Nowa Europa Wschodnia online 1/2023 - Jarosław Kociszewski

Nowa Europa Wschodnia online 1/2023

Jarosław Kociszewski

29,90 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Kolegium Europy Wschodniej
ISBN
Data wydania 27 kwietnia 2023
Język: Polski
Liczba stron: 108
Rozmiar pliku: 2,8 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
29,90 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Z przyjemnością i dumą, ale także niemałą nadzieją na przyszłość, oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer magazynu „Nowa Europa Wschodnia Online”, którego tematem przewodnim jest kwestia przywództwa. – Czy na pewno to jest teraz najważniejsze? – padło pytanie podczas redakcyjnej dyskusji o pomyśle na czasopismo. Nie mam wątpliwości, że tak. Przywództwo, jego idea, a także forma, jest jednym z najważniejszych tematów, o których powinniśmy myśleć
i rozmawiać.

Spis treści

Spis treści:

 • Słowo wstępne: Ja­ro­sław Ko­ci­szew­ski
 • Pol­ska, kraj z ze­spo­łem stresu po­ura­zo­wegoZ Edwar­dem Lu­ca­sem roz­ma­wia Ja­ro­sław Ko­ci­szew­ski
 • Chwała Ukra­inie! Het­ma­nom chwała! Adam Bal­cer
 • Od ko­mika do pre­zy­denta czasu wojny.Ana­to­mia przy­wódz­twa Wo­ło­dy­myra Ze­łen­skiego - Mykoła Da­wy­diuk
 • Tylko wa­run­kowo zdolne.Niemcy i kwe­stia przy­wódz­twa w Unii Eu­ro­pej­skiej - Ka­rol Janoś
 • „Po­li­tyczki no­wej ery" Ka­ro­lina Ro­ga­ska
 • Siła mi­li­tarna a rząd dusz. Per­spek­tywa Ro­sji, wnio­ski Za­chodu - Zbi­gniew Pa­ra­fia­nowicz
 • O de­mo­kra­cji w Ro­sji - Alek­sandr Mu­sin
 • Siła ju­ana, siła pe­tro­do­lara - Blanka Ka­ta­rzyna Dżu­gaj
 • Dla­czego Matt Da­mon musi bro­nić Wiel­kiego Muru Chiń­skiego- Ignacy Dud­kie­wicz
 • Więk­sze niż pań­stwa.Jak kor­po­ra­cje tech­no­lo­giczne się­gają po wła­dzę- Anna Wit­ten­berg”
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »