Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Streszczenie, analiza, interpretacja - Elżbieta Bator

Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Streszczenie, analiza, interpretacja

Elżbieta Bator

5,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Literat
ISBN 978-83-8114-839-9
Data wydania 1 stycznia 2021
Język: Polski
Liczba stron: 194
Rozmiar pliku: 67 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
5,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Szczegółowe i obszerne streszczenie, dokładna analiza, charakterystyka bohaterów, ważne pojęcia niezbędne przy omawianiu lektury, przykładowe zagadnienia, testy sprawdzające z kluczem, krzyżówki. Przejrzysty układ, wygodny format. Doskonała pomoc w przygotowaniu do lekcji, testów sprawdzających, prac klasowych i matury. Konsultacja merytoryczna z nauczycielami języka polskiego z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Spis treści

O autorze 
Życie 
Twórczość 
Geneza 
Plan wydarzeń 
Streszczenie
Bohaterowie
Szlachta zaściankowa
Mieszkańcy dworu w Korczynie
Arystokracja 
Inni bohaterowie 
Gatunek. Nawiązania do Pana Tadeusza
Kompozycja
Fabuła 
Główne wątki 
Miłość Justyny Orzelskiej i Jana Bohatyrowicza
Konflikt między dworem Korczyńskich a zaściankiem 
Bohatyrowiczów
Konflikt między Benedyktem Korczyńskim a jego 
synem Witoldem
Wątek historyczny – dwie mogiły 
Czas akcji
Miejsce akcji
Problematyka
Kult pracy
Tradycje niepodległościowe 
Sytuacja społeczno-ekonomiczna na ziemiach zaboru rosyjskiego po powstaniu styczniowym
Kwestia kobieca
Konflikt pokoleń
Problemy uczuciowe
Dekadentyzm
Rola przyrody
Narracja 
Język 
Znaczenie tytułu
Utwór na tle epoki 
Motywy i nawiązania
Motyw sąsiedzkiego sporu 
Motyw miłości
Motyw niedobranego małżeństwa 
Motyw powstania styczniowego 
Motyw konfliktu pokoleń
Motyw pracy 
Motyw wsi 
Motyw wesela 
Motyw przyrody 
Istotne cytaty 
Zadania sprawdzające 
Test 
Krzyżówki
Zagadnienia
Porównaj obrazy dworu ukazane we fragmentach
Nad Niemnem E. Orzeszkowej i Pana Tadeusza 
A. Mickiewicza
Słowniczek
Filmografia
Inscenizacje teatralne 
Bibliografia 
Odpowiedzi do zadań sprawdzających