O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj - Bohdan Dziemidok

O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj

Bohdan Dziemidok

36,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria
ISBN 978-83-7453-256-3
Data wydania 2009
Język: Polski
Liczba stron: 806
Rozmiar pliku: 1,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 806
Rozmiar pliku: 4,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
36,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI

Opis

Już pierwsi filozofowie snuli rozważania nad naturą i rolą komizmu, ale również obecnie komizm stanowi przedmiot zainteresowań nie tylko filozofów, ale i badaczy literatury, artystów, psychologów czy socjologów. Bohdan Dziemidok dokonuje wyczerpującej klasyfikacji i charakterystyki teorii i rodzajów komizmu, wspierając się przykładami z takich dziedzin sztuki, jak film, teatr czy literatura. Monografii, wydanej po raz pierwszy w roku 1967, towarzyszy antologia najważniejszych tekstów teoretycznych o komizmie, zawierająca zarówno fragmenty tekstów klasyków (Platon, Arystoteles, Kant, Schopenhauer, Baudelaire, Freud), jak i współczesnych opracowań z tej dziedziny (Koestler, Cohen, Carroll).

Spis treści

Wstęp
Część pierwsza: Próby określenia komizmu
Część druga: Formy komizmu
Część trzecia: Społeczna rola komizmu i szyderstwa
Antologia (opracowała Monika Bokiniec)

Wstęp
Część pierwsza: Ogólne teorie humoru i komizmu
Władimir Propp, Zagadnienia komizmu i śmiechu
Jerrold Levinson, Pojęcie humoru
Pío Baroja, Jaskinia humoru
Mieczysław Wallis, O przedmiotach komicznych
Ramón Gómez de la Serna, Humor

Część druga: Komizm a komedia, komedia a tragedia
Arystoteles, Poetyka
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wykłady o estetyce
William Congreve, W sprawie humoru w komedii
August Wilhelm von Schlegel, Wykłady o sztuce dramatycznej
i literaturze
Susan Langer, Wielkie formy dramatyczne: rytm komiczny

Część trzecia: Fizjologia, psychologia i egzystencja
Herbert Spencer, Fizjologia śmiechu
Theodor Lipps, Komizm i humor
Zygmunt Freud, Humor
Joachim Ritter, O śmiechu

Część czwarta: Wyższość, deformacja, karykatura
Thomas Hobbes, Lewiatan
Charles Baudelaire, O istocie śmiechu oraz o komizmie
w sztukach plastycznych
Juliusz Kleiner, Z zagadnień komizmu

Część piąta: Teorie kontrastu i sprzeczności
Immanuel Kant, Krytyka władzy sądzenia
Arthur Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie
Arthur Koestler, Błazen
Jan Trzynadlowski, Komizm
Juan Carlos Foix, Co to jest komizm

Część szósta: Przyjemności komizmu
David Hume, Traktat o naturze ludzkiej
Leon Dumont, Przyczyny śmiechu
Sergio Golwarz, Hedonistyczna hipoteza komizmu

Część siódma: Społeczny wymiar komizmu
Platon, Phileb
Platon, Państwo
George Meredith, Esej o komedii i pożytkach z ducha Komizmu
Evaristo Acevedo, Teoria i interpretacja humoru hiszpańskiego

Część ósma: Komizm muzyczny
Zofia Lissa, O komizmie muzycznym
Anna Chęćka-Gotkowicz, Komizm muzyczny Erika Satiego
Erik Satie, Sporty i rozrywki

Część dziewiąta: Dowcip
Aleksander Łuk, O poczuciu humoru i dowcipie
Ted Cohen, Dowcipy. Filozoficzne rozważania o dowcipnych
sprawach
Noël Carroll, O dowcipach

Nota bibliograficzna
Indeks nazwisk

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »