Nowa umowa kapitałowa – ewolucja czy rewolucja - Jolanta Zombirt

Nowa umowa kapitałowa – ewolucja czy rewolucja

Jolanta Zombirt

52,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-635-6
Data wydania 1 stycznia 2008
Język: Polski
Liczba stron: 264
Rozmiar pliku: 4,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
52,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Nowa Umowa Kapitałowa (NUK) dla środowiska bankowców oraz badaczy zajmujących się tematyką bankową jest szeroko dyskutowanym i jednocze­śnie ogromnym wyzwaniem regulacyjnym. (...)
Publikacja Jolanty Zombirt jest jednym z pierwszych kompleksowych i poważniejszych opracowań dotyczących nowych standardów w zakresie ade­kwatności kapitałowej. Zebrano w niej wiele dotychczas fragmentarycznie poruszanych zagadnień, w tym wyniki różnorodnych badań, zarówno publi­kowanych przez Komitet Bazylejski, jak i inne gremia.
Prof. Alfred Janc

Recenzowana praca stanowi pierwszą w polskiej literaturze tak obszerną prezentację kwestii dotyczących Nowej Umowy Kapitałowej (NUK). Autorka jako pierwsza w Polsce podjęła próbę przedstawienia pogłębionej analizy tych stosunkowo skomplikowanych kwestii z obszaru rynku finansowego oraz finansów międzynarodowych. Generalnie można powiedzieć, że jest to próba bardzo udana.
W pracy udało się bowiem pokazać NUK na tle charakterystyki zasad i praktyki funkcjonowania rynku finansowego, a w szczególności rynku bankowe­go w Unii Europejskiej oraz wskazać jej potencjalne konsekwencje dla tego rynku, a szerzej dla rynku usług w Unii.
Prof. Leokadia Oręziak

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział 1
Bankowy nadzór europejski a zasada komitologii

Rozdział 2
Geneza wspólnotowych regulacji bankowych
Sprawowanie nadzoru bankowego w UE
Postawy i zasady wspólnotowego sektora bankowego
Skonsolidowana Dyrektywa Bankowa
Dyrektywa o adekwatności kapitałowej (CAD)

Rozdział 3
Ewolucja podejścia Komitetu Bazylejskiego do wymogów kapitałowych.
Zakres NUK w prawie europejskim i na świecie
Banki po Umowie Bazylejskiej z 1988 r
Wprowadzanie NUK w Europie

Rozdział 4
Struktura Nowej Umowy Kapitałowej. Metoda standardowa
Struktura Nowej Umowy Kapitalowej/CRD. Nadzór
Metoda standardowa wyliczania ryzyka kredytowego
Wagi ryzyka według ocen nadawanych przez agencje ratingowe
Kategorie należności w metodzie standardowej

Rozdział 5
Metody ratingu wewnętrznego dla ryzyka kredytowego
Podstawowe cechy metod ratingów wewnętrznych
Kategorie ekspozycji
Ekspozycje korporacyjne
Ekspozycje od państw, banków, detaliczne, kapitałowe i inne
Wyliczanie wymogów kapitałowych w metodach IRB
Ekspozycja w przypadku zdarzenia kredytowego oraz zapadalność dla ekspozycji od państw, banków i przedsiębiorstw

Rozdział 6
Metoda ratingów wewnętrznych dla ekspozycji detalicznych

Rozdział 7
Sposoby zmniejszania ryzyka kredytowego
Zabezpieczenia finansowe i fizyczne
Redukowanie ryzyka kredytowego w CRD
Praktyka CRM przy zastosowaniu pochodnych kredytowych
CRT w działalności instytucji finansowych UE

Rozdział 8
Sekurytyzacja w Nowej Umowie Kapitałowej
Ogólne zasady traktowania ekspozycji sekurytyzacyjnych w bilansach banków
Adekwatność kapitałowa w metodzie standardowej
Adekwatność kapitałowa według metody opartej na ratingach zewnętrznych
Metoda wzoru nadzorczego

Rozdział 9
Wpływ NUK/CRD na gospodarkę europejską w kontekście budowy wspólnego rynku usług

Zakończenie

Załączniki
Załącznik 1. Lista kwestii do rozstrzygania przez nadzory krajowe
Załącznik 2. Etapy zatwierdzania modeli IRB i AMA przez nadzory krajowe Załącznik 3. Przepisy odnoszące się do nadzoru w Dyrektywie 12/2000 i 2006/48/WE

Bibliografia

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »