Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej - Jacek Giezek

Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej

Jacek Giezek

110,12 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8092-397-3
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 484
Rozmiar pliku: 4,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
110,12 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Monografia jest pierwszą od czasu wejścia w życie obowiązującego kodeksu karnego pracą poświęconą zagadnieniu obiektywnego oraz subiektywnego przypisania odpowiedzialności karnej. Znaczenie tej problematyki jest coraz częściej dostrzegane nie tylko w doktrynie, ale również w judykaturze, czego najlepszym potwierdzeniem jest podjęta przed kilkoma laty próba jej uregulowania w kodeksie karnym, przedstawiona w projekcie przygotowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego.
Czytelnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na prezentowany model przypisania odpowiedzialności, który powinien być stosowany w praktyce wymiaru sprawiedliwości, oraz na teksty dotyczące tzw. negatywnych przesłanek obiektywnego przypisania skutku.
Wśród autorów poszczególnych opracowań znajdują się uznani przedstawiciele nauki prawa karnego, a także uczeni młodego pokolenia, których dorobek naukowy jest już jednak powszechnie znany.
Książka jest skierowana do sędziów, prokuratorów i adwokatów będących obrońcami w sprawach karnych oraz do teoretyków zajmujących się prawem karnym.

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Jacek Giezek, Piotr Kardas O kryteriach obiektywnego oraz subiektywnego przypisania z punktu widzenia podstaw odpowiedzialności karnej - uwagi wprowadzające 11
Część I Stan nauki o podstawach obiektywnego oraz subiektywnego przypisania z perspektywy niemieckiej i polskiej dogmatyki prawa karnego
Jarosław Majewski Koncepcje obiektywnej przypisywalności skutku - żywotność i znaczenie we współczesnej polskiej nauce prawa karnego oraz wpływ na praktykę wymiaru sprawiedliwości w Polsce 41
Frank Zieschang Der gegenwartige Stand der deutschen Strafrechtswissenschaft zur Lehre von der objektiven Zurechnung 51
Gunnar Duttge Subjektive Zurechnung: Funktion und Kriterien 70
Jacek Giezek Strona podmiotowa czynu zabronionego a model i kryteria subiektywnego przypisania 90
Część II Aktualny stan nauki o obiektywnym przypisaniu a możliwość i potrzeba ustawowej regulacji jej kryteriów
Karl Heinz Gossel Empfiehlt es sich, die Lehren der objektiven Zurechnung zu kodifizieren oder sollte die Moglichkeit erhalten bleiben, andere Lehren zu diesem Problembereich zu entwickeln und anzuwenden? 117
Friedrich-Christian Schroeder Der gegenwartige Stand der Lehre uber die objektive Zurechnung und die Moglichkeit oder Notwendigkeit der gesetzlichen Regelung ihrer Kriterien 140
Tomasz Kaczmarek Kryteria obiektywnego przypisania skutku jako problem kodyfikacyjny (głos przeciwko ich ustawowej regulacji) 147
Część III Negatywne przesłanki obiektywnego przypisania
Piotr Kardas W poszukiwaniu tzw. negatywnych przesłanek obiektywnego przypisania 165
Ryszard Dębski O tzw. negatywnych przesłankach obiektywnego przypisania 213
Marek Bielski O potrzebie teoretycznej, dogmatycznej i kryminalnopolitycznej refleksji nad negatywnymi przesłankami obiektywnego przypisania skutku przestępnego 241
Dagmara Gruszecka Kilka uwag o strukturze i użyteczności współczesnego modelu obiektywnego przypisania z perspektywy rekonstrukcji jego kryteriów negatywnych 285
Mikołaj Małecki Zbiegi i kolizje przypisania skutku 317
Szymon Tarapata Negatywne przesłanki przypisania sprawstwa przestępstwa skutkowego w kontekście subiektywnych elementów odpowiedzialności karnej - zagadnienia wybrane 348
Część IV Nieumyślność jako brak zamiaru popełnienia czynu zabronionego a pozytywnie ujęte przesłanki subiektywnego przypisania
Jerzy Lachowski Nieumyślność a brak zamiaru w prawie karnym - uwagi de lege ferenda 399
Łukasz Pohl Przyczynek do rozważań o strukturze nieumyślności i sposobie jej opisania w kodeksie karnym 418
Magdalena Budyn-Kulik Nieumyślność jako brak zamiaru popełnienia czynu zabronionego a pozytywnie ujęte przesłanki subiektywnego przypisania z perspektywy prawnokarnej i psychologicznej 432
Wojciech Górowski Nieumyślność jako brak zamiaru popełnienia czynu zabronionego a pozytywnie ujęte przesłanki subiektywnego przypisania - głos w dyskusji 452
Bibliografia / 467
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »