrońców, analizowanych w książce, należy wybór pomiędzy konfrontacją a konsensualną strategią obrony. W tej mierze skorzystano także z doświadczeń adwokatów z USA i Niemiec, gdzie gospodarka rynkowa rozwija się nieprzerwanie od stuleci, zaś jej „ciemną stroną” stanowi właśnie przestępczość gospodarcza i skarbowa.

Z kolei przytoczenie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Brukseli oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu uzmysławia ponadnarodowe uwarunkowania efektywnej obrony w analizowanych tu sprawach.

Opracowanie ma przede wszystkim charakter praktyczny, adresowane jest nie tylko do adwokatów (bądź aplikantów adwokackich) sprawujących obronę w sprawach karnych skarbowych i gospodarczych, lecz także do samych przedsiębiorców, którzy mieli nieszczęście znaleźć się w spektrum zainteresowania organów ścigania, prokuratury i sądów. Z założenia ma ona służyć także pomocą radcom prawnym, doradcom podatkowym i aplikantom aspirującym do tych profesji oraz studentom prawa.

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. PRAWO DO OBRONY W SPRAWACH KARNYCH GOSPODARCZYCH I KARNYCH SKARBOWYCH W UJĘCIU PRAWNOPORÓWNAWCZYM

1. Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe w procesie anglosaskim
2. Obrona w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych w procesie niemieckim
3. Orzecznictwo ETPCz i ETS odnoszące się do spraw karnych skarbowych i gospodarczych oraz spraw podatkowych
3.1. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
3.2. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu

Rozdział 2. PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE ZAWARTE W K.K.

1. Uwagi wstępne
2. Przestępstwo nadużycia zaufania (art. 296 k.k.)
3. Oszustwo (art. 286 k.k.)
4. Oszustwo kredytowe (art. 297 k.k.) i oszustwo ubezpieczeniowe (art. 298 k.k.)
5. Przestępstwa przeciwko wierzycielom
6. Karnomaterialne uwarunkowania efektywności obrony w sprawach gospodarczych

Rozdział 3. PRZESTĘPSTWA KARNE SKARBOWE

1. Ogólna charakterystyka prawa karnego skarbowego
2. Przestępstwo uchylania się od opodatkowania (art. 54 k.k.s.)
3. Firmanctwo (art. 55 k.k.s.)
4. Oszustwo podatkowe (art. 56 k.k.s.)
5. Uporczywe niepłacenie podatków (art. 57 k.k.s.)
6. Nieprowadzenie księgi (art. 60 k.k.s.)
7. Nierzetelne prowadzenie księgi (art. 61 k.k.s.)
8. Naruszenie obowiązku dokumentowania zdarzeń gospodarczych za pomocą faktury (rachunku) – art. 62 k.k.s.
9. Narażenie na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej (art. 76 k.k.s.)
10. Karnomaterialne uwarunkowania skutecznej obrony w sprawach skarbowych

Rozdział 4. POSTĘPOWANIE DOWODOWE W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE I SKARBOWE

1. Uwagi ogólne
2. Uzyskiwanie dowodów z osobowych źródeł dowodowych
3. Przeszukanie
4. Kontrola ruchu pocztowego i komunikacyjnego

Rozdział 5. STANOWISKO PRAWNE OBROŃCY I JEGO ROLA NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH PROCESU

1. Stanowisko prawne obrońcy
2. Specyfika postępowania przygotowawczego w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych
2.1. Zagadnienia ogólne dotyczące śledztwa i dochodzenia
2.2. Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania karnego w sprawach gospodarczych i skarbowych
2.2.1. Uwagi ogólne
2.3. Śledztwo finansowe
2.4. Przebieg postępowania przygotowawczego
2.5. Rola obrońcy w postępowaniu przygotowawczym
2.6. Obrońca a konsensualne zakończenie postępowania karnego
2.7. Obrona na rozprawie głównej
2.8. Obrońca w postępowaniu odwoławczym i kasacyjnym

Rozdział 6. OBRONA A ŚRODKI PRZYMUSU PROCESOWEGO

1. Zagadnienia ogólne
2. Zatrzymanie
3. Zatrzymanie z punktu widzenia prawa do obrony
4. Środki zapobiegawcze
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Tymczasowe aresztowanie
4.3. Areszt tymczasowy z perspektywy obrony
4.4. Poręczenie
4.5. Dozór Policji
4.6. Zakaz opuszczania przez oskarżonego kraju
4.7. Środek zapobiegawczy z art. 276 k.p.k.
5. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy
6. List żelazny
7. Kary porządkowe
8. Inne środki przymusu

Zakończenie

Bibliografia

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »