Model transferu technologii w klastrach morskich w Polsce - Katarzyna Kazojć

Model transferu technologii w klastrach morskich w Polsce

Katarzyna Kazojć

65,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Wydawnictwo CeDeWu
ISBN 978-83-7941-408-6
Data wydania 2016
Język: Polski
Liczba stron: 241
Rozmiar pliku: 4,0 MB
Zabezpieczenie: Znak wodny
65,00 zł

Dostępne formaty plików: PDF

Opis

Praca stanowi studium teoretyczno-metodologiczne-empiryczne dotyczące transferu technologii w klastrach morskich. Ukazuje złożoność tej tematyki, problemy jakie występują w dążeniu do innowacyjności i rozwoju tych struktur oraz propozycje wdrożenia usprawnień. Rozwiązania zaprezentowane w pracy, mogą nieść ze sobą korzyści zarówno dla podmiotów w klastrze, jak i otoczenia czy całej gospodarki. Znajduje się w niej między innymi odpowiedź na pytania:
• Co stymuluje procesy transferu technologii, a co stanowi w nich bariery i w jaki sposób je ograniczać?
• Jakie znaczenie ma transfer technologii w generowaniu innowacji i przewagi konkurencyjnej?
• Jakie jest znaczenie koordynatora klastra i jakie działania powinien podjąć w celu tworzeniu otoczenia sprzyjającego procesom transferu technologii?
• Jakie potrzeby w zakresie transferu technologii i jaki potencjał innowacyjny mają klastry morskie?
• Jakie wnioski wyciągnąć można ze struktury i działalności klastrów morskich w Europie?
• W jaki sposób usprawnić transfer technologii w klastrach morskich?


Tematyka klastrów dotyczy stosunkowo nowej problematyki badawczej usytuowanej na pograniczu oddziaływania dwóch ważnych tendencji występujących w rzeczywistym życiu gospodarczym, a znajdujących odbicie w badaniach ekonomicznych. Pierwsza tendencja dotyczy konkurencyjności i innowacyjności podmiotów znajdujących się w klastrze. Druga tendencja dotyczy szansy na poprawę funkcjonowania regionów poprzez poprawę relacji społecznych i biznesowych pomiędzy członkami klastra, opartych na zaufaniu działania w specyficznej kulturze.

Cenne i w pewnym stopniu pionierskie jest dogłębne i analityczne przedstawienie w pracy najważniejszych teoretycznych, metodycznych i praktycznych aspektów opracowania modelu transferu technologii w klastrach. Mamy więc do czynienia z pracą nie tylko istotnie wzbogacającą zasoby dotychczasowej wiedzy o przedmiocie badań, lecz również o dużym znaczeniu dla rozwoju badań naukowych w rozpatrywanej dziedzinie, a także o wysokiej użyteczności dla praktyki gospodarczej, która dotychczas nie miała wystarczającego wsparcia teoretyczno-metodycznego ze strony nauki.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Henryka Sobolewskiego
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1
Procesy transferu technologii jako źródło innowacji w przedsiębiorstwie 15
1.1. Istota i kanały transferu technologii 15
1.2. System i instytucje transferu technologii 29
1.3. Stymulatory i bariery w procesach transferu technologii 40
1.4. Znaczenie transferu technologii w podnoszeniu poziomu innowacyjności podmiotów gospodarczych 47

Rozdział 2
Funkcjonowanie klastrów morskich we współczesnej gospodarce 57
2.1. Teoretyczne podstawy koncepcji klastrów 57
2.2. Rodzaje i modele klastrów 69
2.3. Uwarunkowania funkcjonowania klastrów 79
2.4. Specyfika funkcjonowania klastrów morskich 88

Rozdział 3
Metodyka oceny procesów transferu technologii w klastrach 103
3.1. Modele procesu zarządzania klastrem 103
3.2. Metody badania i mierniki procesów transferu technologii 110
3.3. Modele procesu transferu technologii 118
3.4. Projektowanie badania procesów transferu technologii w klastrach morskich 126

Rozdział 4
Funkcjonowanie klastrów morskich w Polsce w latach 2008-2014 137
4.1. Struktura i zakres działania klastrów 137
4.2. Identyfikacja procesów i potrzeb w zakresie transferu technologii w klastrach 149
4.3. Poziom innowacyjności i potencjał innowacyjny klastra 154
4.4. Perspektywy i plany rozwojowe klastrów 164

Rozdział 5
Postulowane kierunki działań w zakresie procesów transferu technologii w klastrach morskich 169
5.1. Klastry morskie w Europie 169
5.2. Główne bariery w procesach transferu technologii w klastrach 180
5.3. Postulowany model transferu technologii w klastrach morskich 186
5.4. Implementacja proponowanego modelu transferu technologii w klastrze 196
5.5. Proponowane kierunki zmian w polityce wspierania transferu technologii w klastrach w Polsce 201

Zakończenie 207
Bibliografia 213
Źródła internetowe 230
Akty normatywne 236
Spis tabel 237
Spis wykresów 238
Spis rysunków 239

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »