Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji - Marek Szydło

Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji

Marek Szydło

62,32 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-264-4630-6
Data wydania 2010
Język: Polski
Liczba stron: 280
Rozmiar pliku: 4,4 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
62,32 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

W niniejszej monografii podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak w warunkach dokonującej się ekonomizacji stosowania art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powinno się obecnie interpretować ustawowe przesłanki zakazu nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorców, zamieszczone w art. 9 polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Opracowanie zawiera analizę sankcji nakładanych na przedsiębiorców za naruszenie wspomnianego zakazu, a także charakteru postępowań jurysdykcyjnych prowadzonych przez organy państwa wobec przedsiębiorców odpowiedzialnych za nadużycie pozycji dominującej. Adresaci: Książka jest skierowana do osób zajmujących się na co dzień prawem konkurencji, jak również do osób odpowiedzialnych za ustalanie strategii rynkowej przedsiębiorstw oraz przedstawicieli władz lokalnych.

Spis treści

Wykaz skrótów 7

Przedmowa 9

Rozdział 1. Przedsiębiorca dominujący na rynku 11
1. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie konkurencji 11
2. Rynek właściwy 61
3. Pozycja dominująca 79

Rozdział 2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej na rynku 105
1. Uwagi wprowadzające 105
2. Cele przepisu zakazującego nadużywania pozycji dominującej 116
3. Istota i pojęcie nadużywania pozycji dominującej 119
4. Przejawy nadużywania pozycji dominującej 126
4.1. Narzucanie cen (ceny nadmiernie wygórowane i rażąco niskie) 126
4.2. Ustalanie kontyngentów 160
4.3. Dyskryminacja 170
4.4. Wymuszanie transakcji wiązanych 181
4.5. Przeciwdziałanie rozwojowi konkurencji 191
4.6. Narzucanie uciążliwych warunków umów 202
4.7. Podział rynku 224
4.8. Praktyki nienazwane 235
5. Charakter zakazu nadużywania pozycji dominującej oraz dopuszczalne wyjątki 240

Rozdział 3. Sankcje z tytułu nadużycia przez przedsiębiorcę posiadanej na rynku pozycji dominującej 245
1. Sankcja cywilnoprawna w postaci nieważności czynności prawnych będących przejawem nadużycia pozycji dominującej 245
2. Sankcje administracyjnoprawne 257

Wykaz wykorzystanej literatury 271
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »