Obiektywny i subiektywny wymiar starości - Elżbieta Dubas

Obiektywny i subiektywny wymiar starości

Elżbieta Dubas

19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8088-011-5
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 247
Rozmiar pliku: 10,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Monografia stanowi zbiór multidyscyplinarnych tekstów dotyczących różnych aspektów starości, jej postrzegania i interpretowania. Zasadnicza refleksja podjęta w publikacji odnosi się do pytania o możliwość zobiektywizowania starości, zamknięcia tej tematyki w liczbach i statystycznych ujęciach bądź też w uproszczonym zbiorowym portrecie, z którego wynikałoby, że większość osób w zaawansowanym wieku ma takie same problemy i potrzeby. Autorzy zastanawiają się, co kształtuje społeczny i indywidualny obraz starości, jak powstają stereotypy jej dotyczące, a następnie zadają pytanie, jaka jest prawdziwa starość. Istotnym wątkiem badawczym w prezentowanym tomie jest subiektywny wymiar starości ukazywany w różnorakich aspektach, także w odniesieniu do odbicia w owym lustrze społecznym.

Książka może przyczynić się do stworzenia holistycznej perspektywy postrzegania starości, starzenia się i ludzi starych, a podejmowana w niej tematyka jest ważna społecznie.

 

Teksty zgromadzone w pracy zainteresują badaczy, studentów i doktorantów zajmujących się problematyką gerontologiczną (pedagogów, socjologów, psychologów) oraz instytucje wspierające osoby starsze (domy pomocy społecznej, uniwersytety trzeciego wieku).

Spis treści

Wstęp (Marcin Muszyński) 9

STAROŚĆ SUBIEKTYWNA I OBIEKTYWNA – WYBRANE KONTEKSTY 11

Elżbieta Dubas, Refleksje nad starością. Obiektywny i subiektywny wymiar starości – wprowadzenie w debatę 13

Marcin Muszyński, Przegląd wybranych stanowisk dotyczących teorii gerotranscendencji 23

Maria Łuszczyńska, Starość w kryzysie czy kryzys(y) starości? Społeczne znaczenie kryzysowej interpretacji starości 37

Emilia Kramkowska, Subiektywny wymiar problemu przemocy doświadczanej w rodzinie przez ludzi starych 53

SPOŁECZNY OBRAZ STAROŚCI 71

Anna Gutowska, Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie seniorów – na przykładzie województwa łódzkiego 73

Mirosław Górecki, Wolontariat seniorów i dla seniorów 91

Anna Rudnik, Dzieci i młodzież wobec ludzi starych i starości – perspektywa pedagogiczna 103

Małgorzata Dzięgielewska, Tożsamość osób starszych w opiniach studentów 119

Bartosz Mitkiewicz, Starość w opiniach trzydziestolatków 131

STAROŚĆ W PERSPEKTYWIE BIOGRAFICZNEJ 143

Monika Sulik, Miejsce osób starszych w doświadczeniach biograficznych studentek i studentów – refleksje z badań 145

Anna Szafranek, Subiektywny wymiar starości w świetle „Roczników” Jana Długosza 155

Katarzyna Buczek, Twórcza starość Kołłątaja 167

Agata Szwech, Subiektywny wymiar starości w świetle dzienników Haliny Semenowicz 185

Dorota Sieroń-Galusek, Doświadczenie starości i śmierci w dziennikach Sándora Máraiego 193

Monika Kalinowska, Głos Starych Poetów – późna twórczość liryczna w świetle wybranych teorii starzenia się 203

STAROŚĆ I SAMOREALIZACJA 219

Renata Konieczna-Woźniak, Starość czasem samorealizacji – subiektywne i obiektywne postrzeganie zjawiska 221

 

Elżbieta Dubas, Starość – darem, zadaniem i wyzwaniem. Rola aktywności i edukacji (wybrane wątki) 233

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »