Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu 2020/2021 - Lidia Marciniak

Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu 2020/2021

Lidia Marciniak

50,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-611-8
Data wydania listopad 2020
Język: Polski
Liczba stron: 98
Rozmiar pliku: 3,9 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
50,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Publikacja szczegółowo omawia obowiązujące regulacje dotyczące nadzoru pedagogicznego, w tym m.in. jego formy, wymagań wobec przedszkoli, szkół i placówek, zadań dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oraz zadań i kompetencji kuratora oświaty i innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny. W opracowaniu przedstawiono również zagadnienia sprawowania nadzoru pedagogicznego w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty.

Publikacja zawiera przykładowe plany nadzoru pedagogicznego dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz bursy szkolnej i internatu.

Udziela odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, m.in.:

  • jaka jest różnica pomiędzy wynikami z nadzoru a wnioskami z nadzoru sprawowanego przez dyrektora szkoły?
  • jak uregulowana jest kwestia udostępnienia wizytatorowi danych osobowych uczniów podczas kontroli?
  • czy obowiązek przeprowadzania nadzoru pedagogicznego dotyczy także szkół niepublicznych?

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz nauczycieli.

Spis treści

Akty prawne • 7

Wykaz skrótów • 8

Słowo wstępne • 9

KOMENTARZ

1. Zagadnienia wstępne • 11

2. Formy nadzoru pedagogicznego • 12

3. Wymagania wobec przedszkoli, szkół i placówek • 13

4. Ewaluacja zewnętrzna • 15

5. Kontrola • 18

6. Wspomaganie • 20

7. Inne zadania i kompetencje kuratora oświaty i innych organów

sprawujących nadzór pedagogiczny • 21

8. Nadzór pedagogiczny w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki

systemu oświaty • 23

9. Zadania dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki • 24

10. Elektroniczna platforma nadzoru pedagogicznego • 27

11. Wykaz stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych • 29

12. Uwagi końcowe i przejściowe regulacje • 31

PROCEDURY

1. Ewaluacja zewnętrzna • 35

2. Ewaluacja wewnętrzna • 41

3. Kontrola przeprowadzana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny

– działanie planowe • 44

4. Kontrola przeprowadzana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny

– działanie doraźne • 49

5. Kontrola przeprowadzana przez dyrektora jednostki oświatowej – działanie

planowe • 53

6. Kontrola przeprowadzana przez dyrektora jednostki oświatowej – działanie

doraźne • 55

WZORY DOKUMENTÓW

Wzór 1. Zawiadomienie kuratora oświaty o modyfikacji rozkładu zajęć

w okresie nauczania zdalnego lub innego sposobu realizacji zajęć • 59

Wzór 2. Zawiadomienie organu prowadzącego oraz organu sprawującego

nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki

w trakcie zawieszenia zajęć • 60

6

Wzór 3. Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola 2020/21 • 61

Wzór 4. Plan nadzoru pedagogicznego szkoły podstawowej 2020/21 • 69

Wzór 5. Plan nadzoru pedagogicznego szkoły ponadpodstawowej

2020/21 • 77

Wzór 6. Plan nadzoru pedagogicznego bursy/internatu 2020/21 • 87

Wzór 7. Arkusz obserwacji • 95

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »