Nowoczesne metody zarządzania sprawami publicznymi w mieście - Magdalena Wiśniewska.

Nowoczesne metody zarządzania sprawami publicznymi w mieście

Magdalena Wiśniewska.

19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN 978-83-8220-216-8
Data wydania 2020
Język: Polski
Liczba stron: 173
Rozmiar pliku: 3,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
19,95 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Zarządzanie sprawami publicznymi w mieście ma swoją specyfikę w porównaniu do procesów decyzyjnych zachodzących w organizacjach innych sektorów. Organizacje, którymi są miasta, działają nie dla zysku, ale w interesie publicznym, a decyzje podejmowane przez włodarzy miast znacząco oddziałują na system społeczno-gospodarczy. Otoczenie warunkujące te decyzje, jest obecnie dynamiczne, rodzi nowe wyzwania, w tym presję konkurencyjną. Stąd miasta, podobnie jak organizacje innych sektorów, poszukują nowych metod zarządzania dla sprawniejszego radzenia sobie ze zmieniającymi się uwarunkowaniami. Znajdują tu między innymi zastosowanie instrumenty wykorzystywane w sektorze przedsiębiorstw, które odpowiednio zaadaptowane do specyfiki organizacji, jaką jest miasto, mogą generować wartość publiczną. Tworzenie tej wartości, rozumiane jako naczelny cel funkcjonowania publicznej organizacji, powinno definiować dobór odpowiedniego instrumentarium. W monografii przedstawiono wybrane nowatorskie, współcześnie użyteczne metody zarządzania sprawami publicznymi w mieście. Z tego powodu książka ta, choć przede wszystkim adre­sowana do badaczy zainteresowanych zarządza­niem w miastach i ich rozwojem, może być też przydatna zarówno dla menedżerów publicznych gotowych na stosowanie nowatorskich rozwiązań w sferze zarządzania w mieście, jak i studentów kierunków związanych z zarządzaniem w miastach i organizacjach publicznych sfery samorządowej.

Spis treści

Wstęp 9

Rozdział 1. Zarządzanie w mieście 15

Wprowadzenie 15

1.1. Pojęcie i cele miasta 15

1.2. Specyfika zarządzania w organizacji publicznej 18

1.3. Ewolucja podejść w zarządzaniu publicznym. Od administrowania do wartości publicznej 26

Podsumowanie 29

Rozdział 2. Planowanie w mieście 31

Wprowadzenie 31

2.1. Istota planowania 31

2.2. Planowanie strategiczne 32

2.3. Zintegrowana analiza SWOT 34

2.4. Planowanie zintegrowane 41

2.5. Hierarchizacja celów. Macierz korelacji i analiza wielokryterialna 45

Podsumowanie 47

Rozdział 3. Zarządzanie projektami 49

Wprowadzenie 49

3.1. Istota projektu i uwarunkowania sprawnej realizacji 50

3.2. Zespół projektowy 54

3.3. Drzewo problemów i drzewo celów 55

Podsumowanie 59

Rozdział 4. Koncepcja stakeholders w zarządzaniu miastem 61

Wprowadzenie 61

4.1. Interesariusze miasta 61

4.2. Mapowanie interesariuszy 63

4.3. Upodmiotowienie mieszkańców 65

4.3.1. Budżet obywatelski 65

4.3.2. Panel obywatelski 68

4.3.3. Miejski hackathon 70

4.3.4. World café 72

4.4. Współpraca z organizacjami III sektora 74

4.5. Partnerstwo publicznoprywatne 80

4.6. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 84

4.6.1. Uwarunkowania współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 84

4.6.2. Związek jednostek samorządu terytorialnego 85

4.6.3. Porozumienie samorządowe 86

4.6.4. Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego 87

4.6.5. Centrum usług wspólnych 87

Podsumowanie 89

Rozdział 5. Marketing miasta 91

Wprowadzenie 91

5.1. Istota i cele marketingu miasta 91

5.2. Miejski marketing mix 93

5.3. Social media 98

Podsumowanie 99

Rozdział 6. Generowanie innowacji miejskich 101

Wprowadzenie 101

6.1. Potrzeby innowacyjne w mieście 101

6.2. Living Lab 102

6.3. Innowacyjne zamówienia publiczne 106

6.4. Foresight 110

6.5. Metoda delficka 112

6.6. Metoda scenariuszowa 114

6.7. Burza mózgów 115

6.8. Design thinking 116

Podsumowanie 118

Rozdział 7. Nowoczesne metody finansowe w zarządzaniu w mieście 119

Wprowadzenie 119

7.1. Potrzeba stosowania nowoczesnych metod finansowania zadań 119

7.2. Faktoring 120

7.3. Wykup wierzytelności 121

7.4. Forfaiting 122

7.5. Sekurytyzacja 122

7.6. Leasing komunalny 123

7.7. Obligacje komunalne 124

Podsumowanie 125

Rozdział 8. Nowoczesne metody kontroli w miastach 127

Wprowadzenie 127

8.1. Istota kontroli 127

8.2. Benchmarking 128

8.3. Obserwacja uczestnicząca 134

8.4. Badania fokusowe 134

8.5. Strategiczna Karta Wyników 135

8.6. Karta Wyników Wartości Publicznej, PVSC 138

Podsumowanie 142

Rozdział 9. Zarządzanie informacjami 143

Wprowadzenie 143

9.1. Rola zasobów informacyjnych w zarządzaniu 143

9.2. Open data 145

9.3. Big data 149

Podsumowanie 150

Zakończenie 153

Bibliografia 157

Spis tabel 169

Spis rysunków 171

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »