(Nie)opowiedziane. Polskie doświadczenie wstydu i upokorzenia od czasu rozbiorów do dzisiaj - Hanna Gosk

(Nie)opowiedziane. Polskie doświadczenie wstydu i upokorzenia od czasu rozbiorów do dzisiaj

Hanna Gosk

20,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Wydawnictwo Universitas
ISBN 978-83-242-2966-6
Data wydania 2019
Język: Polski
Liczba stron: 443
Rozmiar pliku: 997,6 KB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment EPUB
Język: Polski
Liczba stron: 443
Rozmiar pliku: 1,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment MOBI
Język: Polski
Liczba stron: 372
Rozmiar pliku: 1,7 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
Fragment: Pobierz fragment PDF
20,00 zł

Dostępne formaty plików: EPUB, MOBI, PDF

Opis

Doznanie wstydu i doznanie upokorzenia łączą się z różnymi sytuacjami. Wstyd ma wymiar publiczny, zależy od sankcji zewnętrznych. Wstyd rodzi strach przed ujawnieniem własnej niższości, przesądzający o istocie słabości w obliczu Innego, narusza porządek emocjonalny, prowadzi do konfliktu i prób racjonalizacji okoliczności, które go wywołały.

Poczucie upokorzenia dotyczy ofiar i przegranych, wiąże się z szeroko pojętą innością. Wywołuje cierpienie i wstyd właśnie, co sprawia, że z trudem bywa werbalizowane czy włączane do zasobów pamięci, gdyż nie współtworzy pozytywnego wizerunku jednostki ani wspólnoty. W razie braku odpowiednich (także symbolicznych) działań terapeutyczno-kompensacyjnych przenosi się na następne pokolenia, rodząc resentyment, gniew, pragnienie zemsty, rozmaite formy wyparcia lub „translacji”, która upodlającą, poniżającą kondycję upokorzonego transformuje/przekłada dowartościowująco na kondycję ofiary z jej martyrologią.

Historia Polski od ponad dwustu lat stwarzała warunki, które sprawiały, że zarówno jednostki, jak i cała wspólnota doświadczyły i upokorzeń, i wstydu w wielu wariantach. Co zrobiono z tym doświadczeniem na przestrzeni wieków, jak je wykorzystano lub też jak pozbawiano je głosu, w jaki sposób poddawano się jego mocy sprawczej i co sprawia, że jeszcze dzisiaj mówimy o „wstawaniu z kolan” – oto problemy poddawane refleksji w tym tomie.

Jego autorów interesowała specyfika milczenia/mowy na temat polskiego doświadczenia upokorzenia, wstydu w wieku XIX, XX, XXI, podjęli więc próbę odpowiedzi na pytanie, jak sobie z tym radzili żyjący pod trzema zaborami i na emigracji romantycy, pozytywiści, młodopolanie, potem obywatele wielonarodowej II RP, a w końcu jak sobie radzimy z tym my, mając do dyspozycji pamięć ich przeżyć, a także pamięć II wojny, czasów Polski Ludowej i ostatniej transformacji ustrojowej.

[ze Wstępu]

Spis treści

Wprowadzenie
I. WSTYD CZŁOWIEKA, WSTYD PISARZA
Marek Zaleski, Wstyd jako katastrofa Innego
Tomasz Wojcik, Być pisarzem, być poetą (w wieku XX). Zawstydzenia Tadeusza Rożewicza
II. POLITYKA/HISTORIA WSTYDU I UPOKARZANIA/UPOKORZENIA
Andrzej Leder, Długofalowe skutki doświadczenia Zagłady a problem wstydu
Kazimierz Adamczyk, I po wstydzie
Paweł Tomczok, Alternatywne historie wstydu i upokorzenia
Hanna Gosk, Wstyd i bezwstyd upokarzania/upokorzenia w czasach Wielkiej Zmiany
Marian Płachecki, Uniwersum pokory. 24 grudnia 1862.
Dwa szkice o upokorzeniu
Michał Kuziak, (Bez)wstyd romantyczny. Ku polskiej historii afektywnej
III. DOŚWIADCZENIE XIX WIEKU, REALIA: KOEGZYSTENCJA Z ZABORCAMI, EMIGRACJA
Arent van Nieukerken, Norwid: prywatny wstyd a konstektualizacja polskich kompleksow
Filip Mazurkiewicz, Szaleństwo bezwstydu – przypadek Zygmunta Kaczkowskiego
Elżbieta Dąbrowicz, „Żrą jedni drugich”. Problem reputacji w literaturze pierwszych lat emigracji polistopadowej
Ewa Paczoska, Między dumą a wstydem. Powrot z Syberii w literaturze i polskim życiu końca XIX i pierwszych dekad XX wieku
Wacław Forajter, Sromota. Szkic o wstydzie i lewicy przełomu wieków
Tadeusz Budrewicz, Czyj grzech, czyja ekspiacja? O komentarzach do zbrodni na Jasnej Górze (1910)
IV. DOŚWIADCZENIE XX I XXI WIEKU: OKUPACJA, ZAGŁADA ORAZ ICH SCHEDA. PRL, III RP
Bartosz Dąbrowski, Zagłada, wstyd i literatura popularna
Marta Tomczok, O Polkach, ktore Niemcow chciały. Doświadczenie wstydu w polskich romansach historycznych
Dorota Wojda, Od samokrytyki do „hańby domowej”. Wstyd pisarzy na początku i na końcu PRL
Agnieszka Czyżak, Relacje i rewizje. Problem wstydu w tekstach pisarzy schyłkowego PRL-u
Andrzej Zieniewicz, Wściekłość i wstyd jako czynniki przemian, jako elementy tożsamości narodowej i jako ramy autobiografii politycznej. Na przykładzie esejów Adama Michnika
Krzysztof Zajas, Opowiedzieć milczenie. Strategie pisarskie wobec wstydliwej polskości. Przykład Czesława Miłosza i Andrzeja Stasiuka
Magdalena Horodecka, Wstyd za polski pejzaż. Reportaże Filipa Springera Polski wstyd (Rozmowa przeprowadzona przez Michała Kuziaka z Przemysławem Czaplińskim, Tomaszem Kozakiem i Adamem Leszczyńskim na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 17.10.2018 r.)
Noty o autorach
Indeks osobowy
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »