Normalizacja polityki stóp procentowych współczesnych banków centralnych -

Normalizacja polityki stóp procentowych współczesnych banków centralnych

129,00 zł116,10 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo C. H. Beck
ISBN 978-83-8291-413-9
Data wydania 27 czerwca 2024
Język: Polski
Liczba stron: 281
Rozmiar pliku: 6,1 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
129,00 zł116,10 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Głównym przedmiotem zainteresowania w monografii jest stopa procentowa jako istotny instrument polityki monetarnej, w szczególności niestandardowej jej odsłony, stosowany po wybuchu globalnego kryzysu finansowego. Zasadniczą przyczyną do podjęcia w pracy tej problematyki było szerokie wykorzystanie instrumentu stopy procentowej w niekonwencjonalnej polityce monetarnej.

Zdefiniowana w monografii normalizacja polityki pieniężnej jest procesem zakończenia niekonwencjonalnej polityki pieniężnej we wszystkich obszarach, w których wykorzystywane były niestandardowe i nadzwyczajne instrumenty. Na całokształt normalizacji polityki monetarnej składa się więc: normalizacja polityki stóp procentowych oraz normalizacja polityki bilansowej, a uzupełniająco również normalizacja polityki komunikacyjnej banku centralnego. Normalizacja polityki stóp procentowych – będąca w pracy przedmiotem szczególnego zainteresowania – jest z kolei utożsamiana z procesem zakończenia niestandardowego wymiaru polityki stóp procentowych. Oznacza to, iż w warunkach realizacji przez bank centralny strategii BCI dokonuje się, gdy stopa inflacji zmierza w kierunku ustalonego celu inflacyjnego, a zatem utrzymana zostaje stabilność cen. Normalizacja polityki stóp procentowych może dotyczyć zakończenia niestandardowej polityki stóp procentowych zarówno w sytuacji, gdy utrzymywany jest skrajnie niski, jak i nadwyraz wysoki poziom stóp procentowych, a zatem odbiega on od tego, który uznawany jest za „normalny". W różnych okresach i w różnych uwarunkowaniach poziom „normalny" może być jednak odmiennie interpretowany.

Główne problemy badawcze monografii wyrażają się w pytaniach o istotę, cele i przesłanki normalizacji polityki stóp procentowych, możliwe scenariusze jej wdrożenia, a także mechanizmy związane z realizacją działań normalizujących. Przeprowadzone wnikliwie studia teoretyczno-empiryczne dowodzą, iż problematyka normalizacji polityki stóp procentowych jest zasadniczo nowa i stanowi swego rodzaju lukę poznawczą w badaniach prowadzonych na gruncie krajowym, jak również w znacznym stopniu międzynarodowym. Analizowana w monografii problematyka procesu normalizacji polityki stóp procentowych, jego przesłanek, scenariuszy oraz mechanizmów znajduje rozwinięcie w treści opracowania.