Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej - Anna Wójtowicz-Dawid

Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej

Anna Wójtowicz-Dawid

110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo Wolters Kluwer
ISBN 978-83-8223-150-2
Data wydania lipiec 2020
Język: Polski
Liczba stron: 337
Rozmiar pliku: 2,5 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
110,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Książka skupia się na instytucjach monitoringu, kontroli i audytu będących instrumentami gwarantującymi poprawność wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE). Jej celem jest określenie zasad funkcjonowania i ról poszczególnych instytucji, jakie powinny spełniać w całym systemie zarządzania i kontroli wydatkowania środków pochodzących z budżetu UE.

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej omówione zostały podstawy definicyjne polityki spójności, zasady wydatkowania środków pochodzących z budżetu UE oraz model związany z wykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację polityki spójności. Część druga to omówienie poszczególnych instytucji – czyli monitoringu, kontroli i audytu – w ujęciu funkcjonalnym na poziomie UE, krajowym oraz regionalnym.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla beneficjentów środków unijnych (podmioty korzystające ze środków unijnych, adwokaci, radcowie prawni, pracownicy administracji samorządowej i rządowej zajmujący się wydatkowaniem środków UE), którzy znajdą w niej odpowiedzi na pytania o kryteria monitoringu, kontroli i audytu oraz sposób przygotowania się do nich i ich przebieg. Zainteresuje także instytucje prowadzące kontrole, audyt i monitoring środków pochodzących z budżetu UE – dla których określone zostały zasady funkcjonowania i role poszczególnych instytucji, jakie powinny one spełniać w całym systemie zarządzania i kontroli wydatkowania środków pochodzących z budżetu UE.

Spis treści

Wykaz skrótów … 9

Wstęp …. 13

Rozdział I

Polityka spójności .... . 25

1. Pojęcie i cele funduszy tworzonych w budżecie

Unii Europejskiej .... 25

2. Charakterystyka polityki spójności …. 34

3. Ewolucja polityki spójności i jej podstawy prawne … 43

4. Zasady wyznaczające politykę spójności …. 49

5. Cykl wdrażania polityki spójności …. 53

6. Instytucje odpowiedzialne za programowanie i wdrażanie

polityki spójności .... 60

7. Podsumowanie .... . . 68

Rozdział II

Zasady wydatkowania środków z budżetu

Unii Europejskiej .... . . 74

1. Pojęcie interesów fi nansowych Unii …. 74

2. Zasada należytego zarządzania fi nansami

Unii Europejskiej .... 82

3. Zasada zarządzania dzielonego .... . 84

4. Zasada jednorazowej kontroli .... 87

5. Podsumowanie .... . . 92

6 Spis treści

Rozdział III

Wykorzystanie środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej przez Polskę .... 96

1. Wprowadzenie .... . 96

2. Założenia Unii Europejskiej dotyczące modelu krajowego

gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu

Unii Europejskiej .... . 97

3. Model gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu

Unii Europejskiej obowiązujący w Polsce … . 103

4. Zasady wdrażania funduszy strukturalnych ….. 108

5. Wybór projektów jako narzędzie wykorzystania środków

przeznaczonych na politykę spójności …. 110

6. Podsumowanie .... . 121

Rozdział IV

Monitoring, kontrola i audyt jako instytucje

środków publicznych .... . 124

1. Defi nicje pojęć monitoringu, kontroli i audytu … 124

1.1. Pojęcie monitoringu .... . 124

1.2. Pojęcie kontroli .... 130

1.3. Pojęcie audytu .... . 151

2. Kryteria monitoringu, kontroli i audytu ….162

2.1. Wprowadzenie .... . 162

2.2. Legalność .... . 163

2.3. Celowość .... . . 167

2.4. Rzetelność .... . 169

2.5. Gospodarność .... . 171

2.6. Sprawność .... . 173

3. Podsumowanie .... . 175

Rozdział V

Monitoring programów realizowanych w zakresie

polityki spójności .... 181

1. Wprowadzenie .... . 181

2. Rodzaje monitoringu .... . . . . 190

3. Monitoring projektów .... . . . . 192

4. Monitoring programów operacyjnych ….193

Spis treści 7

5. Raportowanie o nieprawidłowościach …208

6. Cel funkcjonowania instytucji monitoringu … 211

7. Organy monitoringu .... 218

7.1. Komitet monitorujący .... . 218

7.2. Instytucja zarządzająca .... . 220

7.3. Instytucje pośredniczące, instytucje pośredniczące

II stopnia .... . 221

8. Podsumowanie .... . 222

Rozdział VI

Kontrola projektów realizowanych w zakresie

polityki spójności .... 226

1. Wprowadzenie .... . 226

2. Cel funkcjonowania systemu kontroli ….232

3. Zakres kontroli projektu .... . . 260

4. Podsumowanie .... . 263

Rozdział VII

Instytucja audytu .... . 268

1. Wprowadzenie .... . 268

2. Cel funkcjonowania instytucji audytu …269

3. Rodzaje audytu .... . 273

3.1. Europejski Trybunał Obrachunkowy . ..276

3.2. Komisja Europejska .... . 278

3.3. Instytucja audytowa .... . 279

3.4. Audytorzy zewnętrzni .... . 283

3.5. Audyt wewnętrzny .... . . 285

4. Podsumowanie .... . 287

Zakończenie .... . . . . . 291

Akty prawne .... . . . . . 303

Orzecznictwo .... . . . . 309

Bibliografi a .... . . . . . . 313

Inne materiały źródłowe .... . . . 329

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »