Niezwykła moc zadawania pytań w zarządzaniu ludźmi - Olga Rzycka

Niezwykła moc zadawania pytań w zarządzaniu ludźmi

Olga Rzycka

52,93 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-0852-6
Data wydania 2010
Język: Polski
Liczba stron: 264
Rozmiar pliku: 1,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
52,93 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Liderzy, którzy zadają pytania, wspierają swoich ludzi, zachęcają ich do partycypacji w zarządzaniu, do pracy zespołowej, do dzielenia się pomystami i zgłaszania innowacji. Za pomocą pytań budują relacje i rozwiązują problemy. Pytania zachęcają do myślenia. Za ich sprawą rodzą się nowe pomysły i powstają nowe sposoby podejścia do dobrze znanych zadań. Dzięki nim jesteśmy pewniejszymi siebie nadawcami komunikatów. Niestety, wielu liderów jest nieświadomych niezwykłej mocy zadawania pytań w zarządzaniu ludźmi. Nie interesują się tym, co dzieje się z ich podwładnymi, dlatego umyka im wiele informacji, które mogłyby pomóc w zarządzaniu zespołami i osiąganiu celów. Ciekawość bowiem pomaga w zarządzaniu. Ćwiczyć ją można właśnie poprzez zadawanie pytań. Dobre pytania otwierają zamknięte dotychczas drzwi, stymulują do oryginalnego myślenia, prowokują zmianę. Dzięki nim ludzie sprawdzają swoje aspiracje, motywacje, wybory, założenia, priorytety i zachowania.
Autorka książki głosi tezę, że zadaniem współczesnego menedżera jest zadawanie większej liczby właściwych pytań, a umiejętność komunikacji stanowi esencję sukcesu. Nie uważa jednak, że menedżerowie zadają za mało pytań. Często zadają nieodpowiednie pytania. Jedni nie pytają w sposób, który prowadzi do szczerych, głębokich odpowiedzi, inni nie wiedzą, jak słuchać odpowiedzi i jak zbudować klimat, w którym zadawanie pytań będzie pożądanym standardem. Dlatego powstała ta książka. Dzięki jej lekturze staniesz się silniejszym liderem, nauczysz się, jak zadawać właściwe pytania, jak efektywnie słuchać i jak kreować atmosferę, w której zadawanie pytań jest czymś naturalnym.

Adresaci:
Publikacja jest adresowana do menedżerów różnych szczebli, zarówno tych, którzy dopiero zaczynają karierę i nabywają umiejętności kierowania zespołami, jak i prezesów firm oraz dyrektorów zarządzających.

Spis treści

O autorce 11
Przedmowa 13
Wstęp 15
Część I. O co chodzi z tymi pytaniami? 19
Rozdział 1. Z jakiego powodu napisałam książkę o pytaniach? 21
Powód 1. Zmiana na lepsze 21
Powód 2. Nowy kierunek 22
Powód 3. Progres komunikacyjny 23
Rozdział 2. Dlaczego warto zadawać pytania? 25
Powód 1. Odpowiedzi 26
Powód 2. Myślenie 27
Powód 3. Informacje 29
Powód 4. Kontrola 32
Powód 5. Otwieranie się 33
Powód 6. Jakościowo dobre słuchanie 34
Powód 7. Przekonanie siebie 35
Rozdział 3. Nowe narzędzie zarządzania? 37
Co się dzieje, kiedy liderzy nie zadają pytań? 38
Twarzą w twarz z rzeczywistością 39
Pytania - najważniejsze narzędzie przywódcy 39
Dobre pytania i wielcy liderzy 40
Rozdział 4. Kultura organizacyjna oparta na zadawaniu pytań 42
Czym jest kultura organizacyjna oparta na pytaniach? 43
Korzyści organizacyjne płynące z kultury organizacyjnej opartej na zadawaniu pytań 43
Korzyści indywidualne płynące z kultury organizacyjnej opartej na zadawaniu pytań 47
Rozdział 5. Trudności z zadawaniem pytań 51
Pragnienie chronienia siebie 51
Pośpiech 53
Brak umiejętności 53
Brak przyzwolenia w firmie na zadawanie pytań 54
Dyskomfort 55
Rozdział 6. Czym są właściwe pytania? 57
Pytania, które odbierają energię i które jej dodają 58
Korzyści z wielkich pytań 59
Rozdział 7. Rodzaje pytań 62
Pytania zamknięte i otwarte 63
Inne rodzaje pytań 67
Tworzenie mądrych pytań 71
Pytania o negatywnych konotacjach 73
Dodatkowe przykłady dobrych pytań 75
Rozdział 8. Sztuka zadawania pytań 77
Uczenie się i osądzanie 77
Jak formułować pytania? 80
Etapy procesu zadawania pytań 81
Rozdział 9. Właściwy sposób zadawania pytań 88
System zadawania pytań 88
Złote zasady sztuki zadawania pytań 91
Rozdział 10. Słuchanie i obserwacja 96
Aktywne słuchanie 98
Cztery organy słuchania 99
Kilka wskazówek związanych z aktywnym słuchaniem 99
Słuchanie typu A 101
Słuchanie typu B 104
Co robić, żeby dobrze słuchać? 105
Obserwacja 109
Rozdział 11. SFA - koncentracja na rozwiązaniach 113
Solution Focused Approach - podejście skupione na rozwiązaniu 114
Problem i rozwiązanie 115
Zasady podejścia skupionego na rozwiązaniu 116
Solution Focused Coaching - coaching skupiony na rozwiązaniu 117
Trzy etapy poszukiwania rozwiązania 117
Rozmowy oparte na SFC 118
Narzędzia umożliwiające kreowanie rozwiązań 119
Pytania budujące rozwiązanie 119
Rozdział 12. Kreowanie kultury organizacyjnej związanej z zadawaniem pytań 124
Rola lidera w kształtowaniu kultury organizacyjnej opartej na zadawaniu pytań 124
Przełamywanie oporu 129
Część II. Pytania w służbie zarządzania 133
Rozdział 13. Budowanie wzmacniających relacji 135
Wzmacnianie refleksji i uczenia się 137
Zachęcanie do działania i innowacji 137
Pytania i zespół 138
Rozwiązywanie konfliktów 142
Dzielenie się odpowiedzialnością 143
Budowanie przywództwa 144
Rozdział 14. Pytania i rekrutacja 145
Profil idealnego pracownika 145
Wywiady 150
Cztery obszary profilu pracy - przykłady i pytania 152
Aktywne słuchanie kandydatów 155
Końcowa faza rozmowy 156
Referencje 157
Pytania przydatne w trakcie rozmowy z kandydatem 157
Pytania do nowych pracowników 158
Rozdział 15. Szkolenie i coachowanie 160
Rozdział 16. Pytania i ustalanie celów 164
Rozdział 17. Motywowanie 168
Atmosfera motywacji 168
Rozdział 18. Delegowanie 175
Rozdział 19. Rozwiązywanie problemów 181
Etapy rozwiązywania problemów 183
Problemy osobiste 185
Praca wstecz 190
Kreatywność 190
Rozdział 20. Ocena okresowa 195
Pytania w czasie rozmowy oceniającej 199
Rozdział 21. Podejmowanie decyzji i działania 203
Krok 1. Podejmowanie decyzji 203
Krok 2. Podejmowanie działania 205
Indywidualne podejmowanie decyzji 206
Rozdział 22. Kreowanie strategii i umożliwianie zmian 210
Odświeżanie perspektywy 210
Interesariusze 211
Rozwijanie wizji i wartości strategicznych 213
Przewodzenie zmianom organizacyjnym 215
Rozdział 23. Konkluzje i zakończenie 218
Zadawanie pytań zmienia nas 218
Pytania do samego siebie 219
Lider zadaje pytania 220
Dodatek 1. Przykłady pytań 223
Dodatek 2. Struktury prowadzenia rozmów 244
Przypowieść na koniec 256
Bibliografia (polecana literatura dodatkowa) 257
Indeks 261
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »