Nowe typy usług w działalności gospodarczej - Anna Walaszek-Pyzioł

Nowe typy usług w działalności gospodarczej

Anna Walaszek-Pyzioł

42,68 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Difin
ISBN 978-83-7930-472-1
Data wydania maj 2014
Język: Polski
Liczba stron: 305
Rozmiar pliku: 2,6 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
42,68 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W ostatnich latach zauważyć można bardzo istotny wzrost znaczenia różnego rodzaju usług w życiu gospodarczym krajów wysoko i średnio rozwiniętych – również Polski. Obok usług znanych od dawna (takich jak: przewóz, spedycja, pośrednictwo handlowe itp.) w obrocie pojawiają się coraz to nowe typy czy rodzaje usług. Zapotrzebowanie na te usługi zgłaszają przedsiębiorcy oraz – przede wszystkim – konsumenci (gospodarstwa domowe). Gospodarcze i społeczne znaczenie tych usług jest różne, ale niektóre z nich są uznawane wręcz za niezbędne dla funkcjonowania nowoczesnego państwa. Wzrostowi znaczenia usług towarzyszy szybki rozwój stosownej regulacji prawnej, tak na poziomie ustawodawstwa „krajowego”, jak i na poziomie Unii Europejskiej. Regulacja ta jest jednak w wielu przypadkach skomplikowana i przez to trudna w odbiorze dla jej adresatów (zwłaszcza dla konsumentów). Zarazem wywołuje szereg zróżnicowanych problemów, trudnych nawet dla naukowców czy specjalistów.

Niniejsza książka stanowi dzieło zbiorowe naukowców, specjalistów i praktyków z całego kraju. Wypełnia ona lukę polskiego piśmiennictwa prawniczego, polegającą na niedocenianiu zmian wynikających z unijnego prawa gospodarczego w pojmowaniu działalności gospodarczej.

W publikacji znajdują się opracowania z różnych obszarów dziedzin gospodarki, w których podjęto cały szereg problemów, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych powstałych na gruncie odnośnych regulacji prawnych. Większość dotyczy zagadnień zupełnie nowych, dotąd w ogóle niepodejmowanych w literaturze. Są też rozważania ogólne na temat aktualnych zjawisk i tendencji w zakresie regulacji prawnej usług gospodarczych, które są bardzo cenne pod względem naukowym, ale mogą też być interesujące dla praktyków. Autorzy liczą na to, że książka będzie inspirować naukowców i studentów nauk prawnych, ekonomicznych czy politycznych, ale także, że będzie pomocna w rozwiązywaniu konkretnych, specjalistycznych problemów prawnych.

Spis treści

Część I. Nowe typy usług - tendencje rozwoju

Rozdział 1. Aktualne tendencje w zakresie regulacji prawnej usług gospodarczych

Część II. Rynek energii i paliw

Rozdział 2. Swobodny dostęp do infrastruktury sieciowo - magazynowej jako gwarancja bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców

Rozdział 3. Umowa o wytwarzanie energii z powierzonego paliwa (umowa tollingu) w świetle prawa polskiego

Rozdział 4. Usługi zarządzania popytem i odpowiedzi popytu jako nowe usługi w prawie energetycznym

Rozdział 5. Zakres ochrony prywatności konsumentów energii elektrycznej w kontekście zdalnego odczytu danych pomiarowych prawno - techniczna analiza problemu

Rozdział 6. Wykonywanie działalności operatora systemu przesyłowego na sieci przesyłowej należącej do innego właściciela kazus polskiego odcinka gazociągu jamalskiego

Rozdział 7. Outsourcing w energetyce sieciowej

Rozdział 8. Dostawa energii elektrycznej w oparciu o przedpłatowe układy pomiarowo – rozliczeniowe w sektorze elektroenergetycznym

Rozdział 9. Umowa o poprawę efektywności energetycznej – zagadnienia wybrane

Rozdział 10. Magazynowanie gazu ziemnego jako usługa

Część III. Rynek usług finansowych

Rozdział 11. Usługi bankowości elektronicznej

Rozdział 12. Usługa ratingu kredytowego

Rozdział 13. Samoregulacja rynku usług bancassurance jako efekt nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu

Rozdział 14. Usługi związane z korzystaniem z kart płatniczych w świetle ustawy o usługach płatniczych

Część IV. Inne rynki regulowane

Rozdział 15. Regulacja nowej dyrektywy w sprawie udzielania koncesji

Rozdział 16. Świadczenie usług zdrowotnych i edukacyjnych na obszarze UE w świetle orzecznictwa sądów unijnych

Rozdział 17. Usługa rewitalizacji budynku - aspekt energetyczny. Rewitalizacja maksymy Ulpiana

Rozdział 18. Wyprawa partnerska nowy rodzaj działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych

Rozdział 19. Muzeum jako przedsiębiorca i jego działalność usługowa

Rozdział 20. Usługi świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania w świetle nowych przepisów prawnych

Rozdział 21. Gwarancja jakości świadczonych usług w prawie telekomunikacyjnym

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »